Hopp til innhold

– Uheldig for nasjonen at de ikke bidrar til oppklaring

Fremskrittspartiet reagerer på at regjeringen ikke bidrar til å klaregjøre alle fakta rundt PST-sjef Janne Kristiansens uttalelser.

Hans Frode Kielland Asmyhr, Frp

Hans Frode Kielland Asmyhr reagerer på at offentlige aktører ikke vil hjelpe etterforskningen av PST-sjefen.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Saken mot henne er henlagt fordi forsvarspersonell ikke fritas for taushetsplikt, noe Hans Frode Kielland Asmyhr mener kan føre til spekulasjoner.

Fremskrittsparti-politikeren som sitter i justiskomiteen på Stortinget er kritisk til hvordan Forsvarsdepartementet har håndtert etterforskningen av Janne Kristiansen.

I dag ble det kjent at Spesialenheten for politisaker henlegger saken mot PST-sjefen etter bevisets stilling.

En av årsakene er at de ikke får avhørt folk fra Forsvaret om det som kan ha vært en avsløring av taushetsbelagte opplysninger.

– Jeg mener at regjeringen med forsvarsminister og statsminister burde bidratt til at saken ble oppklart, sier Hans Frode Kielland Asmyhr til NRK.

Forsvarsdepartementet har ikke villet frita ansatte i Forsvaret fra taushetsplikten slik at de kan bidra til etterforskningen av Janne Kristiansen.

Dermed måtte Spesialenheten henlegge saken.

«Det er ved avgjørelsen lagt vekt på Janne Kristiansens forklaring og at det uten vitneforklaringer fra personell innenfor Forsvardepartementets ansvarsområde er vanskelig å få belyst de faktiske forhold på et vis som vil være nødvendig for den strafferettslige bedømmelsen av saken. Saken er henlagt etter bevisets stilling», skrev Spesialenheten i en pressemelding.

Opposisjonspolitikeren i Justiskomiteen reagerer sterkt på hvordan Forsvarsdepartementet har håndtert saken.

– Vi er kritiske til at Forsvaret her ikke har bidratt til å oppklare saken. Det er uheldig for nasjonen for det er viktig at denne typen saker blir oppklart, sier Asmyhr.

Asmyhr mener offentlige instanser burde kunne bidra til etterforskning i en så alvorlig sak.

– Det er ganske spesielt når offentlige myndigheter ikke bidrar til påtalemyndighetens etterforskning. Det mener jeg er veldig alvorlig, sier justispolitikeren.

Video Kristiansen om at norsk E-tjeneste er i Pakistan

Se videoen av Stortingshøringen der de omstridte uttalelsene fra Janne Kristiansen falt.

– Særskilt sak

Janne Kristiansen gikk av som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etter at hun den 18. januar 2012 i åpen høring i Stortingets 22. juli komité røpte at norsk etterretningstjeneste opererer i Pakistan.

Dagen etter besluttet spesialenheten for politisaker i samråd med riksadvokaten den 19. januar 2012 å iverksette etterforsking mot den avgåtte PST-sjefen.

Asmyhr fra Frp mener saken er veldig spesiell, og er derfor ekstra skuffet over at det kan se ut som regjeringen og Forsvarsdepartementet kan ha ødelagt for etterforskningen.

– Dette er en helt særskilt sak som er rettet mot lederen for en av de viktigste tjenestene vi har i landet. Det er ikke ofte vi får den typen saker, og derfor burde man lagt ekstra trykk for å oppklare saken, sier han.

Kan det ligge politikk i det å ikke bidra?
– Jeg tror vi kommer til å få spekulasjoner om at det er andre grunner til at saken ble henglagt. Det er etter min mening veldig kritisk at offentlige myndigheter ikke vil bidra til oppklaring i en slik sak, sier Asmyhr.

Janne Kristiansens advokat Ellen Holager Andenæs har i dag gjort det klart at de helst hadde sett at saken ble oppklart som «intet straffbart forhold», og ikke ble henlagt etter mangel på bevis.

Asmyhr fra Fremskrittspartiet mener også det er spesielt at saken nå henlegges uten oppklaring når PST-sjefen måtte gå på dagen på grunn av de samme forholdene.

– Det er åpenbart at Janne Kristiansen må ha gjort noe galt med tanke på at hun fikk sparken på dagen, sier han.

– Ikke innstilt på en slik risiko

NRK har forsøkt å få et svar fra regjeringen ved forsvarsminister Espen Barth Eide, men politisk ledelse i Forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere saken.

Det henvises til administrasjonen, og departementsråden som behandlet saken om taushetsplikten.

Erik Lund-Isaksen

Departementsråd Erik Lund-Isaksen forteller at nedgradering ikke er aktuelt.

Foto: Taral Jansen / Forsvarets mediesenter

– Vi har ansvar for å beskytte E-tjenestens virksomhet. Hvis ikke vil dette gå utover sikkerheten. I et demokrati er det er det viktig med mest mulig åpenhet. Men et demokrati skal også beskytte sine innbyggere, derfor må noe type opplysninger være fortrolig, skriver departementsråd Erik Lund-Isaksen i Forsvarsdepartementet i en skriftlig uttalelse.

Forsvarsdepartementet står fast på at de ikke vil frita noen fra taushetsplikten for å bidra til etterforskningen av Janne Kristiansen.

De frykter at opplysninger i en etterforskning kan komme på avveie.

– Hvis vi fritar for taushetsplikten og bekrefter eller avkrefter en samarbeidsrelasjon inn til etterforskningen vil denne saksopplysningen bli tilgjengelig i en politisak hvor vi ikke har kontroll på graderingsnivået og i en eventuell straffesak vil opplysningen kunne stå sentralt og bli kjent i en videre krets - også offentligheten. Det er en risiko Forsvarsdepartementet ikke er innstilt på å ta, skriver de i sin uttalelse.

De opplyser at opplysninger om etterretningsarbeid slik Janne Kristiansen snakket om i Stortinget er svært sensitivt. Å i det hele tatt for noen som jobber med det å forklare seg om hvem de både samarbeider eller ikke samarbeider med vil derfor være graderte opplysninger.

– I forhold til etterforskningen kan vi derfor kun si: Denne typen opplysninger er alltid gradert hemmelig, skriver departementsråd Erik Lund-Isaksen i Forsvarsdepartementet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ