Hopp til innhold

Forsvaret: Over 160 sier de har blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt det siste året

I en stor undersøkelse har forsvarspersonell svart på spørsmål om mobbing og seksuell trakassering siste 12 måneder.

Haakon Bruun-Hanssen i stridsutrustning på besøk hos Hæren

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har nylig fått presentert tall der Forsvarets ansatte og vernepliktige har svart på spørsmål om mobbing og seksuell trakassering.

Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

I høst 2018 gjennomførte Forsvaret en spørreundersøkelse blant ansatte og vernepliktige for å kartlegge mobbing og seksuell trakassering.

Undersøkelsen spurte om erfaringer de tjenestegjørende har hatt i og utenfor Forsvaret de siste 12 månedene.

I undersøkelsen er ikke de 8805 svarene oppgitt som tall, men som prosent med en desimal.

Ifølge NRKs utregninger har over 160 personer blitt utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk i løpet av en tolvmånedersperiode:

  • 44 personer sier at de har blitt voldtatt. 24 kvinner og 20 menn
  • 123 personer sier at de har blitt forsøkt voldtatt

Legger man svarene til grunn, betyr det at det blant tjenestegjørende i Forsvaret skjer enten en voldtekt eller et voldtektsforsøk nesten annenhver dag.

Forsvarspersonellet er også spurt om hvordan maktsituasjonen var mellom offer og gjerningspersonen.

  • 35 personer svarer at ja på at noen benyttet seg av sin posisjon for å presse vedkommende til «uønsket seksuell aktivitet»

Overrasket forsvarssjef

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier at han er overrasket over omfanget av voldtektssaker i undersøkelsen.

– Vi er mange mennesker som er sammen, Forsvaret er gjennomregulert og vi har satt i verk en rekke tiltak. Så at vi har såpass mange hendelser i og utenfor tjeneste overrasker meg og gjør meg ekstra forbanna, sier Bruun-Hanssen til NRK.

Hvordan kan dette skje i Forsvaret?

– Det blir gitt tilstrekkelig rom og tilstrekkelig aksept for den type atferd. De ansatte må passe på hverandre og unngå å komme i disse situasjonene. Vi må også ha fokus blant våre unge ledere på å gripe inn tidlig og statuere et eksempel slik at den type adferd ikke får utvikle seg, svarer forsvarssjefen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen intervjuet av reporter Louise Thommessen på sitt kontor i Oslo.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier at han er overrasket over omfanget av voldtektssaker i Forsvaret.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Bare to meldt til politiet

Ifølge forsvarssjefen har bare to voldtektssaker blitt meldt til politiet i samme tidsperiode som over 40 personer i Forsvaret sier at de har blitt voldtatt.

Han oppfordrer alle i Forsvaret som har blitt utsatt for voldtekter og voldtektsforsøk å anmelde saken til politiet.

– Vi får ikke bukt med denne type utfordringer med mindre det foreligger et klart varsel. Uten et klart varsel, skjer det ingenting, sier forsvarssjefen til NRK.

Tafsing og upassende kommentarer

Resultatene fra spørreundersøkelsen kommer i kjølvannet av flere historier om seksuell trakassering i Forsvaret.

I desember publiserte magasinet Forsvarets forum en omfattende artikkel der flere offiserer forteller om flere stygge episoder i Forsvaret.

De fire kvinnene som ble intervjuet, fortalte blant annet om gjentatt tafsing fra kolleger og upassende kommentarer.

Da sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen til NRK at han ble forbannet av historiene, og at han Forsvaret trengte nye tiltak.

– Det er åpenbart. Når vi ikke får de ønskede resultatene må vi vurdere dem på nytt. Om det er nye tiltak, eller om de må forsterkes, må vi komme tilbake til, sa forsvarssjefen til NRK da.

Like etter ble det satt ned en hurtigarbeidende gruppe som skulle se på nye tiltak.

Ekstraordinært møte

Norges offisers- og spesialistforbund ble mandag 11. februar kalt inn til et ekstraordinært møte i arbeidsmiljøutvalget til Forsvaret.

Der ble nye tiltakene mot mobbing og seksuell trakassering presentert, blant annet disse:

  • forebyggende holdnings- og informasjonskampanjer
  • gjennomgå varslingssystemet
  • utarbeide et nytt direktiv med retningslinjer og regelverk
  • videreføre spørreundersøkelsen
  • opprettholde prosjektstilling for å følge opp og gjennomføre tiltakene

AKTUELT NÅ