Hopp til innhold

– Komplisert helsevesen fører til rekordmange erstatningssaker

Aldri før har så mange pasienter krevd erstatning. – Mange pasienter føler seg fremmedgjort i møtet med et helsevesen som har utviklet seg raskt og blitt veldig komplisert, mener professor.

Pasient på sykehus

Illustrasjonsbilde: I fjor rettet i underkant av 6.000 pasienter krav om kompensasjon.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Økningen av pasienter som tror de kan ha fått en skade etter feilbehandling, har vært markant de siste årene. I 2015 mottok Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 5.742 krav om erstatning, noe som er en økning på 10 prosent fra året før.

Dag Bruusgaard

Professor i samfunnsmedisin, Dag Bruusgaard, råder ofte pasienter til å la være å søke om økonomisk kompensasjon. Mange godtar at økonomisk kompensasjon ikke nødvendigvis er det de har krav på. De trenger hjelp på andre måter etter et traumatisk møte med helsevesenet, sier han.

Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Professor i samfunnsmedisin, Dag Bruusgaard, er styreleder i Norsk pasientforening, og har praktisert som allmennlege i 40 år. Han er bekymret over utviklingen.

– Helsevesenet har blitt veldig komplisert. De utretter mye bra, men mange opplever en form for fremmedgjøring i møtet med dem. De forstår ikke hva som skjer når de opplever uheldige hendelser, og søker hjelp, sier Bruusgaard.

Han mener det ikke er overraskende at det oppstår uheldige hendelser når utviklingen i helsevesenet skjer så raskt, og forteller at de møter mange av de nesten 70 prosentene som får avslag på sakene sine.

– De har også hatt traumatiske og vanskelige opplevelser med helsevesenet. De trenger hjelp og støtte, og ikke minst en forklaring på hvorfor de får avslag.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Graf: Økning i antall saker til NPE» i nytt vindu

– Alle saker behandles

Rolf Gunnar Jørstad

Direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE sier de aldri har mottatt så mange saker.

Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE tror det er flere grunner til at rekordmange pasienter søker erstatning. Han mener én årsak kan være at helsepersonell har blitt flinkere til å informere pasientene om muligheten for erstatning, men også at flere har blitt bevisste sine pasientrettigheter.

Men selv om NPE har opplevd en kraftig økning i antall saker de siste årene, har ikke antall vedtak økt tilsvarende. Fortsatt må mange vente på svar.

– For oss er det veldig viktig å behandle sakene på en rask og god måte. Vi er klar over at folk er avhengig av en avgjørelse i saken sin. Men alle saker behandles. Det som kan skje, er at det kan ta lengre tid enn ønsket, men vi har lyktes med å få ned saksbehandlingstiden, sier Jørstad.

Utnytter ikke ordningen

Direktøren opplever heller ikke at mange prøver å utnytte ordningen til tross for at nesten 70 prosent får avslag på kravet.

– Det at man mener å ha blitt påført en pasientskade på grunn av en feil, kan være vanskelig for mange å vite. Da er det viktig at man har et sted hvor man kan fremme et krav og få det vurdert, sier Jørstad.

I 2015 ble 1492 erstatningssøkere tilkjent erstatning. NPE utbetalte 933 millioner kroner i erstatninger.

– Erstatningene sørger for at pasienter og pårørende får dekket det økonomiske tapet som skaden har påført dem. Det vet vi kan være av stor betydning for å komme seg videre.

AKTUELT NÅ