Hopp til innhold

– Sier noe om at de ikke tør å si fra

Det er sterke reaksjoner på undersøkelsen som viser at over 160 personer i Forsvaret har opplevd voldtekter eller voldtektsforsøk. Leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap) mener resultatene er urovekkende.

Anniken Huitfeldt

Anniken Huitfeldt er leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, og reagerer sterkt på resultatene fra undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Her er hun sammen med sjef for Hæren, Odin Johannesen i en annen sammenheng.

Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

– Det er urovekkende at dette ikke har vært varslet inn til Forsvaret. Forsvaret må jobbe mye mer med å skape trygghet for varsling. Her er det åpenbart at Forsvaret ikke har gjort nok for å hindre slik adferd. Dette kan ikke fortsette, sier Huitfeldt til NRK.

Som NRK kunne fortelle i dag, viser en stor undersøkelse blant forsvarspersonell at 44 personer sier de har blitt voldtatt det siste året. 123 personer sier de har blitt forsøkt voldtatt i løpet av en tolvmånederperiode. Resultatene kommer frem i MOST-undersøkelsen, som har kartlagt mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret.

I undersøkelsen ble de tjenestegjørende spurt om erfaringer de har hatt i og utenfor Forsvaret de siste 12 månedene.

Kun to av disse forholdene er anmeldt, noe Huitfeldt reagerer på.

– Det sier noe om at de ikke tør å si fra. Det må skapes en åpenhet og trygghet rundt dette. Saker skal varsles til politiet.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm synes akkurat det er det mest alvorlige som kommer fram.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

– Jeg er selvfølgelig veldig overrasket. Dette er utrolig alvorlige tall, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til NRK.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

– Det viser at man ikke har en kultur om å si fra eller varsle. Noe av det første man må få på plass i Forsvaret nå, er et system som gjør at folk tør å si fra.

– Prat må bli gjort om til handling

Leder av kvinnelig militært nettverk, Miriam Weierud mener tallene viser viktigheten av at undersøkelsen har blitt gjennomført.

– Vi ser at denne undersøkelsen har mer spesifiserte tall som gjør at vi da får bukt med disse mørketallene som vi antar har vært tidligere.

Hun er opptatt av at prat nå blir gjort om til handling.

– Forsvaret må fortsette med det arbeidet de nå har iverksatt, få effektivisert tiltakene de har kommet med, og de må ha en plan for å følge opp disse.

Miriam Weierud

Leder for kvinnelig militært nettverk, Miriam Weierud sier nettverket ikke har fått mange henvendelser om uønskede hendelser. Hun mener det kan vitne om at folk ikke vet hvor de skal rapportere.

Foto: Arild Moe / NRK

50/50-fordeling

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier at rapportens funn om voldtekt av menn er noe av det mest oppsiktsvekkende som har kommet frem. Av 44 personer som sier de har blitt voldtatt er 24 kvinner og 20 menn.

– At det nesten er en 50/50-fordeling mellom kvinner og menn som opplever noe når det gjelder noe så grovt som voldtekt, er overraskende, sier Bjurstrøm.

Hun utdyper:

– Det viser at vi ikke kan begrense det til noe som dreier seg om en kultur som først og fremst retter seg mot kvinner. Vi må ha en mye bredere tilnærming. Fra før vet vi at det er vanskelig for kvinner å melde fra om voldtekt, men det er kanskje enda vanskeligere for menn. Forsvaret må snarest sikre at alle vernepliktige og ansatte har gode kanaler å si fra om uønskede hendelser, mener Bjurstrøm.

– Betydelig vei å gå

Leder i Norsk Offisersforbund, Torbjørn Bongo mener resultatene fra rapporten er helt uakseptabelt.

– Det er ingen tvil om at dette er en rapport som er alvorlig, som jeg forventer at Forsvarets ledelse tar på den høyeste grad av alvor. Samtidig vil jeg tilføye at det er bra at det faktisk er gjennomført en slik kartlegging. Forhåpentligvis har vi nå fått en beskrivelse som er relativt nær det som er reelt, som kan danne grunnlaget for arbeidet som skal gjøres.

Bongo sier at tallene viser at tidligere planer i Forsvaret ikke kan ha hatt tilstrekkelig effekt.

Nestleder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund.

Leder i Norsk Offisersforbund, Torbjørn Bongo mener undersøkelsen viser at Forsvaret ikke er der de bør være, og at mye arbeid gjenstår.

Foto: Kristian Espenes / NORSK OFFISERSFORBUND

– Jeg forventer nå enda større fokus fra ledelsen for å ta fatt i problemet. Derfor er jeg glad for at forsvarssjefen selv personlig har engasjert seg så tydelig i denne saken. Det er en god start, men det er en betydelig vei å gå.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier til NRK at han er overrasket over omfanget av voldtektssaker i undersøkelsen, og at det gjør han forbanna.

På spørsmål om hvordan dette kan skje i Forsvaret svarer han;

– Det blir gitt tilstrekkelig rom og tilstrekkelig aksept for den type atferd. De ansatte må passe på hverandre og unngå å komme i disse situasjonene. Vi må også ha fokus blant våre unge ledere på å gripe inn tidlig og statuere et eksempel slik at den type adferd ikke får utvikle seg.