Hopp til innhold

Folket sa ja til lesbiske, homofile og kvinnelige prester

Kirken er nærmere vigsel av likekjønnede etter at Åpen Folkekirke vant kirkevalget i Nord-Hålogaland bispedømme.

Tromsø domkirke

Åpen folkekirke vil ha en inkluderende kirke. Her Tromsø domkirke.

Foto: Håkon Iversen / NRK

Åpen Folkekirke Nord-Hålogaland får nå fire av sju representanter i Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Disse er for at kirken skal få på plass en liturgi som tillater homofile og lesbiske å inngå ekteskap i kirken.

Det ble totalt avgitt 25 684 stemmer, og 14 809 personer støttet representantene for Åpen Folkekirke.

Kai Krogh

Kai Krogh er styreleder i Åpen folkekirke Nord-Hålogaland.

Foto: Privat bilde

– Vi er svært glad over resultatet, som viser at også passive medlemmer i Den norske kirke har gått til valgurnene, sier styreleder i Åpen Folkekirke Nord-Hålogaland, Kai Krogh.

Åpen folkekirke har gjort det godt i kirkevalget flere steder i landet. Fem av sju medlemmer som ble valgt inn i Oslo bispedømmeråd kommer fra listen Åpen Folkekirke. – Ikke overraskende, mener biskop Ole Christian Kvarme.

Kvinnelige prester

Åpen Folkekirke er også opptatt av å få flere kvinnelige prester ansatt i kirken. I det nåværende Nord-Hålogaland bispedømmeråd er fire av 11 representanter mot kvinnelige prester. – Det er en skam. Kvinner må sidestilles i alle roller i kirken, sier Kai Krogh.

– Vi retter en varm takk for den støtten som velgerne har vist oss. Vi vil ta godt vare på tilliten, og er ivrige etter å komme i gang med arbeidet for en åpen og inkluderende folkekirke for alle, sier Kai Krogh.

Dersom det blir flertall for liturgi for likekjønnet vigsel i Kirkemøtet neste år kan det komme på plass et vedtak i 2017 eller 2018.