Hopp til innhold

Regjeringen innfører lettelser for barn, unge og studenter

De fleste nasjonale tiltakene blir videreført, men det blir lettelser for de yngste. Regjeringen gjør også endringer i covid-19-forskriften.

Dermed følger regjeringen Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine anbefalinger om at de nasjonale tiltakene i hovedsak bør videreføres ut februar.

Endringene gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av tiltakene i midten av mars.

– Vi ser at de nasjonale tiltakene har hatt effekt, og stadig flere beskyttes gjennom vaksine. Det går den rette veien. Samtidig er smittesituasjonen fortsatt ustabil. Vi viderefører derfor i hovedsak de nasjonale tiltakene som skal begrense smittespredningen, sier statsminister Erna Solberg.

Dette endrer regjeringen i de nasjonale tiltakene:

  • Det åpnes for at studenter kan være fysisk til stede ved undervisningen på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smitteverntiltak.
  • Regjeringen åpner det også opp for idrettsarrangementer og konkurranser for barn og unge som samler deltakere fra samme kommune. Disse arrangementene kan ha inntil 50 personer innendørs og 200 personer utendørs. I idretter som involverer nærkontakt, som for eksempel fotball og håndball, må alle deltakerne i konkurransen være fra samme kommune.
  • Kravet om fastmonterte plasser erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Denne endringen åpner for større arrangementer i langt flere lokaler.
  • Det blir tillatt med inntil 100 personer på innendørs arrangementer. Det innebærer en innstramming for aktører som i dag kan ha inntil 200 personer i fastmonterte seter, slik som teater, men en lettelse for aktører i andre typer lokaler som bygdehus og konsertscener.
  • For utendørs arrangementer videreføres maksgrensen på 200 personer, men det kan være 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
  • I dag er det tillatt å servere alkohol til de som får servert mat. Skjenking av alkohol må opphøre senest ved midnatt. Regjeringen følger Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets råd om å endre skjenkestoppen fra kl. 24.00 til kl. 22.00.
  • Det blir samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Regjeringen opphever også de lokale tiltakene som ble innført på Vestlandet for noen uker siden.

«Slik situasjonen er nå, vil det være nødvendig å videreføre mesteparten av de nasjonale smitteverntiltakene i minst to uker til for å beholde kontroll», skrev Helsedirektoratet i sin anbefaling til regjeringen.

Ikke lettelser for idrett

– Jeg er svært glad for at vi nå åpner opp for at studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler. Jeg håper disse lettelsene gjør studentherdagen litt lysere for mange, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Det blir altså ikke de store lettelsene for idretten som har vært etterspurt:

– Når det gjelder toppidretten har mange etterlyst oppstart av seriespill. Men vi må følge en prioritering, derfor valgte vi barn og unge opp til 20 år nå, det blir altså ikke åpning for seriespill i toppidretten ennå, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen varsler også nye tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset ved innreise til Norge.

Ordningen for teknisk personell som ble varslet om tidligere i februar er nå klar, og trer i kraft lørdag 20. februar. Regjeringen skriver at den vil ha strenge krav og avgrensinger.

Pressekonferanse om koronasituasjonen

Statsminister Erna Solberg.

Foto: Berit Roald / NTB

Strengere ankomstregler til Norge

Den omfatter utenlandske arbeidere som har teknisk kompetanse, og som er helt nødvendige for å montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr.

Arbeidstakeren må ha et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker.

Det er også en forutsetning at arbeidet er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i virksomheten.

– I første omgang åpner vi for teknisk personell som utfører oppgaver som er strengt nødvendige for å opprettholde aktivitet på norske arbeidsplasser. Vi vil nå se på om vi etter hvert kan åpne for andre arbeidstakere, sier næringsminister Iselin Nybø.

Arbeidstakere som får komme inn til Norge må fortsatt overholde karantenebestemmelsene, og arbeidsgivere som stiller innkvartering til disposisjon for utenlandske arbeidere må få godkjent innkvarteringen av Arbeidstilsynet på forhånd.

Helsemyndighetene anbefaler streng grensekontroll

Regjeringen har vedtatt endringer i covid-19-forskriften som sikrer at arbeidsgivere kan straffes dersom kravene som stilles til oppholdssted for ansatte ikke er imøtegått.

Helsemyndighetene anbefaler også å beholde strenge tiltak mot importsmitte, og styrke arbeidet med testing, isolering, smittevern og karantene.

Helsedirektoratet skriver at det i de neste månedene blir viktig å videreføre streng grensekontroll, utstrakt testing og effektiv oppfølging av karantene etter innreise.

«Vi anbefaler, slik som FHI, at man fortsatt bør avvente lettelser for arbeidsreisende. Nasjonalt kontrollsenter for innreisende er for eksempel ikke operativt med rapportering til kommunelege fra 1. mars og i full drift fra 8. mars», skriver Helsedirektoratet.

«Vi har etter hvert fått god dokumentasjon for at smitteverntiltakene har vært en stor belastning for barn og unge. Politisk er det en målsetting å skåne disse så langt det er mulig», skriver direktoratet.

Espen Rostrup Nakstad med munnbind

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Muterte varianter mer smittsom hos unge

Samtidig påpeker Helsedirektoratet de muterte variantene er mer smittsomme i aldersgrupper, også barn. Dermed kan barn og unge bidra til smittespredning i større grad en før.

I oppdragsteksten påpekes det også at det i noen uker framover vil være viktig med lav mobilitet mellom kommuner. «Dette vil kunne få betydning for utforming at tiltak både lokalt og nasjonalt», skriver Helsedirektoratet.

Videre skriver direktoratet at de støtter anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om at skjenkestopp endres fra midnatt til klokken 22.

Helsedirektoratet skriver også om luftsmitte i den nye rapporten.

«Etter hvert som vi får mer kunnskap, kan det være aktuelt å vurdere om avstandsgrensen på 1-meter bør økes til 2 meter. Det kan også være aktuelt å vurdere om det må legges større vekt på krav til ventilasjon.»

AKTUELT NÅ