Gå til nrk.no

Valgomat / påstand 1 av 24

– Det er viktigere å la norske gårder bli større og produsere mer enn å støtte små bruk over hele landet.

Forklaringsbilde til påstanden

Mer om norske gårder

De norske partiene ønsker å øke norsk matproduksjon. Men hvordan gjør vi det?

Først og fremst ved å la de store vokse seg større og produsere mer? Eller sikrer vi norsk landbruk ved å ha en politikk som er mer opptatt av å bevare de små og ikke fullt så lønnsomme?

I Norge er det i overkant av 40 000 gårder. For 60 år siden var det fem ganger så mange. Det er altså ingen tvil om at det blir stadig færre, men større gårder. Det totale jordbruksarealet er nemlig om lag like stort som det var i 1960, så en typisk norsk gård har vokst. Likevel er det fortsatt mange små norske gårder. Mange gårder er også drevet på deltid. Bare en av ti norske bønder har hele inntekten sin fra jordbruket.

Hvem satser du på? Storbonden eller småbrukaren?