Finanstilsynet: Boligprisene kan fortsette å falle

Prisene i det norske boligmarkedet kan fortsette å synke og nordmenns gjeldsbelastning er historisk høy, viser ny rapport.

Direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen på en pressekonferanse.

NY RAPPORT: Direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen la i dag fram rapporten «Finansielt utsyn – november 2017».

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Finanstilsynet la i dag frem rapporten «Finansielt utsyn – november 2017». Den inneholder vurderinger av utsiktene for finansiell stabilitet og analyser av bærekrafta i markedene og finansselskap, samt resultatene for årets bostedsundersøkelse.

I rapporten kommer det fram at norske boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning er historisk høye.

Usikkerhet i boligmarkedet

Boligprisene i Norge økte sterkt i 2016, men har falt noe det siste halve året. Finanstilsynet sier at det siste prisfallet ikke er dramatisk, og at det norske prisnivået på boliger fortsatt er høyt.

– Det er usikkerhet om den videre utviklingen i boligmarkedet. Etter en lang periode med kraftig boligprisvekst kan det ikke utelukkes at vi går inn i en lengre periode med fallende boligpriser. Bedrede vekstutsikter og fortsatt lav rente kan imidlertid på nytt stimulere boligprisene, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en pressemelding.

Les også: Fortsatt nedgang i boligmarkedet

Ved nyttår ble boliglånsforskriften strammet inn. I rapporten som ble framlagt i dag, kommer det fram at Finanstilsynet vil gi Finansdepartementet råd om eventuelle nye endringer i boliglånsforskriften innen 1. mars 2018.

Mer gjeld

Tall fra Finanstilsynet viser også at norske husholdningers gjeldsbelastning har økt det siste året, men at rentebelastningen likevel er lav på grunn av lave renter.

Årets boliglånsundersøkelse viser at nordmenn flest foretrekker flytende boliglånsrenter, og at andelen lån med fast rente synker. Av alle boliglån som ble tatt opp i 2017, var det kun 4 prosent som hadde fast rente.

– Det innebærer at norske husholdninger rammes raskt ved en renteoppgang, og dette kan få store negative virkninger i norsk økonomi, står det i pressemeldingen fra Finanstilsynet.

Ifølge Finanstilsynet har veksten i forbrukslån vært høy de siste årene. Selv om disse lånene utgjør en liten del av husholdningenes samlede gjeld, gir veksten av slike lån grunn til uro.

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) deler bekymringen for den høye gjelden i norske husholdninger.

– Endringene i boligprisene det siste året er en sunn korreksjon ned fra svært høye nivåer. Hovedutfordringene er å bringe gjeldsveksten ned til et bærekraftig nivå, og dermed bidra til en mer balansert utvikling i boligmarkedet, sier NEFs administrerende direktør Carl O. Geving.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger