Flertall i Kirkemøtet for å vie homofile

Biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, sier det kan bli vanskelig å finne nok prester som vil vie homofile par. Biskopen i Sør-Hålogaland oppfordrer kirken til å vise fleksibilitet.

Ingeborg Midttømme

– PRESTER MÅ FÅ FRITAK: – Det blir viktig at de av prestene som ønsker fritak fra å vie homofile, får det, mener biskop i Møre, Ingeborg Midttømme.

Foto: Erik Hattrem

60 av delegatene som nå er klare for Kirkemøtet, sier ja til å vie homofile. Det viser en opptelling som NRK har gjennomført.

Spørsmålet om vigsel av likekjønnede var trolig en av hovedårsakene til at oppslutningen rundt årets kirkevalg ble rekordhøyt. Nå tyder alt på at et klart flertall av delegatene til det nye Kirkemøtet går inn for vielse av homofile.

– Jeg føler en stor lettelse

Biskop i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen, håper homo-striden i Den norske kirke nå er over.

Jeg er veldig takknemlig og føler stor lettelse

Biskop i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen
Tor B. Jørgensen

Biskop i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Jeg er veldig takknemlig og føler en stor lettelse over at vi kan ta et skritt videre og får avsluttet denne prosessen. Det ligger jo an til et tydelig flertall. Samtidig utfordrer det oss i måten vi snakker om og til de som nå vil utgjøre en minoritet, så vi unngår unødvendig splittelse. Jeg håper det blir så ryddig og inkluderende som mulig, sier Tor B. Jørgensen til NRK.

– Blir utfordrende å finne prester

Biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, tror det kan bli en utfordring å finne nok prester som vil vie homofile ettersom kirken er splittet i synet på homofilt ekteskap.

– Det blir viktig at de av prestene som ønsker fritak fra å vie homofile, får det. Jeg ser at det kan bli utfordrende å finne prester som ønsker å vie likekjønnede. Det kan bli litt mer logistikk, men det skal vi få til, sier Midttømme til NRK.

– Er du skuffet, sint eller lei deg over at ditt syn ser ut til å komme i mindretall?

Biskop Ingeborg Midttømme

Biskop i Møre, Ingeborg Midttømme

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Det er positivt at det nå ligger an til et tydelig votum. Det er slik demokratiet fungerer. Hva jeg måtte føle, er helt underordnet. Det handler ikke om hva jeg mener, men om mitt ansvar som biskop. Liturgi er et praktisk uttrykk for kirkens lære. Og hvis den endres, er det mitt ansvar å ivareta det.

Hva jeg måtte føle er helt underordnet

Biskop i Møre, Ingeborg Midttømme

Biskop i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen, tror ikke det vil være et problem å finne prester som vil vie homofile.

– I mitt bispedømme vil ikke dette være noe problem, men kanskje i andre deler av landet. Jeg tenker at det må vi finne ut av og være fleksible, både i prostiet og menighetene, sier Jørgensen.

– Kan bli jevnere enn det ser ut til

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, sier onsdag ettermiddag til NRK at det er for tidlig å konkludere.

– Opptellingen er ikke ferdig. Flere bispedømmer er ikke talt opp ennå. Dessuten skal 12 delegater velges inn via direkte valg. Jeg sier som Odd Einar Dørum: «Jeg uttaler meg ikke før valget er over.» Det er ikke sikkert hvor stort flertallet blir. Det kan bli jevnere enn det ser ut nå, mener Halvor Nordhaug.

– Mindretallets syn må ivaretas

Biskop Halvor Nordhaug

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug

Foto: Oddleif Løset / NRK

Er du overrasket over at så mange delegater går inn for vigsler av homofile?

– Det vil jeg ikke svare på nå. Men slik det ser ut regner jeg nok med at det blir flertall for en ekteskapsliturgi for likekjønnede. Det er en sannsynlig utgang på det hele.

Også mindretallets anliggende må ivaretas, samtidig som flertallets syn får gjennomslag

Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin

– Hva tenker du om det?

– Ja, da blir det jo det, men da må vi arbeide frem et vedtak mot Kirkemøtet som best mulig kan ta vare på enheten. Men også mindretallets anliggende må ivaretas, samtidig som flertallets syn naturligvis får gjennomslag, svarer Nordhaug.

– Hvordan skal mindretallets syn ivaretas?

– Det får vi komme tilbake til, svarer biskopen i Bjørgvin.

Til avisen Vårt Land, som først meldte om saken, sier Halvor Nordhaug at han vil stemme for kjønnsnøytral vigselsliturgi dersom det tas hensyn til det konservative mindretallet.

– Et folkeopprør

Stein Erik Hagen

Stein Erik Hagen

Foto: Roald / SCANPIX

Forretningsmannen Stein Erik Hagen har engasjert seg sterkt for de homofiles rettigheter.

– Dette gleder meg meget. Så langt viser resultatene fra flere store byer at det har skjedd et folkeopprør for humanisme og nestekjærlighet. Velgerne har sagt klart fra at Kirken skal ta imot alle, slik Jesus gjorde, sier Hagen til VG.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger