Frykter at økt reklame vil gi flere spilleavhengige

Halvparten av de som spiller på utenlandske nettkasinoer er risiko- og problemspillere, viser en ny undersøkelse om penge- og dataspillproblemer i Norge. I 2013 var det tilsvarende tallet på en tredjepart.

Nettspill

Lotteritilsynet vil øke trykket på utenlandske spillselskaper som har økt markedsføringen kraftig.

Foto: www.colourbox.com

Ett av funnene i undersøkelsen er at risiko- og problemspillere bruker mer penger og spiller med høyere risiko som følge av reklame.

Kasinospill på nett er det spillet som størst andel av spillerne oppgir som problematisk å kontrollere og begrense.

Selv om utenlandske pengespillselskap ikke har lov til å tilby spill eller markedsføre seg i Norge, har disse selskapene økt sin markedsføring kraftig siden forrige undersøkelse i 2013.

Det er Universitetet i Bergen som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Lotteritilsynet.

Frykter økning i antall avhengige

Lotteritilsynet mener det er en reell fare for at tallet på spilleavhengige vil øke i årene som kommer, på grunn av det intensiverte og ulovlige markedsføringspresset fra de utenlandske spillselskapene.

Direktør Atle Hamar i Lotteri- og stiftelsestilsynet sier til NRK at han er bekymret fordi markedsføringstrykket fra utenlandske spillselskap stadig øker.

– Som et eksempel kan jeg vise til at det på TV er 62 reklameinnslag per time, og 1500 reklameinnslag per døgn. Så har du all den markedsføringen som skjer på nett, og i andre sosiale mediekanaler. I det hele tatt på alle sendeflater som kanskje spesielt ungdom forholder seg til, er det veldig høy markedsføringsaktivitet, sier Hamar.

Menn, yngre og personer med problemer knyttet til pengespill oppgir å bli mest påvirket av pengespillreklame.

ATLE HAMAR

BEKYMRET: Atle Hamar mener det er en reell fare for at tallet på spilleavhengige vil øke i årene som kommer.

Foto: Vegard Fimland / Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Vil stoppe de utenlandske

Lotteritilsynet vil nå intensivere informasjons- og tilsynsarbeidet fremover. De vil øke trykket på betalingsformidlingsforbudet, bli mer offensive i tilsynssaker, få til bedre informasjon og dialog i flere kanaler.

De vil også skaffe til veie mer forskning og kunnskap, og samarbeide godt med andre myndigheter både nasjonalt og internasjonalt.

– Ved å ta i bruk alle virkemidler utfordrer de utenlandske pengespillselskapene norsk lov på en respektløs måte. Vi skal nå gå lenger enn vi har gjort tidligere for å få folk til å forstå hva som er lov og ikke lov, sier Hamar.

2,2 millioner nordmenn har spilt pengespill i løpet av det siste året

Ansvarlige i Norge

122.000 nordmenn som spiller på norske spill er moderate risikospillere. Det er på omtrent samme nivå som forrige befolkningsundersøkelse.

Det viser at vi har lykkes i å føre en ansvarlig spillpolitikk i Norge, mener Lotteritilsynet.

Til tross for at de utenlandske spillselskapene er så synlige, viser befolkningsundersøkelsen at norske spillere er positive til at det blir brukt tapsgrenser og andre tiltak for å gjøre norske pengespill mer ansvarlige.

SISTE NYTT

Siste meldinger