Hevder ny pille kan ta knekken på influensa på 24 timer – kan komme til Norge

Et japansk firma har utviklet en pille som angivelig dreper influensaviruset i løpet av ett døgn. Blir medisinen godkjent i Europa, kommer den også på det norske markedet.

Syk, influensa

Shionogi & Co, firmaet bak den nye influensamedisinen, skal søke godkjennelse i USA og Europa i sommer, ifølge avisen Bloomberg.

Foto: Dusan Zidar

Hver vinter ligger mange nordmenn rett ut med influensa, og årets sesong nærmer seg nå toppen. Influensa varer som regel i en drøy uke, men mange kan føle seg slappe og trøtte lengre enn dette.

Nå har imidlertid Shionogi & Co utviklet en ny pille, som tar knekken på viruset i løpet av 24 timer, skal vi tro det japanske firmaet.

Medisinen forventes å være på markedet i Japan allerede i mars, skriver Bloomberg. Ifølge avisen skal firmaet søke godkjennelse i USA og Europa i sommer, og medisinen kommer derfor i hyllene tidligst neste vinter.

– Dette er et legemiddel som skal ha felles godkjennelse i hele Europa. Blir det godkjent i Europa, kommer det også til Norge, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, til NRK.

– Kan være mer effektivt

Medisinen, tidligere mest kjent som S-033188, mottok foreløpig godkjenning i Japan forrige uke, ifølge Bloomberg.

Steinar Madsen

Statens legemiddelverk vil gå grundig gjennom dokumentasjonen på den nye medisinen, før de kommer med en konklusjon.

Foto: Statens legemiddelverk

Den nye pillen spås å ha langt hurtigere virkning enn eksisterende medisin mot influensa. I motsetning til eksempelvis Tamiflu, som tas to ganger om dagen i fem dager, holder det med én dose av denne medisinen.

– Det er et spennende legemiddel, men vi vet altfor lite om det til å kunne si noe helt definitivt om virkninger og bivirkninger, sier Madsen.

– Er det mulig å bli kvitt influensa på én dag, slik det japanske firmaet hevder?

– Vi må først se på den vitenskapelige dokumentasjonen, og hvilke undersøkelser som er gjort. Det er en helt ny virkningsmekanisme, så det er mulig at dette kan være et mer effektivt legemiddel enn de vi har i dag.

– Kjærkomment

Karoline Bragstad, fungerende avdelingsdirektør for influensaavdelingen ved Folkehelseinstituttet, har gode forhåpninger til medisinen.

Karoline Bragstad

Folkehelseinstituttet har hørt om den nye medisinen tidligere.

Foto: Norsk Folkehelseinstitutt

– De fleste land har bare ett eller to tilgjengelige antivirale medikamenter mot influensa. Ved behandling over flere dager, er det risiko for utvikling av resistens. Nye medikamenter med andre virkemåter enn dem vi har i dag, er derfor kjærkomment, sier hun.

– Dette medikamentet har vært presentert på flere konferanser, og kommet langt på vei i uttestingen.

Mindre virus i omløp

Medisinen skal gi effekt for både influensa A og influensa B, og har i kliniske forsøk vist seg å ha bedre effekt enn Tamiflu, opplyser Bragstad.

– Tamiflu bør tas innen 48 timer fra sykdomssymptomene gjør seg gjeldende. Det er vanskelig å treffe med behandlingen innen denne tidsrammen. Effekten av behandlingen er også begrenset. Den kan redde kritisk syke, men for folk flest vil den kanskje bare begrense sykdomsforløpet med én dag.

Den nye pillen inneholder et virkestoff som blokkerer virusets evne til å overta cellene våre. Det vil derfor ikke bli produsert nye virus som kan infisere nye celler når behandlingen er gitt.

– Det blir mye mindre virus i omløp ved behandling, man blir hurtigere frisk igjen, får færre konsekvenser ved en infeksjon, og minsker risikoen for å smitte andre, sier Bragstad.

– Mulig gjennombrudd

Martin Howell Friede, som leder Verdens helseorganisasjons initiativ for vaksineforskning, er positiv til den nye medisinen.

– Det vi har sett hittil ser veldig lovende ut. Dette kan være et gjennombrudd i måten vi behandler influensa, sier Friede, til The Wall Street Journal.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger