Hopp til innhold

756 uventede dødsfall på to år i norsk helsevesen

Hver eneste dag dør pasienter uventet på norske sykehus. Mange kan ha mistet livet på grunn av feilbehandling.

To leger gjennomfører et kirurgisk inngrep

GRANSKER: Av de dødsfallene som er blitt gransket de siste tre årene, er det påpekt flest lovbrudd i dødsfall knyttet til psykiatri og kirurgi.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Det er veldig alvorlig, noen av tilfellene er totalt unødvendige. Det burde vært gjort mer for å finne ut hvorfor feil skjer, sier Øystein Flesland, leder for Meldeordningen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret).

Flere hundre tusen mennesker blir innlagt på norske sykehus hvert år. I de aller fleste tilfellene får de den hjelpen det er mulig å gi dem. Ofte ender det godt, men ikke alltid.

Har du tips eller innspill til saker om dette temaet? Kontakt NRKs journalister her

– Viktig å varsle

De siste to årene har helsepersonell varslet om totalt 756 dødsfall som har skjedd i forbindelse med såkalte uønskede hendelser, viser tall fra Kunnskapssenteret.

Det betyr at det i snitt døde mennesker uventet på norske sykehus hver eneste dag.

Slike dødsfall er tilfeller hvor det at pasienten dør, ikke var noe helsepersonellet anså som sannsynlig risiko.

Direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet

VARSLER: Uventede dødsfall skal også meldes inn til Helsetilsynet. – Det er viktig at de varsles, men selve hendelsene skulle vi gjerne sett at ikke hadde skjedd, sier direktør Jan Fredrik Andresen.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

Ingen kan si sikkert i hvor mange av disse tilfellene feilbehandling var den direkte årsaken til pasientens død.

Direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet understreker at det er risiko forbundet med det å være syk, men ønsker ikke at vi skal måtte regne med «svinn» når det gjelder menneskeliv.

Det viktige er at helsepersonell faktisk melder fra når noe går galt, mener Andresen.

– Vi ønsker at helsepersonell varsler om feil, men hendelsene skulle vi gjerne sett at ikke hadde skjedd.

Hver dag dør pasienter uventet på norske sykehus, og over 200 av dødsfallene kunne vært unngått, mener Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Bryter loven

Ikke i alle sakene det varsles om, har det skjedd noe mistenkelig. De legges bort etter innledende undersøkelser. Men i halvparten av dødsfallene hvor det er satt i gang videre gransking, er det slått fast at sykehuset har brutt spesialisthelsetjenesteloven eller risikerer de mest alvorlige sanksjonene.

Det gjelder 147 dødsfall de tre siste årene, ifølge Helsetilsynet. Det innebærer at det i snitt nær hver uke konkluderes med at et sykehus har brutt loven etter at et dødsfall er blitt gransket.

I de klart fleste av de 147 tilfellene, har helsepersonell brutt lovens krav til å gi en forsvarlig helsehjelp.

Øystein Flesland, leder for Meldeordningen i Kunnskapssenteret

– ALVORLIG: Øystein Flesland i Kunnskapssenteret sier det er alvorlig at det gjøres feil som i noen tilfeller fører til at pasienter dør.

Foto: Katrine Nybø / NRK

– Høyere terskel

Helsepersonell har plikt til å varsle om uventede dødsfall.

De skal varsle politiet, Helsetilsynet og internt i sykehusenes egne avvikssystem. Sistnevnte varsel går også til Kunnskapssenteret.

Hos Kunnskapssenteret skal sakene bare brukes til forskning og læring, mens Helsetilsynet har sanksjonerende myndighet og kan reagere med i verste fall bøter eller tap av autorisasjon.

I tallene NRK har hentet inn, ser man at helsepersonell har rapportert om 155 flere dødsfall til Kunnskapssenteret enn til Helsetilsynet de siste to årene, en forskjell på 26 prosent.

– Vi har en helt sanksjonsfri meldeordning. Når man varsler til Helsetilsynet, kan det føre til sanksjoner, og det kan ha noe betydning for tallene, sier Flesland.

AKTUELT NÅ