Hopp til innhold

Flere søker erstatning etter sykehusopphold

På fem år har 20 prosent flere pasienter søkt om erstatning etter å ha vært innlagt på sykehus, viser ferske tall fra Norsk pasientskadeerstatning. Samtidig er det en nedgang i antallet sykehustabber.

To leger gjennomfører et kirurgisk inngrep

FLERE KLAGER: NPE har opplevd en økning på 20 prosent i antallet klager etter sykehusopphold de siste fem årene. En eller annen form for svikt er årsaken til medhold i 86 prosent av sakene der det blir gitt erstatning.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Nesten 17.000 pasienter har søkt om erstatning etter skader på sykehus de siste fem årene, slår rapporten som Norsk pasientskadeerstatning (NPE) publiserer i dag fast.

Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning

Direktør i NPE Rolf Gunnar Jørstad er glad for at helsepersonell har blitt flinkere til å informere pasientene om rettighetene de har.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Av dem var det litt over 5.000 som fikk medhold på klagene sine.

De siste fem årene har antall klagere økt med 20 prosent. Direktøren i NPE tror folk er mye mer bevisst på rettighetene sine enn de har vært tidligere.

– I tillegg har helsepersonellet på sykehusene blitt mye flinkere til å informere pasientene, og det mener vi er bra, sier Rolf Gunnar Jørstad.

400 pasienter døde

Totalt utbetalte NPE drøyt 930 millioner kroner til pasienter som fikk innvilget erstatning i fjor.

– Det er klart at det koster samfunnet og helsetjenesten betydelige summer når det oppstår pasientskader knyttet til feilbehandling, sier Jørstad.

Øystein Flesland, leder for Meldeordningen i Kunnskapssenteret

Øystein Flesland leder Meldeordningen ved Kunnskapssenteret. Der får de inne meldinger om 10.000 uønskede hendelser i året.

Foto: Katrine Nybø / NRK

Helsepersonell har selv meldt om 10.000 uheldige hendelser på norske sykehus det siste året. 400 pasienter døde som følge av hendelsene.

– Det er operasjoner som går galt, det er legemidler som blir gitt feil og det kan være pasienter som faller på sykehusene, sier Øystein Flesland som leder Meldeordningen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret).

Positiv trend

Nesten 14 prosent av alle sykehusinnleggelser ender med uønskede skader på pasientene, ifølge tall fra Helsedirektoratet.

Anne-Grete Skjellanger

Anne-Grete Skjellanger i Pasientsikkerhetsprogrammet er forsiktig med å konkludere med bedring.

Foto: Helsedirektoratet

Tidligere har tallet vært oppe i 16 prosent, men Anne-Grete Skjellanger som er sekretariatsleder i Pasientsikkerhetsprogrammet er likevel forsiktig med å slå fast at sykehusene er blitt flinkere.

– Det kan se ut til at vi har en nedadgående trend, men vi trenger flere år for å dokumentere om dette er tilfeldig variasjon eller om det er en forbedring, sier Skjellanger.

Feil under operasjoner

Pasientsikkerhetsprogrammets målinger er basert på et tilfeldig utvalg av journaler på sykehusene i Norge. Skadene de ser mest av er urinveisinfeksjoner, legemiddelskader, sårinfeksjoner etter operasjoner og andre kirurgiske komplikasjoner.

Det er også kirurgiskader som gir flest utbetalinger hos Norsk pasientskadeerstatning.

– Det kan dreie seg om skader som skyldes feil teknikk, manglende forundersøkelser, mangelfull behandling og at man i noen tilfeller behandler tilstander som man ikke skulle behandlet, sier Jørstad.

Operasjonssal

SVIKT: 56 prosent av medholdssakene skyldes svikt i behandling, mens 27 prosent av medholdssakene skyldes svikt i diagnostikk.

Foto: Kallestad, Gorm, Illustrasjonsfoto: Scanpix / SCANPIX

Tilleggsbelastning å vente

Også mange kreftpasienter søker om erstatning hos NPE. Særlig hvis personene har fått diagnosen for sent.

– Vi får tilbakemelding om at informasjonen fra NPE er forståelig, men at prosessen tar for lang tid. Det er en tilleggsbelastning med lang ventetid for syke pasienter som er påført en skade gjennom for eksempel behandling, sier Anne Lise Ryel som er generalsekretær i Kreftforeningen.

AKTUELT NÅ