Hopp til innhold

– Aktors terrorargumentasjon nærmer seg tankekontroll

OSLO TINGRETT (NRK): Forsker og forfatter Lars Gule frykter at en dom mot Ubaydullah Hussain kan føre til konsekvenser for ytringsfrihet i Norge.

Ubaydullah Hussain i retten

TILTALT: Ubaydullah Hussain har vært både leder og talsmann for ekstremistene i Profetens Ummah. Her er han i retten torsdag.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Aktor Carl Fredrik Fari ba torsdag om at den profilerte islamisten Ubaydullah Hussain dømmes til 10 måneders fengsel for å ha oppfordret til terrorhandlinger. Bakgrunnen er innlegg på Facebook, der han blant annet har hyllet terrorhandlinger og halshugging.

Fari mente avveining opp mot ytringsfrihet ikke var vanskelig, og sa samtidig at ytringene hver for seg var indirekte oppfordringer, slik det er beskrevet i de nye terrorparagrafene.

– Men de går så langt i å forherlige terrorhandlinger at de må forstås som oppfordringer til terror, sa Fari i retten torsdag.

– Kan nærme seg tankekontroll

Forsker og forfatter Lars Gule

SKEPTISK: Forsker ved HiO og forfatter Lars Gule synes det kan være problematisk at påtalemyndigheten vil straffe Ubaydullah Hussain for hans ytringer.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Forsker ved HiO og forfatter Lars Gule har fulgt denne og en tidligere rettssak mot Profetens Ummah-talsmannen Hussain tett. Gule mener at påtalemyndigheten i sin avslutningsprosedyre forsøkte å bygge sin sak «stein for stein».

– Dette gjør han ved å levere en tolkning av de utsagnene som Ubaydullah Hussain har kommet med, inn i en kontekst som gjør det nødvendig å forstå dette som oppfordringer til terror, sier Gule.

Han legger ikke skjul på at han er skeptisk til argumentasjonen fra aktor, særlig med tanke på hva den kan bety for ytringsfrihet.

– Vi ser her en måte å forstå lovverket på, som fort kan nærme seg menings – og tankekontroll, sier Gule, som frykter konsekvensene dersom Hussain dømmes på bakgrunn av aktors argumentasjon.

– Hvis man får gjennomslag for denne måten å tenke på, når det gjelder ytringer av det slaget Ubaydullah har kommet med – ufyselige og groteske som de er – så kan det likevel i neste omgang kunne komme til å bli brukt noe vilkårlig på ytringer som samfunnet ikke liker, sier Gule til NRK.

– Ytringsfriheten er ikke absolutt

I sin prosedyre torsdag la statsadvokat Carl Fredrik Fari vekt på at Hussain ikke hadde skrevet én kommentar, men kommet med flere hyllester av terrorhandlinger.

Et av punktene i tiltalen referer til Hussains begeistring for halshuggingen av den britiske soldaten Lee Rigby på åpen gate i mai i fjor:

«Gledelige nyheter fra England. En terrorist svin fra det britiske militæret slaktet av våres modige brødre mens de ropte Allahu Akbar. Måtte Allah SWT akseptere deres handling og intensjon, og ydmyke fiender av Islam på verst mulig måte», skrev den tiltalte på Facebook-profilen sin i mai i fjor.

Aktor Fari mente også at det er vesentlig at det statsadvokaten mener er oppfordring til terror blir sterkere og gjentas, og at Hussain forstod at ytringene kunne forstås som oppfordring til drap.

– Ytringsfriheten står sterkt i Norge, men det er ikke absolutt. Vi skal ikke tåle rasisme, ærekrenkelser eller oppfordring til straffbare handlinger, som terrorhandlinger. Det er vanskelig å se at disse ytringene er vernet av ytringsfriheten, hevdet statsadvokaten i sin prosedyre.

Savner saker mot høyreekstreme

Gule mener på sin side at påtalemyndighetens argumentasjon kan føre til forfølgelse av personer som kommer med ubehagelige ytringer.

– Da er man inne i en situasjon hvor politiske stemningsskifter av ulike grad kan legge til rette for forfølgelse av ubehagelige – om enn ufyselige – meninger, sier Gule.

Han er på generelt grunnlag også kritisk til at politi – og påtalemyndighet ifølge Gule fokuserer mer på ekstrem islamisme, enn på ytringer som kommer fra andre miljøer på internett.

Gule frykter at fokuset på ekstrem islamisme fører til at dette miljøet inntar en offerrolle, noe som igjen kan gi økt rekruttering.

– Det er viktig at slike saker straffeforfølges ut ifra det som er felles og overordnet når det gjelder ulike former for ekstremisme. Det beste hadde faktisk vært om påtalemyndigheten hadde kjørt parallelle saker, slik at vi gjennom mediene hadde fått sett at vi straffeforfølger høyreekstreme, islamofobe, rasister og så videre, på samme måte som vi straffeforfølger ekstreme islamister, sier Gule.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Elden og Fari i retten

UENIGE: Aktor Carl Fredrik Fari og forsvarer John Christian Elden var i sine avsluttende prosedyrer helt uenige om hvorvidt Hussain kan straffes for sine ytringer.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Hyllest ikke straffbart

Ubaydullah Hussain har hele tiden nektet straffskyld etter tiltalen. Hans forsvarer John Christian Elden ba torsdag retten om at hans klient frifinnes.

– Påtalemyndigheten og jeg er enige i at det å fremsette hyllinger ikke representerer noe straffbart. Spørsmålet vi da har til behandling er om en hylling av en terrorhandling er det samme som å oppfordre noen til å iverksette en ny terrorhandling. Hvis det er tilfelle, så vil dette kunne være straffbart. Vi mener at det ikke foreligger en slik sammenheng, og at han er godt innenfor ytringsfriheten, sier Elden til NRK.

Hans Fredrik Marthinussen, jusprofessor ved Universitetet i Bergen, har til Dagbladet sagt at påtalemyndigheten i Hussain-saken er «på tynn is». Dette fordi hyllest av terror i dag ikke omfattes av straffeloven.

I sin prosedyre advarte Elden mot å straffe i tilfeller som er i «grenseland».

– Vi skal ha en klarhet for å kunne straffe, særlig når det er ytringsfrihet som ligger i vektskålen, sa Elden torsdag.

– Aktor står alene

Elden avviser at utsagnene på Facebook kan tolkes å ha til hensikt å skape en generell terrorfrykt i befolkningen. Han hevder aktor tolker utsagnene verre enn de faktisk er.

– Det er en sterk protest mot det som skjer, men det er ikke i seg selv en oppfordring til å iverksette noe, sa Elden i retten torsdag.

Overfor NRK utdyper Elden hvorfor han mener at Hussain ikke bør straffes for Facebook-ytringene:

– Påtalemyndighetens oppfatning er at det å hylle en terroraksjon, er en oppfordring til en ny en. Vi er uenige i en slik slutning, og viser også til at ingen av vitnene, sakkyndige eller andre i samfunnsdebatten har oppfattet det på samme måte som aktor, sier Elden.

Statsadvokat Carl Fredrik Fari har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser etter at retten ble hevet torsdag.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ