Tror på snarlig homovigsel : – Må slutte å tråkke på folks kjærlighet

Kirkemøtet i april neste år skal behandle spørsmålet om kirkelig vigsel av likekjønnede. – Dersom det blir et positivt vedtak, vil det ikke gå lang tid før likekjønnede kan gifte seg i kirka, sier biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes i Sør-Hålogaland.

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes blir ny biskop i Sør-Hålogaland

– Vigsel av likekjønnede handler om at de som er homofile og lesbiske skal kunne leve sine liv i den rammen som et ekteskap er. En slik ramme vil trygghet for både dem og eventuelle barn, sier biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes (59) i Sør-Hålogaland.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Nyheten kommer samme dag som Kirkerådet tilsatte Ann-Helen Fjeldstad Jusnes (59) som ny biskop i Sør-Hålogaland. Hun er svært glad for vedtaket.

– Dette har jeg arbeidet for i mange år. Det vedtaket som kom i fjor var verken det ene eller det andre. Det er på tide at vi får en avklaring, og håper at Kirkemøtet i 2016 vil gå inn for at vi skal få en liturgi for vigsel av likekjønnede, sier hun.

I april neste år reiser hun på sitt første kirkemøte som biskop. Der vil hun gjøre hva hun kan for å påvirke.

– Må slutte å tråkke på folks kjærlighet

– Et positivt vedtak er svært viktig for den menneskene det gjelder. Mange av dem har opplevd at både samfunn og kirke har tråkket på deres kjærlighet, og det synes jeg ikke vi skal gjøre lenger, sier hun til NRK.

– God plass i kirka

Selv om frontene i spørsmålet omkring vigsel av likekjønnede er steile, mener biskopen det er plass for begge syn.

– Ja, historien viser det. Det har vært plass til ulike syn på kvinnelige prester. Det har jeg selv opplevd. Men også ulike syn på skilsmisse og gjengifte. Jeg kan ikke se at også dette spørsmålet skal vi kunne leve sammen med, selv om vi er uenig.

(artikkelen fortsetter under)

55 år gamle Ann-Helen Fjeldstad Jusnes blir ny biskop i Sør-Hålogaland. Dermed får bispedømmet sin første kvinnelige biskop.

Den nye biskopen ble presentert torsdag, og vigsles til biskop i Bodø domkirke 24. januar 2016. FOTO: Bjørn Erik Rygg Lunde.

– Når får de første likekjønnede gifte seg i kirka?

– Dersom det blir et positivt vedtak i 2016, behøver det ikke gå veldig lang tid, sier Ann-Helen Fjeldstad Jusnes til NRK.

Vedtaket i Kirkerådet ble fattet etter initiativ fra Bispemøtet. Kirkemøtet er det øverste demokratisk valgte organ i Den norske kirke. Møtet har 116 medlemmer. Neste kirkemøte holdes 6. til 12. april i Trondheim.

Viktig i Kirkevalget

Spørsmålet omkring vigsel av likekjønnede var trolig en av hovedårsakene til at oppslutningen rundt årets kirkevalg ble høyere enn tidligere.

– Mobilisering rundt ja eller nei til kirkelig vigsel av likekjønnede har engasjert langt utenfor kirkens kjernetropper. Organisasjonen Åpen folkekirke bidro sterkt til dette ved å stille egne lister i bispedømmerådsvalget i ni av de elleve bispedømmene. Kampanjene fra Åpen folkekirke og nettverket Levende folkekirke har ført til at mange har gjenoppdaget noe av sitt ansvar som kirkemedlemmer, sa Kirkerådets leder Svein Arne Lindø til NTB da oppslutningen om kirkevalget ble kjent torsdag