Hopp til innhold

Regjeringa: Politikernes 22. juli-forklaringer bør offentliggjøres

Regjeringa mener Riksarkivet kan ha vært for strenge når de nekter innsyn i 22. juli-forklaringene til sentrale politikere. Bra, syns Knut Stoberget – men vil ikke svare på hvorfor han ikke ba om å få den offentliggjort, slik Jens Stoltenberg gjorde.

AASRUD OG STORBERGET

NEI: Riksarkivet har nektet offentligheten innsyn i forklaringene fornyingsminister Rigmor Aasrud og tidligere justisminister Knut Storberget ga til 22. juli-kommisjonen.

Foto: NRK/AP

– Mitt utgangspunkt er at når det kommer til politikeres forklaringer, så bør det legges til grunn samme holdning som statsministeren hadde, sier Anniken Huitfeldt og viser til at statsministeren selv ba om at en redigert utgave av hans forklaring ble lagt ut på internett

– Dette viser at regjeringa er opptatt av åpenhet i dette spørsmålet, legger hun til.

I går ble det kjent at Riksarkivet hemmeligholder referatene av intervjuene statsråder og toppbyråkrater hadde med 22. juli-kommisjonen.

Storberget og Aasrud: – Fornuftig

En rekke medier har anket avgjørelsen, og saken endte dermed hos Kulturdepartementet som er ankeinstansen til Riksarkivet.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud og tidligere justisminister Knut Storberget må derfor belage seg på at deres forklaringer til 22. juli-kommisjonen blir offentliggjort.

anniken huitfeldt

AVGJØR: Anniken Huitfeldts departement avgjør om offentligheten får innsyn i samtalene sentrale politikere og byråkrater hadde med 22. juli-kommisjonen.

Foto: Morten Holm / NTB Scanpix

Det har de etter egne utsagn ingenting i mot – til tross for at deres forklaringer i motsetning til statsministerens så langt har vært skjermet for offentligheten.

– Jeg er helt enig i kulturministerens vurdering om at politikernes forklaringer bør være offentlige. Når det gjelder min egen forklaring, har jeg hele tiden vært innstilt på det, sier han via sin kontaktperson Anne Odden.

På spørsmål om hvorfor han ikke har gjort som statsministeren, og bedt om at en versjon ble publisert, er svaret at han ikke har flere kommentarer utover dette. Rigmor Aasrud, som også karakteriserer Huitfeldts linje som fornuftig, svarer følgende på samme spørsmål:

– Kommisjonen overleverte mitt referat til Riksarkivet på lik linje med de andre statsrådene sine referater. Jeg har ikke selv kopi av referatet. Det har derfor vært opp til Riksarkivet å behandle innsynsforespørsler.

Hun avviser at det fra departementets side kan bli aktuelt å offentliggjøre forklaringene før ankene er behandlet.

– Mitt referat ligger hos Riksarkivet, jeg innehar ikke egen kopi av dette, sier hun til NRK.no.

Ikke samme åpenhetskrav for byråkrater

Huitfeldt understreker at ankene ikke er behandlet ennå, og at hensynet til rikets sikkerhet og personvern kan føre til at deler av referatene blir sladdet ved en eventuell offentliggjøring.

Kulturdepartementet skal også vurdere om offentligheten skal få vite hva sentrale byråkrater som tidligere politidirektør Øystein Mæland og departementsråd Ingelin Killengreen sa til kommisjonen.

Men ifølge Huitfeldt stiller deres forklaringer seg i et annet lys.

– Ansatte i embetsverket er i utgangspunktet underlagt en lojalitetsplikt, men de ble fritatt fra den når de skulle forklare seg for kommisjonen. Behandlingen av innsyn i disse sakene er mye mer komplisert, sier hun.

Hemmelighold vakte reaksjoner

Opposisjonen på Stortinget stiller seg uforstående til Riksarkivets innsynsnekt, og mener det rimer dårlig med lovnadene om «mer åpenhet og mer demokrati».

Frp-leder Siv Jensen sa til NRK i går at statsminister Jens Stoltenberg burde oppfordre sine ministre til å følge hans eksempel om å selv be om at referatene blir lagt ut. I dag ber hun embetsverket følge etter.

– Dette er en klok avgjørelse fra Huitfeldt som vil føre til at eventuelle spekulasjoner uteblir. Jeg håper imidlertid at også embetsverkets forklaringer vil offentliggjøres, slik at all informasjon i denne saken legges på bordet, sier hun til NRK.no.

Allerede dagen etter 22. juli-kommisjonens knusende rapport ble lagt fram, offentliggjorde statsministerens kontor referatene fra Stoltenbergs intervju med kommisjonen.

Men verken fornyingsminister Rigmor Aasrud eller tidligere justisminister Knut Storberget har gjort det samme. Ingen av dem har villet stille til intervju med NRK for å svare på hvorfor de ikke har lagt seg på samme linje som statsministeren.

Kommisjonen gjennomførte flere hundre samtaler i forbindelse med 22. juli-rapporten. Samtlige er overlevert Riksarkivet.

Ingen opposisjonspolitikere tar til orde for at intervjuene med pårørende, overlevende eller ansatte lengre nede i de ulike etatene skal offentliggjøres.

– Men jeg skjønner ikke hvorfor toppene skal beskyttes, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NRK.no.

AKTUELT NÅ