Hopp til innhold

Her er bonde-tallene som stupte under Sp - men øker under Frp

Nær halvparten av alle heltidsbønder - 4161 i antall - forsvant i løpet av åtte år med Sp-styre. Under Høyre og Frp blir det flere for første gang på lenge.

Trygvehøne

DYREVENN: Trygve Slagsvold Vedum besøkte dyrene på Glittre Gård i Nittedal på en av sine aller første turer som fersk landbruksminister i juni 2012. Etter høstens valg drømmer drømmer han om å være med å styre Norge igjen.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Sannheten er veldig enkel. Dette beviser at det ikke er samsvar mellom det Senterpartiet sier i opposisjon og det de gjør når de er i regjering. Jeg håper ikke velgerne glemmer det, sier Frp-leder Siv Jensen til NRK.

Bønder og gårdsbruk er noe av det Senterparti-sjef Trygve Slagsvold Vedum har brukt mest tid på å besøke i valgkampen.

Partiet hans, som i sin tid het Bondepartiet, har i alle år holdt fanen høyt i landbruks-politikken og profilert seg som den norske bondens beste venn.

Men sist Senterpartiet satt i regjering ble antallet heltidsbønder i Norge nær halvert.

Da den rødgrønne regjeringen tiltrådte i 2005 fantes det 8809, og da regjeringen gikk av i 2013 var det bare 4648 igjen.

Det viser statistikk NRK har fått utarbeidet av Statistisk sentralbyrå.

Med heltidsbønder menes her personlige gårdbrukere med minst 90 % av bruttoinntekten fra næringsinntekt i jordbruket.

Én borte om dagen med Vedum

Alle åtte årene var det Senterpartiet som satt med landbruksministeren: Terje Riis-Johansen fra 2005 til 2008, Lars Peder Brekk fra 2008 til 2012 og Slagsvold Vedum selv fra 2012 til 2013.

Bare det drøye året Vedum var landbruksminister forsvant 439 heltidsbønder, omtrent en om dagen.

I 2013 rykket Frp inn i Landbruksdepartementet, og de to neste årene økte antallet heltidsbønder for første gang på mange år, viser statistikken fra SSB.

– 79 flere heltidsbønder er bra, og helt i tråd med Høyre og Frp-regjeringens politikk, som er at flere skal kunne leve godt av å være bonde i Norge, sier finansminister Siv Jensen.

– Tall går litt opp og ned alt etter hvilken definisjon man velger å bruke, men det vi trenger i Norge er begge deler. Vi trenger både de små produsentene og de store produsentene, sier Trygve Slagsvold Vedum.

– Men halvering under dere og vekst under Frp? Kan du stå inne for det?

– Antall heltidsbønder vil variere alt etter hvor stor andel av den enkeltes inntekter som kommer fra gården. For eksempel når rentene går ned, vil andel av inntektene fra gården gå opp, så begrepet heltidsbonde kan være forvirrende. Det viktigste vi gjorde i regjering var å sørge for at det er lønnsomhet i å produsere mat, blant annet gjennom å styrke tollvernet.

Større vekst på to blå år enn åtte rødgrønne

Høyre og Frp-regjeringens landbrukspolitikk er, bokstavelig talt, utskjelt av både representanter for bondeorganisasjonene og Senterpartiet.

Landbruksminister Jon Georg Dale i heftig debatt med bondelagsleiar Anders Felde i Sogn og Fjordane

SURT: Det var langt fra god stemning da landbruksminister Dale fra Frp barket sammen med bondelagslederen i Sogn og Fjordane i mai i år.

Foto: Ole Andre Rekkedal / NRK

Både Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale har opplevd å få det glatte lag, som henholdvis historiens første og andre landbruksminister fra Frp.

Samtidig viser tall NRK har fått fra Statistisk sentralbyrå at heltidsbøndenes næringsinntekter har økt betydelig raskere under nettopp Frp enn under Senterpartiet.

I Sp-epoken 2005 til 2013 vokste denne gruppen bønders næringsinntekter med 95.100 kroner over åtte år.

Bare i løpet av de to første årene med borgerlig regjering vokste den samme inntekten med 96.900 kroner.

Det viser denne tabellen som SSB har sammenstilt på forespørsel fra NRK.

Trygve Slagsvold Vedum synes ikke tallene setter ham i et dårlig lys:

– Oppgjøret i 2013 var det som avgjorde inntektsutviklingen i 2014, og det var det jeg som landbruksminister som ledet. Og så i 2014 var det Stortinget, inkludert oss i Senterpartiet, som gikk inn og overprøvde regjeringens oppgjør som var altfor dårlig. Det var det som avgjorde inntektsutviklingen i 2015, sier Sp-lederen og fortsetter:

– I tillegg har været vært bedre og det har vært lavere rente, men her må vi være litt åpne og skikkelige, og da tror jeg det er Siv Jensen og andre som kritiserer oss som må sette seg inn i hvordan systemet fungerer.

Storbønder til NRK: – Merker at det går bedre

Bonde Per Odd Gjestvang driver slektsgården Vang på Skreia på Toten. Familien har dyrket grønnsaker langs Mjøsas bredd i flere generasjoner.

Grønnsaksbonde vant pris

FORNØYD: Grønnsaksbonde Per Odd Gjestvang og familien dyrker blant annet purre på gården Vang i Oppland.

Foto: Dag Øyvind Olsen / Newswire

– Det har skjedd en omfordeling fra mindre bruk til større bruk under denne regjeringen, og vi driver jo større, så det har vi jo merka, at vi får mer i støtte nå, sier Gjestvang til NRK.

Odelsgutt og salgssjef på gården, Petter Gjestvang, har sine tanker om hvorfor man plutselig ser en vekst i antall heltidsbønder etter mange år med nedgang.

– Folk har vel sett at man kan utvide lettere, og det er vel i tråd med det regjeringen har ønsket, at de som har villet vokse og bli større har kunnet gjøre det.

Til tross for at de selv har gode tider, deler far og sønn Sp-leder Vedums bekymring om at dyrkingen av heltidsbonden kan gå på bekostning av de mindre.

– De som jobber dobbelt og driver med litt gård på si i mindre skala er bærebjelken for matproduksjonen og for å opprettholde bruken av arealet, og vi kommer ikke til å se effekten av politikken som føres nå før om mange år, sier Per Odd Gjestvang.

Sp-Norge: Færre kuer og færre gårdsbruk

Da Senterpartiet kom i regjering i 2005 lovet de å stanse de massive nedleggelsene i norsk landbruk, men utviklingen ble motsatt av lovet også på dette feltet.

Om lag 6000 gårdsbruk la ned driften i løpet av de åtte årene Sp satt med landbruksministeren. Tall fra Statens landbruksforvaltning viste at 50.000 bruk mottok produksjonsstøtte i 2005. Allerede i 2012 var tallet redusert til 44.000 bruk.

En gjennomgang Aftenposten gjorde under Sps landsmøte i vår avdekket også at det ble langt færre av alt fra kuer til grendeskoler i løpet av distriktspartiets forrige regjeringstid. Det ble også flere mennesker i de største byene.

Onsdag faktasjekket NRKs Detektor Trygve Slagsvold Vedums gjentatte påstand om at Høyre-Frp-regjeringen er norgeshistoriens mest sentraliserende regjering.

En gjennomgang av historiske reformer innenfor både helsesektoren, NAV, kommuner, politisektoren og landbrukssektoren endte med at Detektor fant at Vedums påstand er feil.

Laster innhold, vennligst vent..

Lyspunkt

AKTUELT NÅ