Hopp til innhold

FN ber verden ta imot 40.000 flere Syria-flyktninger

Stortingsflertallet vil at Norge alene skal ta en fjerdedel. Men det er ikke FN som har bedt om dette.

Syriske barn på flukt

FN mener det er behov for å ta imot totalt 130.000 flyktninger fra Syria. 90.000 har så langt fått lovnader om bosetting.

Foto: BARAA AL-HALABI / Afp

Det er ikke FN som har bedt Norge om å ta imot 10.000 ekstra flyktninger fra Syria, det er det norske humanitære organisasjoner som har gjort. Dette bekrefter justisdepartementet overfor NRK.

Hvert år i juni/juli legger FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) fram et måltall for hvor mange overføringsflyktninger man har behov for blir bosatt i andre land.

Når det gjelder flyktninger fra Syria har FN meldt inn et behov for 130.000. Av dem har man klart å skaffe lovnader om bosetting i andre land for om lag 90.000.

Blant disse har Norges regjering inngått avtaler med UNHCR om at vi over noen år skal ta imot 2500. Til sammenlikning har Sverige forpliktet seg til 2700 overføringsflyktninger. Tyskland og Canada tar imot flest, med 10.000 hver.

Norge i toppen

I forhold til folketallet er Norge blant de land som allerede tar imot flest overføringsflyktninger fra Syria. Norge ligger også helt i toppen – på 3. plass – når det gjelder bevilgninger til Syria-flyktninger i nærområdene.

UNHCR har behov for å få bosatt ytterligere 40.000. EU har slått frampå om å ta imot 20.000 og fordele dem mellom medlemslandene etter et kvotesystem.

Men denne planen ser ut til å rakne før den skal behandles under EUs toppmøte i juni, skriver Dagens Næringsliv. Storbritannia, Polen, Tsjekkia og Slovakia sier nei til planen, og Spania og Frankrike har tatt forbehold.

Frykter terrorister

De skeptiske EU-landene er bekymret for at IS kan smugle inn terrorister blant flyktningene, dessuten anføres det at 20.000 bare er en svært liten andel når det i dag finnes nesten 4 millioner flyktninger utenfor Syria og 7 millioner som er internt fordrevet.

– UNHCR skal ved månedsskiftet juni/juli legge fram nye måltall. Foreløpig har det norske justisdepartementet ikke fått noen anmodninger fra FN om å ta imot flere enn de 2500 som alt er avtalt, sier kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen til NRK.

Dersom Stortinget skulle vedta å ta imot 10.000 ekstra FN-flyktninger fra Syria som de norske organisasjonene har forslått, vil det innebære at Norge alene tar imot en fjerdedel av dem som gjenstår på UNHCRs behovsliste.

I så tilfelle vil Norge suverent toppe statistikken over mottak av FN-flyktninger fra Syria – sett i forhold til folketallet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger