Helikopterpiloter i CHC: - Flysikkerheten under press

Enkelte piloter i ulykkeselskapet CHC mener sikkerheten i lufta er presset. Til NRK beskriver de en tøff arbeidshverdag, med frykt for oppsigelser.

heli land

Dette er utsikten fra arbeidsplassen til CHC-pilotene som ofte føler at de går på akkord med sikkerheten.

NRK har vært i kontakt med flere ansatte i ulykkeselskapet CHC Helikopterservice. To er piloter som flyr offshore, en er tekniker.

– Å påstå at situasjonen ikke har innvirkning på sikkerheten er bare sprøyt. Vi har følelser som alle mennesker, og yter ikke maksimalt slik det er i dag, sier en av pilotene.

To bruker begrepet «oppsigelsesspøkelset», om frykten for å bli oppsagt enten man er pilot, tekniker eller annet. Flere titalls ansatte har blitt oppsagt det siste året.

– Tidligere var lista for å melde seg ikke flyvedyktig veldig lav - ved for eksempel dårlig søvn, dødsfall i familien og skilsmisse. Det var ingen som presset noen til å gjøre noe. Og det i sikkerhetens navn. Ingen følte et press for å ta sjanser med økt risiko. Var det marginalt vær så snudde vi og fløy tilbake til land, sier den mest erfarne piloten.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Helikopter, Turøy

Et helikopter fra helikopterselskapet CHC flyr over ulykkesstedet søndag ettermiddag. Helikopteret er fra samme selskap, men er ikke samme type som det helikopteret som styrtet fredag.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Mener Statoil presser

De ansatte frykter konsekvensene av å stå frem med sine historier, og vil derfor ikke ha sine navn på trykk. Ingen trekker direkte koblinger til den tragiske helikopterulykken utenfor Bergen, og ingen mener lover og forskrifter er brutt så langt. De tror heller ikke CHCs underskudd har noe med ulykken å gjøre.

Det gjør heller ikke andre teknikere NRK har intervjuet. Og Havarikommisjonen har fastslått at teknisk feil ligger bak helikopterstyrten - ikke feilhandlinger fra pilotene.

Men de to pilotene og teknikeren er bekymret for økende press og fremtiden - de mener Statoil - CHCs desidert største oppdragsgiver - bærer mye av ansvaret.

– Oljeselskapene sitter på nøkkelen til hvordan sikkerheten blir fremover. Kortere snutider, tøffere kontrakter, bøter, og andre tiltak som setter oss helikopteransatte under press, betyr i sum redusert sikkerhet, sier teknikeren.

Heiser det røde flagget

Oljefagforeningen Industri Energi heiser også det røde flagget. Leder Leif Sande sier også de er blitt kontaktet av piloter.

– Det blir mindre hviletid på flygerne. Det blir mindre tid til vedlikehold. Oljeselskaper som Statoil har et stort ansvar for den svekkede sikkerhetskulturen som vi er i ferd med å få. Det er de som sitter på toppen av hierarkiet, sier Sande til NRK.

– Og så blir det folk nedover i leddene - vanlige mennesker, vanlige arbeidstagere - som må ta regningen, sier fagforeningslederen.

Statoil avviser overfor NRK den fremstillingen, og mener sikkerheten prioriteres over alt annet.

- Det er vanskelig for meg å kommentere på andres opplevelse av dette. Det jeg kan si er at Statoil har tett dialog med helikopterselskapene. Vi har ikke i dag grunnlag for å trekke noen negative konklusjoner, sier pressetalsmann Morten Eek til NRK.

30 prosent færre flyvninger

Oljegiganten har siden 2013 hatt en reduksjon i antall passasjerer til norsk sokkel på 30 prosent - og reforhandlet mange kontrakter også med helikopterselskapene. Pilotene beskriver tøffe forhandlinger, der Statoil krever mer av helikopterselskapene for mindre penger. Et slikt tiltak er at helikoptrene skal være stadig flere timer i lufta per døgn.

– For å spare antall flyvninger ser vi også nå at oljeselskapene forsøker å samle det som normalt ville bli delt opp i to turer til én lengre. Dette fører til økt belastning på flygerne, sier den erfarne piloten.

– Det er trist at innsparingstiltak skal til de grader ødelegge et firma som CHC Helikopterservice. Vi er ikke de eneste som strever i dagens oljerelaterte marked, sier den yngre piloten.

Mistet milliardkontrakt

Et eksempel som trekkes frem av alle tre, er den nye kontrakten Statoil har gitt konkurrenten Bristow, som skal gjelde fra neste vår. Her er det foreslått å halvere helikoptrenes hviletid mellom hver flyvning - fra en time til kun en halv time.

Og nettopp denne kontrakten har rammet CHC særlig hardt - en milliard i potensielle inntekter går tapt når Bristow fra neste vår skal frakte Statoils offshorearbeidere fra Bergen og Florø.

I 2015 havnet da også CHCs underskudd på formidable 172 millioner kroner - selv om en god del av dette er engangskostnader. Flere tror resultatene kan bli noe bedre neste år.

Les også: – Vil ikke lenger jobbe offshore

Statoil: – Sikkerhet foran alt annet

Pilotene tegner også et bilde av at Statoil indirekte er å laste for presset de utsettes for. At CHC må kutte, har de mer forståelse for. Som den mest erfarne piloten sier:

– Alle har forståelse for at et selskap ikke kan drive veldedighet.

Flyveren har heller ikke opplevd at arbeidsbelastningen bryter med gjeldende regler.

– Det vi opplever er at hver enkel ansatt blir brukt maksimalt. God bruk av ressurser vil nok Statoil kalle det.

Men Statoils pressetalsmann understreker igjen at alt selskapet foretar seg, er under forutsetning av at sikkerheten er ivaretatt. Selskapet har også inntil videre skrinlagt planene om å kutte snutiden for helikoptre.

– Vi forstår jo at det nå stilles spørsmål etter at vi har hatt en tragisk hendelse på norsk sokkel. Og det vi er opptatt av er å få svar og konklusjoner fra en granskning. Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner for oss, sier Morten Eek til NRK.

Les også: Statoil venter med kutt i bakketid

– Opprettholder høy standard

NRK har også kontaktet CHC. Ledelsen vil ikke stille til intervju, og formidler heller et svar fra formannen i Helikopterservice Flygerforening.

– Helikopterservice Flygerforening har jobbet tett med selskapets ledelse i bemanningsreduksjonene den siste tiden. Nedbemanningsprosesser er alltid krevende, men dette er gjennomført i henhold til spillereglene i arbeidslivet, og er knyttet opp til redusert produksjon, skriver Torstein Sandven.

Sandven sier det ikke er gjort endringer i arbeidstidsbestemmelser i CHC. Han skriver også at gjennomsnittsproduksjonen per flyver ligger langt under flytidsbegrensningene.

– Vi kompromisser aldri på sikkerhet, vi opprettholder den samme høy standarden i våre flyoperative oppdrag. «Fit for flight»-regimet er heller ikke endret. Vi gjenkjenner oss ikke i kritikken som er fremsatt av de anonyme kildene til NRK.

Fryktet pilottretthet

Dagen før den tragiske helikopterulykken i Øygarden utenfor Bergen, slo Petroleumstilsynet alarm om sikkerheten på norsk sokkel.

Men den årlige rapporten om risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet var langt mer positiv til helikoptersikkerheten, som ble trukket frem som et forbilde for oljebransjen.

Tilsynet påpekte likefullt at det de siste årene har vært registrert flere hendelser der pilotene utelater eller glemmer operative prosedyrer.

Som årsaker trekkes blant annet frem tretthet og utmattelse.

Tilsynet skriver at arbeid for å motvirke dette er i gang, men nevner selv at de tøffe tidene gir utfordringer.

«...krav til effektivitet øker, kostnader må kuttes, pilotene må fly mer og er under større press», heter det.

Les mer: Petroleumstilsynet skriver at helikopterpiloter er under press

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger