Hopp til innhold

SMS-varsel øker valgoppslutningen

Folkeavstemning om kommunesammenslåing pågår i Klæbu mandag og folk er oppfordret til å delta på SMS og epost. Dette er med på å øke valgdeltagelsen viser forsøk før fjorårets kommunevalg, ifølge en fersk rapport.

Folkeavstemming om kommunesammenslåing

Folkeavstemning om kommunesammenslåing pågår mandag i Klæbu.

Mandag fikk 5800 innbyggere i Klæbu kommune tekstmelding eller epost der de ble oppfordret til å delta i dagens folkeavstemning.

Innbyggerne skal si ja eller nei til kommunesammenslåing med Trondheim kommune.

– Det er første gangen vi prøver dette i forbindelse med et valg. Vi håper det fører til at folk virkelig kommer til stemmelokalene i dag, sier ordfører i Klæbu, Kirsti Tømmervold til NRK

Denne form for varsling øker valgdeltagelsen, viser forsøk som ble utført i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i fjor. Det går fram i ei pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

SMS på mobil

Denne meldinga ble sendt ut til innbyggerne mandag. Folk blir oppfordret til å stemme ja eller nei til kommunesammenslåing mellom Steinkjer, Snåsa og Verran.

Foto: Sigrun Hofstad/NRK

Ble varslet på SMS

Det har vært en jevn strøm av folk til valglokalene i Klæbu mandag. Valglokalet stenger klokka 21.

Før valget i fjor sendte valgmyndighetene ut 135.000 SMS-meldinger med en oppfordring om å delta.

Kirsti Tømmervold, ordfører i Klæbu

Ordfører i Klæbu, Kirsti Tømmervold, håper på god valgoppslutning. I dag har det gått ut tekstmeldinger, epost og talebeskjeder til alle innbyggerne for å få flest mulig til å stemme.

Foto: Vigdis Wågø-Wares/NRK

Blant de unge økte valgdeltakelsen med 4,6 prosentpoeng, mens det ga en økning på 3 prosentpoeng blant velgerne med innvandrerbakgrunn, går det fram i pressemeldinga. Undersøkelsen ble gjennomført av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra departementet.

Kan bli videreført

– Det er bra for demokratiet at vi kan mobilisere velgere som fra før har lav valgdeltakelse, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Jan Tore Sanner

Kommunalminister Jan Tore Sanner mener det er bra å mobilisere for å øke valgdeltagelsen.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Departementet skal nå vurdere om SMS-varsling skal gjentas og videreføres ved nye valg for å øke valgoppslutningen.

Sendte brev før valg

Som et forsøk før valget i fjor fikk 19.500 tilfeldig utvalgte velgere med innvandrerbakgrunn et brev. Valgdeltagelsen økte med mellom 5,6 og 7,0 prosentpoeng blant innvandrere som hadde stemmerett for første gang, viser den nye rapporten fra Institutt for samfunnsforskning.

Folkeavstemming Klæbu

Det har vært en jevn strøm av folk til stemmelokalene i Klæbu mandag i forbindelse med folkeavstemning om kommunesammenslåing.

Foto: Bent Lindsetmo