Hopp til innhold

Gunnar Stålsett dømt til betinget fengsel

Biskop emeritus Gunnar Stålsett (84) er i Oslo tingrett dømt til 45 dagers betinget fengsel for brudd på utlendingsloven. Han slipper dermed å sone, men må betale en bot på 10.000 kroner.

Retten fant det bevist at Stålsett har handlet med forsett, men har tatt biskopens alder med i vurderingen.

Stålsett aksepterte dommen. Han har tilstått og sagt han ikke angrer. Saken gikk som tilståelsessak torsdag morgen.

Etter domsavsigelsen sier Stålsett at han vil fortsette arbeidet med å få endret loven.

– Det er viktig at vi fortsetter å betrakte dette som en verdikamp der humanitet og menneskerettigheter også gjøres gjeldende for de svakeste blant oss. Dette er en lov som avdekker en sårbarhet i det norske samfunn. De som er glemt, forsømt og oversett, sier han.

Gunnar Stålsett og Lula Tekle

Gunnar Stålsett og Lula Tekle etter domsavsigelsen.

Foto: Maria Knoph Vigsnæs / NRK

Stålsett understreker at det ikke er snakk om en religiøs sak, og svarer et kontant «ja» på spørsmål om han ville gjort det samme igjen.

– Dette er en lov som avdekker en sårbarhet i det norske samfunn. De som er glemt, forsøkt og oversett. Jeg tror vi ikke vil få ro i dette spørsmålet før vårt storting innser alvoret, sier Stålsett.

Han mener forvaltningen av utlendingsloven bør legges under lupen på samme måte som trygdeskandalen.

– Jeg mener det er hver borgers plikt å prøve loven i forhold til dens konsekvenser. Jeg ser ikke på dette som en personlig lidelse, jeg ser på det som en nødvendig pris i en utvikling hvor vi tar opp en sak som strider mot det norske samfunns rettsgrunnlag, sier han.

Biskop Gunnar Stålsett og Lula Tekle

Biskop Gunnar Stålsett og Lula Tekle i Oslo tinghus.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Stålsett: – Anser det som en plikt

Stålsett erkjente straffskyld da saken ble behandlet torsdag morgen, og sier han ikke bestrider faktum i saken.

– Jeg erkjenner meg skyldig i å ha gitt arbeid til Lula Tekle. Da hun hadde identitetsnummer og skattekort trodde jeg hun hadde arbeidsrett i landet, men da det ble inndratt lot jeg henne fortsette å arbeide. Jeg har ikke på noe tidspunkt ønsket at alder eller personlig status skal ansees formildende.

– Jeg anser det som en plikt som samfunnsborger å arbeide for å endre lover som fører til uakseptable konsekvenser for mennesker, sier Stålsett.

Flere av tilhørerne klappet for Stålsett da han forlot salen.

Stålsett fortalte til Vårt Land i august at han har gitt en ureturnerbar asylsøker, en person som har fått avslag på søknaden sin og dermed ikke har oppholdstillatelse eller lov til å jobbe, deltidsjobb som renholder i 14 år.

Et slikt brudd på utlendingsloven kan straffes med bøter og fengsel i inntil to år, og påtalemyndigheten har bedt om 45 dagers ubetinget fengsel for 84-åringen.

Før retten ble satt var det støttemarkeringer utenfor tinghuset, og rettssalen var helt full.

Tor Berger Jørgensen er en av støttespillerne som har møtt opp. Han er også biskop emeritus og styreleder i en organisasjon for papirløse.

– Jeg er her fordi jeg kjenner Gunnar Stålsett fra gammelt av, og jeg visste han hadde en eritreer som jobbet for seg. Dette er en viktig sak som kanskje kan være med på å endre både samfunnets og politikernes holdning til papirløse flyktninger, sier han til NRK.

Tor Berger Jørgensen og Lula Tekle i Oslo tingrett

Tor Berger Jørgensen og Lula Tekle i Oslo tingrett torsdag.

Foto: Maria Knoph Vigsnæs / NRK

Ansatt i 14 år

Stålsetts ansatte er Lula Tekle (55). Hun har vært i Norge i 19 år, og hadde fast jobb frem til hun mistet skattekort og arbeidstillatelse etter en regelendring i 2011.

Hun ble deltidsansatt som renholder hjemme hos Stålsett og kona da han gikk av med pensjon i 2005, og har tidligere hatt en liknende jobb i bispedømmegården i Oslo.

Nå er det Stålsett og hans familie som hjelper henne med mat og klær.

– Gunnar har hjulpet meg. Jeg har overlevd til nå på grunn av dem, sa Tekle til NRK i november.

UDI og UNE mener det ikke er farlig for henne å reise tilbake til Eritrea, slik hun selv hevder. UNE stiller også spørsmål ved om Tekle i det hele tatt er eritreisk statsborger.

– En samvittighetskonflikt

Gunnar Stålsett i retten

Onesimos er en av tilhørerne i retten. – Gunnar Stålsett er en mann som har kjempet for de svake gjennom et helt liv, både nasjonalt og internasjonalt, sier han.

Foto: Maria Knoph Vigsnæs / NRK

Ifølge Stålsett har Tekle jobbet to ganger i måneden, basert på en muntlig avtale. Han sier også at han betalte arbeidsgiveravgift og trakk skatt frem til 2008.

Tekle har gjort forefallende husarbeid i sju timer per gang, og fikk en timelønn på 300 kroner, sier Stålsett.

Stålsett sier han også har engasjert seg i Tekles sak via politikere, NOAS og UDI.

– Jeg kunne ha fortsatt å støtte henne økonomisk uten at hun arbeidet hos meg, eller jeg kunne bryte utlendingslovens bestemmelse ved å gi henne arbeid. Jeg valgte det siste, fordi arbeid er hennes stolthet. Det gir livet hennes mening i en ellers svært vanskelig situasjon, sier han.

– Denne saken handler om humanisme i praksis og hvordan retten forholder seg til det, og å ta realiteten til ureturnerbare på alvor. Jeg kaller dette en samvittighetskonflikt, sier Stålsett.

– Ingen formildende omstendigheter

Aktor Andreas Meeg-Bentzen mener saken er viktig av allmennpreventive grunner, og fastholder påstanden om fengselsstraff.

– Det er uheldig at siktede med den påvirkningskraft han har over lang tid har valgt å ikke følge loven. Det er slik vi ser det ingen formildende omstendigheter i denne saken, og som siktede selv har vært inne på så vil han ikke at hans høye alder skal bli tatt i betraktning. Det er aktoratet enig i, sier han.

Deler av aktors innledning ble møtt med latter fra salen.

AKTUELT NÅ