Hopp til innhold

Her leter de etter ofre for trygdeskandalen

Nav har opprettet en innsatsgruppe som skal finne personer som er rammet av trygdeskandalen.

Navs innsatsgruppe

Nav har nå satt 27 ansatte til å ringe rundt for å finne personer som kan være rammet av feilen. Arbeidet begynte i dag.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Minst 48 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel fordi Nav har feiltolket regelverket for å ta med seg trygdeytelser til EU- og EØS-land.

I tillegg er 46 anmeldelser fortsatt under etterforskning eller påtalebehandling, og rundt 2400 saker kan være feilbehandlet.

Nav har nå satt 27 ansatte til å ringe rundt for å finne personer som kan være rammet av feilen. Arbeidet begynte i dag.

– Nå går vi gjennom de 2400 sakene vi har identifisert, og ser hvor mange av dem som er berørt av denne situasjonen. Listene vi har så langt må gjennomgås slik at vi er sikre på at det er de riktige personene som står på lista, sier innsatsleder Magne Fladby.

De berørte skal kontaktes av Nav og bli informert om feilen. De skal også få beskjed om at påtalemyndigheten vil begjære gjenopptakelse av sakene, og deretter be om frifinnelsesdom uten hovedforhandling.

– Det første vi gjør er å finne personene som går med et løpende trekk fra namsmannen, hvor de har trekk fra en ytelse eller en lønnssituasjon, slik at vi får stoppet det. Det begynner vi med allerede i dag, selv om sakene ikke er behandlet ennå, sier Fladby.

Ettersom alle sakene skal behandles, kan ikke Nav si noe om når folk får pengene sine tilbake.

Magne Fladby

Seksjonssjef Mange Fladby leder innsatsgruppen i Nav. De tar kontakt med de første ofrene i dag.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Kaller inn flere saksbehandlere

15 av de 27 i innsatsgruppen er saksbehandlere. Resten er ressurspersoner som skal hjelpe til med faglige spørsmål og juridiske avklaringer.

Fra neste uke styrkes gruppen med ytterligere 10 saksbehandlere.

– Hvis det ikke er nok, må vi sette inn flere. Det er en jo en veldig alvorlig situasjon som preger oss alle, og det er selvfølgelig en sak vi gjerne skulle vært foruten. Nå er det om å gjøre å rydde opp raskest mulig, sier Fladby.

De tillitsvalgte frykter at dette vil ramme andre NAV-brukere.

– Klart at når det settes inn så mye ressurser i innsatsgruppen så vil det føre til dårligere saksbehandling og også lengre køer i andre deler av Nav. Vi har begrenset med ressurser og dette vil merkes, sier hovedtillitsvalgt Elisabeth Steen i Nav

I følge Fladby skal saksbehandlerne hentes fra steder hvor det er minst belastning fra før, for å unngå at det går utover andre Nav-brukere.

– Det er viktig for meg nå at de berørte blir ivaretatt på en god måte. De skal vite at vi krever at alle steiner skal snus og at alt skal på bordet, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til NTB onsdag.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch, Nav-direktør Sigrun Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Riksadvokat Tor-Aksel Busch, Nav-direktør Sigrun Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) opplyste om feilen på en pressekonferanse mandag.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Gjennomganger i politiet og domstolene

Riksadvokaten sendte onsdag et brev til påtalemyndigheten og politiet med pålegg om å rette opp.

«Politidistriktene må gjennomgå de oversendte listene fra Nav og foreta en selvstendig gjennomgang av saker i sitt distrikt for eventuelt å avdekke dommer eller anmeldelser som ikke er kommet med på oversikten fra Nav», heter det i brevet.

Tingrettene skal også gå gjennom alle dommer som handler om Nav-bedrageri siden 2012. Ifølge NTB kan det være snakk om over 6000 dommer.

I august argumenterte Nav for at de ikke var forpliktet til å finne saker som er feilbehandlet på eget initiativ, blant annet fordi det ville dreie seg om et stort antall saker som må både finnes og gjennomgås.

AKTUELT NÅ