Frank Bakke-Jensen: – Tilstanden er verre enn jeg hadde håpet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener at funnene i Forsvarets undersøkelse er svært alvorlige. Han forventer at det nå blir tatt tak.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

BØR ANMELDES: – Dersom man blir utsatt for hendelser som er lovstridig så er det også viktig at det anmeldes, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

44 menn og kvinner i Forsvaret sier at de har blitt voldtatt i løpet av det siste året, i en spørreundersøkelse som Forsvaret gjennomførte blant 8.800 ansatte og vernepliktige i oktober i fjor.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier at det er langt ifra der Forsvaret skal være, at tilstanden er verre enn han hadde håpet, og at dette er noe Forsvaret skal jobbe mot i fremtiden.

– Det er veldig trist at vi har en organisasjon der så mange har opplevd uakseptabel oppførsel og så mange rapporterer hendelser som er lovstridige, sier Bakke-Jensen til NRK.

– Tør ikke si ifra

I undersøkelsen er ikke de 8805 svarene oppgitt som tall, men som prosent med en desimal. Ifølge NRKs utregninger har over 160 personer blitt utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk i løpet av en tolvmånedersperiode.

35 personer svarer «ja» på at noen har benyttet seg av sin posisjon for å presse vedkommende til «uønsket seksuell aktivitet».

Haakon Bruun-Hanssen

FORBANNET OG OVERRASKET: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier at han er overrasket og forbannet over at såpass mange sier at de har opplevd voldtekt eller voldtektsforsøk det siste året.

Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Ifølge forsvarssjef Haakon Brun-Hansen er bare to voldtektssaker blitt meldt til politiet i samme tidsperiode som over 40 personer sier at de har blitt voldtatt.

Leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap) mener resultatene er urovekkende, og mener at Forsvaret åpenbart ikke har gjort nok for å skape trygghet for varsling, og for å hindre trakasserende atferd. Hun reagerer på det lave tallet på anmeldelser.

– Det sier noe om at de ikke tør å si fra. Det må skapes en åpenhet og trygghet rundt dette. Saker skal varsles til politiet.

Forventer at dette får prioritet

Forsvarsminister Bakke-Jensen sier at forsvarssjefen har vært tydelig på at Forsvaret har nulltoleranse for seksuell trakassering. Høyre-statsråden sier han har tillit til at tiltakene Forsvaret nå iverksetter, og at de tar arbeidet mot seksuell trakassering på alvor.

– Jeg forventer at dette arbeidet prioriteres, og jeg forventer at alle i Forsvaret går foran som gode forbilder og ikke tillater mobbing eller trakassering, verken fra seg selv eller andre.

Har du forslag til tiltak som kan bedre situasjonen på lengre sikt?

– Det er viktig at Forsvarets varslingsrutiner er på plass, både for den som varsler og den som blir varslet mot. Dersom man blir utsatt for hendelser som er lovstridig så er det også viktig at det anmeldes.

SISTE NYTT

Siste meldinger