Hopp til innhold

Offentliggjør sju forklaringer til 22. juli-kommisjonen

Kulturdepartementet har offentliggjort forklaringene sju toppolitikere ga til 22. juli-kommisjonen. Intervjuer fra toppene i embetsverket holdes tilbake.

Statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Grete Faremo under 22. juli pressekonferansen

Torsdag ble forklaringene til Jens Stoltenberg, Grete Faremo og fem andre politikere lagt ut på Kulturdepartementets nettsider.

Foto: Kristian Aanensen / NRK

Forklaringene til Grete Faremo, Heidi Grande Røys, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Jens Stoltenberg, Knut Storberget, Eirik Øwre Thorshaug og Rigmor Aasrud er frigitt og lagt ut på Kulturdepartementet nettsider.

Om lag 100 sider med referat fra intervjuer er lagt ut. Enkelte deler av intervjuene, som inneholder gradert informasjon, holdes fortsatt tilbake.

– Må være forberedt på innsyn

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier dokumentene kunne unntas offentlighet, men at hun har valgt å offentliggjøre dem.

– I en sak som denne må personer som representerer befolkningen gjennom sine tillitsverv være forberedt på omfattende offentlig innsyn. Hensynet til åpenhet rundt politikernes forklaringer har vært avgjørende, sier Huitfeldt.

Kulturdepartementet er klageinstans etter at Riksarkivaren avslo å gi innsyn i referatene. Riksarkivaren begrunnet avgjørelsen med hensyn til framtidige kommisjoners tilgang til opplysninger gjennom åpenhjertige intervjuer med dem som kan ha relevant informasjon.

Politiledelsens forklaring unntas

Forklaringene til representanter fra embetsverket, som politidirektør Øystein Mæland, tidligere politidirektør Ingelin Killengreen og tidligere PST-sjef Janne Kristiansen, blir ikke offentliggjort. Intervjuene er å anse som «interne dokumenter, skriver NTB.

– 22.-julikommisjonen har kunnet gi et unikt bilde av situasjonen blant annet fordi alle som har forklart seg har vært åpne. Kommisjonen har forvaltet sitt ansvar som uavhengig oppnevnt undersøkelseskommisjon, og har på en grundig måte lagt inn relevant informasjon fra embetsverkets intervjuer i rapporten. Men vi må være sikre på at de som skal forklare seg for framtidige kommisjoner er like åpne som de som har forklart seg til 22.-julikommisjonen. Embetsverkets forklaringer kommer vi derfor ikke til å gi ut, sier Huitfeldt.

Kritiserte hemmelighold

Opposisjonspartiene har tidligere advart mot å hemmeligholde forklaringene som er gitt fra etatsledere.

Knut Arild Hareide, leder av Stortingets 22. juli-komité, har sagt det ville være klokt å offentliggjøre materialet.

– Ledere må ta ansvar og lede sine etater. Nettopp det lederansvaret taler for at deres arbeid bør bli offentlig, sa Hareide da beslutningen ble kjent.

Også presseorganer har vært kritisk til beslutningen om å unnta offentlighet. Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening mente hemmeligholdet var meningsløst, tatt i betraktning at kommisjonen nå er ferdig med sitt arbeid og tatt i betraktning hva saken betyr for samfunnet.

Flere hundre samtaler

Allerede dagen etter 22. juli-kommisjonens knusende rapport ble lagt fram, offentliggjorde Statsministerens kontor referatene fra Stoltenbergs intervju med kommisjonen.

Men verken fornyingsminister Rigmor Aasrud eller tidligere justisminister Knut Storberget har gjort det samme. Ingen av dem har villet stille til intervju med NRK for å svare på hvorfor de ikke har lagt seg på samme linje som statsministeren.

Kommisjonen gjennomførte flere hundre samtaler i forbindelse med 22. juli-rapporten. Samtlige er overlevert Riksarkivet.

Kulturdepartementet offentliggjør forklaringene sju politikere ga til 22. juli-kommisjonen. Les forklaringene:

AKTUELT NÅ