Hopp til innhold

Ber om ti måneders fengsel for Hussain

OSLO TINGRETT (NRK): Påtalemyndigheten legger ned påstand om ti måneders ubetinget fengsel for den profilerte islamisten Ubaydullah Hussain. Ifølge aktor Carl Fredrik Fari bør allmennpreventive hensyn særlig vektlegges i saken.

Ubaydullah Hussain og hans forsvarer

Ubaydullah Hussain og hans forsvarer John C. Elden i Oslo tingrett. Elden mener klientens kommentarer på Facebook ligger innenfor ytringsfrihetens rammer.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Det bør være en streng straffeutmåling for oppfordring til terrorhandlinger, sa aktor i Oslo tingrett torsdag.

Fari innrømmet at spørsmålet om straff var vanskelig, siden terrorparagrafene er en relativ ny bestemmelse i Norge.

– Straffen bør være noe høyere enn åtte måneders fengsel, kanskje i overkant av ett år, sa aktor, som endte med en påstand på ti måneders ubetinget fengsel.

– Tolkningen av innholdet avgjørende

Hussain står tiltalt for flere av sine ytringer på Facebook, der han han hyllet terrorhandlinger og halshugging.

Ifølge aktor handler rettssaken hovedsakelig om spørsmålet om hvordan Hussains fem Facebook-kommentarer kan tolkes.

– Det behøver ikke være noen vanskelig avveining i forhold til ytringsfrihet, hevdet aktor Carl Fredrik Fari da han startet på sin prosedyre torsdag.

– Hovedgrunnen for dette er: Hver for seg så er disse Facebook-ytringene indirekte oppfordringer, men de går så lang i å forherlige terrorhandlinger at de må forstås som oppfordringer til terror, poengterte aktor.

Carl Fredrik Fari

– Jeg mener det ikke bør være tvil om at gjentatte hyllester kan føre til terrorhandlinger, hevdet aktor Carl Fredrik Fari i sin prosedyre.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

I retten argumenterte aktor torsdag for at Hussain kan dømmes etter de nye terrorparagrafene for indirekte å ha oppfordret noen til å iverksette drap og terror gjennom sine hyllester i sosiale medier.

– Her er det ikke snakk om én kommentar, men flere, likelydende hyllester. Dersom det kun hadde vært én Facebook-melding, så ville det være vanskelig å bevise hensikten, og vite noe sikkert om hvordan mottakerne skulle oppfatte dette, men oppfordringene blir sterkere desto oftere de gjentas, sa Fari.

Aktor innrømmet at det ikke er lett å sette en grense for hva som er en klar oppfordring:

– Men jeg mener det ikke bør være tvil om at gjentatte hyllester kan føre til terrorhandlinger, la aktor til i sin prosedyre.

– Flørter med det straffbare

Fari gjorde et poeng i sin prosedyre av at samme beskjed og hyllest ble gjentatt etter store mediebelyste terrorangrep.

– Denne og forrige rettssak i februar tegner et bilde av at Hussain tester lovens grenser, og flørter med det straffbare med sine ytringer, sa aktor i retten.

Han mener det er avgjørende å tolke meningsinnholdet i ytringene, men viser også til tidligere dommer fra Høyesterett der omstendighetene rundt ytringene er et viktig element.

Aktor trakk også paralleller til terrordommen mot Mulla Krekar hvor Krekars posisjon i miljøet var et poeng, og at veien fra ord til handling kunne være kort.

– De enkelte ytringer kan ikke tolkes isolert. Det er en del omstendigheter rundt Hussain som også er viktig å ta med rundt utsagnene, hevdet Fari.

Hevder Hussain visste at kommentarene kunne forstås som oppfordring til drap

Statsadvokaten pekte på at en indirekte tolkning til handling kan ligge i Hussains poeng om belønning og glorifisering i sine utsagn.

– Det kan være en oppfordring i å belønne noe, og i disse ytringene kan man sies at belønningen er den ultimate, nemlig paradis, utdypet aktor.

Ifølge Fari, mener han at det er bevist at Hussain forstod at utsagnene blant noen kunne forstås som oppfordring til drap.

– Ytringsfriheten står sterkt i Norge, men det er ikke avsolutt. Vi skal ikke tåle rasisme, ærekrenkelser eller oppfordring til straffbare handlinger, som terrorhandlinger. Det er vanskelig å se at disse ytringene er vernet av ytringsfriheten, hevdet statsadvokaten.

Forsvareren: – Regner med frifinnelse

– Min klient er ikke overrasket over aktors prosedyre, men han regner med at han blir frifunnet, sier forsvarer John C. Elden til NRK.

Ubaydullah Hussain erklærte seg ikke skyldig da saken mot ham startet i Oslo tingrett tirsdag. Han nektet å svare da aktor startet sin utspørring, noe statsadvokaten mener svekker troverdigheten til titalte.

– Aktor legger som ventet stor vekt på de politiske synspunktene, og mener at dette er en ekstrem politikk. Spørsmålet er om man kan tolke dette som noe ulovlig, og at man følgelig skal i fengsel om man ytrer seg ut fra denne politikken, sier Elden.

Elden har tidligere hevdet at ytringene er «godt innenfor» ytringsfrihetens rammer. Han har påpekt at hans klient ikke er alene om å komme med slike ytringer.

– Vi er enige om at han har kommet med hyllester av aksjoner. Vi er vi også enige om at det ikke er straffbart, men spørsmålet er om påtalemyndigheten får medhold i at det å hylle også innebærer en oppfordring til konkrete, fremtidige terrorhandlinger. Der er vi uenige, poengterer forsvareren.

– Upløyd juridisk mark

Elden konkluderte i sin prosedyre torsdag med at Hussain burde frifinnes, eventuelt straffes på mildest mulig måte.

– Vi skal være veldig forsiktige med å straffe når noe ikke er klart, men er i grenseland, særlig når det er ytringsfriheten som ligger i vektskålen, sa Elden i sin prosedyre torsdag.

– Dette er en straffebestemmelse uten noe rettspraksis, så retten må finne ut på hvilket nivå den vil legge seg. Ingen i Norge har så langt blitt dømt til fengsel for sine ytringer alene, så da kan man komme i en situasjon hvor man skaper en martyrstatus, sa Ubaydullahs forsvarer til NRK.

– Alle like for loven, selv om man ikke liker meningene deres

Han påpekte overfor retten at alle er like for loven, selv om man ikke liker meningene deres, eller at tiltalte ikke aksepterer loven selv. Elden var også opptatt av at retten skal vurdere om man kan si at han hadde en hensikt til å påkalle nye terrorhandlinger med sine uttalelser.

– Det holder ikke at uttalelsene kan peke frem mot handlinger i fremtiden, men må også oppfordre til å iverksette dem, hevdet forsvareren.

Han avviser aktors påstand om at utsagnene på Facebook kan tolkes å ha til hensikt å skape en generell terrorfrykt i befolkningen. Han hevder aktor tolker utsagnene verre enn de faktisk er.

– Det er en sterk protest mot det som skjer, men det er ikke i seg selv heller ikke en oppfordring til å iverksette noe. Man skal ikke tolke uttalelser verre enn det de faktisk er i en straffesak, hevdet Elden.

Hyllet drap på 111 uskyldige

Tidligere i år ble Hussain dømt til 120 dager i fengsel for trusler mot journalister og hatefulle ytringer mot jøder og homofile. Dommen ble anket av aktor og er ikke rettskraftig.

Hussain står nå tiltalt paragraf 147 c. Påtalemyndigheten baserer seg på Hussains ytringer på Facebook i løpet av fjoråret, som de mener indirekte oppfordrer andre til å drepe, med mål om skape alvorlig frykt i befolkningen eller å legge press på myndighetene.

Ett av punktene refererer til Hussains begeistring for halshuggingen av den britiske soldaten Lee Rigby på åpen gate i London i mai i fjor:

«Gledelige nyheter fra England. En terrorist svin fra det britiske militæret slaktet av våres modige brødre mens de ropte Allahu Akbar. Måtte Allah SWT akseptere deres handling og intensjon, og ydmyke fiender av Islam på verst mulig måte», skrev den tiltalte på Facebook-profilen sin i mai i fjor

Statsadvokatens tiltale viser til ytterligere fire ulike tilfeller der Hussain gir terrorister heltestatus:

Gisseldrapene under terrorangrepet på gassanlegget i In Amenas i Algerie
Bombeangrepet mot Boston Maraton
Terrorangrepet mot Westgate-kjøpesenteret i Nairobi
La ut forsidebilder av de sju som i 2009 ble dømt for å ha planlagt å sprenge fly mens de var i luften mellom Storbritannia og Nord-Amerika.

Til sammen ble 111 uskyldige mennesker drept i de omtalte angrepene og mange hundre såret.

Dommen faller 3. oktober i Oslo tingrett.

Er det ulovlig å hylle terrorister? Det er spørsmålet som stilles i Oslo Tingrett denne uken.
Ubaydullah Hussain fra den islamistiske gruppen Profetens Ummah er tiltalt for å ha oppfordret til drap og terror med sine hyllester av terrorhandlinger. Jeg benytter meg av min ytringsfrihet, sier han selv.
Se jurist Anine Kierulf forklare hva som er lov og ikke lov å ytre om terror og terrorhandlinger.
Fra Dagsnytt atten 24.09.2014.

I Dagsnytt 18 onsdag var temaet hvor grensen for ytringsfrihet går.

AKTUELT NÅ