Hopp til innhold

Gunnar Stålsett: – Jeg angrer ikke!

Den pensjonerte biskopen Gunnar Stålsett angrer ikke på at han ansatte en ureturnerbar asylsøker. – Det var et dilemma og jeg fulgte mine kristne verdier, sier Stålsett.

Gunnar Stålsett står for valget han tok. Han sier han lot seg styre av sine grunnleggende verdier og sin samvittighet.

Gunnar Stålsett står for valget han tok. Han sier han lot seg styre av sine grunnleggende verdier og sin samvittighet.

Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel for biskop emeritus Gunnar Stålsett (84), som har innrømmet å ha hatt en ansatt uten arbeidstillatelse.

Stålsett fortalte til Vårt Land i august at han har gitt en ureturnerbar asylsøker, en person som har fått avslag på søknaden sin og dermed ikke har oppholdstillatelse eller lov til å jobbe, deltidsjobb som renholder i 14 år.

Et slikt brudd på utlendingsloven kan straffes med bøter og fengsel i inntil to år.

Risikerer 45 dager i fengsel

Nå bekrefter politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen overfor TV 2 at etterforskningen, som gjelder fra 2008, er ferdig.

– Vi ber om 45 dagers ubetinget fengselsstraff, sett hen til den lange perioden han har benyttet ulovlig arbeidskraft, sier Meeg-Bentzen.

Jøran Kallmyr

MÅ STRAFFEFORFØLGES: Justisminister Jøran Kallmyr sier at Gunnar Stålsett må behandles som alle andre.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Justisminister Jøran Kallmyr sier til VG at den tidligere biskopen må straffeforfølges for lovbruddet.

– Da må han straffeforfølges av den uavhengige påtalemyndigheten og eventuelt dømmes av domstolen på lik linje som sine medborgere, sier han til VG

Stålsett har erkjent straffskyld, og saken vil gå som en tilståelsessak i tingretten. Det vil også gi strafferabatt.

– Jeg tar det til etterretning. Dette er for meg en samvittighetssak, jeg hadde ikke noe valg. En ikke-returnerbar flyktning må finne hjerterom i vårt land. Det er å ta på alvor vårt kristne og humanistiske verdigrunnlag, skriver Stålsett til NRK.

– Det spiser av fellesskapet

Politiadvokaten sier at i dette tilfelle har de blitt oppmerksom på saken gjennom media og i et intervju som kom i august måned.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen sier de ber om 45 dagers ubetinget fengsel i denne saken.

Foto: Gry Veiby / NRK

Politiadvokaten sier videre at de i denne saken mener det er en straffbar handling som er begått.

– Han har over lengre tid brukt svart arbeidskraft. Vi ser det som et stort samfunnsproblem og det spiser av fellesskapet, sier Meeg-Bentzen.

– Sivil ulydighet

Stålsetts ansatte er en 55 år gammel kvinne som har vært i Norge i 19 år, og som hadde fast jobb frem til hun mistet skattekortet sitt etter en regelendring i 2011.

– Dette er en form for sivil ­ulydighet som jeg tar ansvar for. Den retter seg mot det jeg oppfatter som en umoralsk ordning, sa Stålsett til Vårt Land i august.

Han forklarte også at han betalte arbeidsgiveravgift og trakk skatt.

Stålsett var biskop i Oslo fra 1998 frem til han pensjonerte seg i 2005, og gjorde seg blant annet bemerket med sitt engasjement for homofiles rettigheter.

Han har også sittet i Nobelkomiteen, vært statssekretær i Kirke- og undervisningsdepartementet og fungert som norsk spesialutsending til Øst-Timor.

– Ingen nobel handling

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim sier han ikke synes dette er noen nobel handling av Stålsett.

– Jeg sa da det ble kjent at Stålsett med vilje hadde ansatt ulovlig arbeidskraft, så er det viktig at politiet følger opp saken. Det har de gjort, og det er jeg glad for, sier han.

mu-20171020-004

Jon Helgheim er innvandringspolitisk talsperson i Frp. Han mener handlingene til Stålsett i denne saken undergraver systemet vi har i Norge.

Foto: Morten Uglum / Aftenposten

– Det blir helt feil om folk skal operere etter sin egen overbevisning eller egen religion, og sette den foran norsk lov. Da får vi alvorlige problemer her i landet. Hvis vi sier vi skal belønne ulovlig opphold, ja da kan hvem som helst kaste passet sitt og bli ureturnerbar. Og dermed få rettigheter i Norge, det ønsker vi ikke, sier han.

Og fortsetter med å si at disse såkalte ureturnerbare har allerede fått legge fram sin sak her i landet og kvalifiserer ikke for opphold i Norge, sier Helgheim.

– Stiller meg solidarisk med Stålsett

Arne Viste

Arne Viste er dømt i tingretten for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Han har anket saken og den er sendt til vurdering for ny behandling i lagmannsretten.

Arne Viste ble veldig glad da han så at Stålsett setter etikken så høyt i denne saken. Viste ble i oktober dømt til ett års betinget fengsel i Oslo tingrett for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge.

– Jeg stiller meg solidarisk med Gunnar Stålsett. Vi kan ikke fortsette med å behandle ureturnerbare asylsøkere på denne måten i et demokrati, sier Viste.

Stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV mener det ikke er bra å bruke politiressurser på noe som ikke åpenbart er utnytting av andre mennesker.

– Norge kan ikke fortsette å nekte folk som ikke kan sendes ut av landet å forsørge seg sjøl lovlig, sier hun.

Karin Andersen

Karin Andersen fra SV sier det skal stemmes over om de ureturnerbare skal kunne få midlertidig arbeidstillatelse den 5. desember i Stortinget.

Foto: NRK

– De gjør ikke en katt fortred. Det er jo ikke greit at folk jobber ulovlig, men vi skal gjøre slikt arbeid lovlig. Vi i SV har foreslått i vårt alternative budsjett å lage lovendringer slik at disse ureturnerbare kan gis midlertidig arbeidstillatelse, sier Andersen.

Trude Brosvik, gruppeleder for KrF i Vestland fylkesting mener straffa er moralsk forkastelig.

– Det betyr at det er folk i Norge som blir holdt utenfor samfunnet, og som ikke får ta del. Og det kan vi ikke godta.

AKTUELT NÅ