NRK Meny
Normal

Homodebatt økte valgdeltakelsen

33 prosent flere stemte fram nytt bispedømmeråd i Agder og Telemark sammenlignet med forrige valg i 2011.

Øivind Benestad og Kjetil Drangsholt på hver sin side i kirkevalget

Øivind Benestad og Kjetil Drangsholt på hver sin side i kirkevalget.

Foto: Tor Porter Saltrøe / NRK

Det viser opptellingen av stemmer. Kirkevalget avgjør hvem som skal sitte i bispedømmerådet og menighetsrådene de fire kommende årene.

I Agder og Telemark avga 44.000 kirkemedlemmer sin stemme til nytt bispedømmeråd, noe som utgjør 15,9 prosent. Ved forrige kirkevalg i 2011 var det 11,9 prosent som avga stemme.

Det betyr at valgdeltakelsen økte med 33 prosent for nytt bispedømmerådsvalg.

Den totale valgdeltakelsen ved kirkevalget (menighetsrådsvalg og valg av bispedømmeråd) i 2015 var på 17,4 prosent i Agder og Telemark, en økning på 20,5 prosent siden forrige valg.

Homodebatten i fokus

– Resultatet viser at debatten om vigselsrett for likekjønnede har ført til større engasjement og større valgdeltakelse. Striden har også ført til økt polarisering mellom de to grupperingene, sier stiftsdirektør Tormod Stene Hansen ved Agder- og Telemark bispedømmekontor til NRK.no.

Nominasjonskomiteens liste fikk 20.600 stemmer, mens listen fra Åpen folkekirke fikk 23.300 stemmer.

Samtidig blir det klart at det er flertall i det nye Kirkemøtet for å vie homofile i Den norske kirke, ifølge en opptelling Vårt Land har gjennomført.

Ikke alle resultatene er klare, men blant de delegatene som er klare for kirkemøtet, sier 61 ja. Det er nok til flertall.

Ønsker flere kvinner

Stiftsdirektøren skulle gjerne ha sett at bispedømmerådet fikk inn flere kvinner. Etter første valgrunde er fem av seks valgte representanter menn. De fleste over 50 år.

Nå starter andre valgomgang hvor det er menighetsrådene som skal velge inn sine kandidater. Fristen for å stemme inn kandidater er 8. desember i år.

– Resultatet viser at det er eldre menn som er valgt inn. Vi håper ved neste valgomgang at kjønn- og alderssammensetningen blir en annen, sier Stene Hansen.

Disse er valgt inn

Det foreløpige resultatet har sendt disse kandidatene inn i bispedømmerådet:

Fra nominasjonskomiteens liste:

  • Øivind Benestad fra Kristiansand (flest stemmer)
  • Jan Olav Olsen fra Gjerstad

Fra Åpen folkekirke

  • Kjetil Drangsholdt fra Kristiansand (flest stemmer)
  • Kai Steffen Østensen fra Farsund

I tillegg er det valgt to ansattrepresentanter.

For prestene:

  • Aud Sunde Smemo (Sogneprest i Domkirken i Kristiansand)
  • Vararepresentant Kathrine Tallaksen Skjerdal (Prest i Lillesand og Høvåg)

For andre kirkeansatte

  • Geir Ivar Bjerkestrand (Organist i Landvik)
  • Vararepresentant er Stig Kjennstad (Diakon i Hjartdal)