Hopp til innhold

Eiendom Norge: Sterkere boligpriser enn fryktet – men fortsatt tungt for Oslo

De sesongjusterte boligprisene for oktober viser en oppgang på 0,4 prosent på landsbasis. – Dette kan være et pust i bakken i den negative utviklingen, sier Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Boligprisstatistikk for oktober 2017

BEDRE ENN FRYKTET: Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, legger fram boligprisstatistikken for oktober.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fredag la Eiendom Norge fram sin boligprisstatistikk for oktober. Den viser at boligprisene på landsbasis sank med 0,2 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene imidlertid opp med 0,4 prosent.

Et positivt sesongjustert tall betyr altså at økningen er større enn normalt for årstiden

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, mener tallene kan tolkes på flere måter.

– Disse tallene overrasket oss noe og er på oppsiden av det vi forventet. Men det må sies at dette kommer etter fem svake måneder. Det kan være et pust i bakken i en fortsatt negativ utvikling, eller det kan være et trendskifte, sier Dreyer.

– Det er en noe sterkere måned, det er tydelig. Men det er for tidlig å trekke noen konklusjoner på lang sikt, advarer han.

Reporter Trond Lydersen forklarer den siste utviklingen i boligmarkedet

NRKs økonomireporter Trond Lydersen forklarer at førstegangskjøpere har grunn til å være fornøyde med utviklingen i boligprisene, særlig om man sammenligner med prisene i mars.

Høy aktivitet på markedet

I oktober ble det solgt 8.452 boliger i Norge, noe som er 8,2 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor. Hittil i 2017 er det solgt 76.339 boliger, noe som er tilnærmet likt som i 2016.

I oktober ble det lagt ut 9.013 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,4 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Dreyer mener en årsak til økningen i antall salg i oktober er usikkerheten som har preget boligmarkedet den siste tiden, noe som har ført til en kraftig reduksjon i nyboligmarkedet.

– Det er sannsynlig at mange av dem som vurderer kjøp av nye boliger nå har beveget seg over i bruktboligmarkedet, sier Dreyer.

– Vi ser tendenser til at økningen i tilbudssiden modererer seg i de største byene. Det blir derfor ekstra spennende å se hvor mye av tilbudssiden som vil bli tatt unna før nyttår, sier Dreyer.

Byggevirksomhet av nye boliger på Ensjø på i Oslo.

Eiendom Norge tror mange som vurderer kjøp av nybygd bolig beveger seg over i bruktmarkedet. Bildet viser boliger som ble bygget på Ensjø i Oslo i 2016.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Best i Moss, dårligst i Oslo

Den sterkeste prisutviklingen i oktober hadde Moss med en oppgang på 0,4 prosent. Svakest prisutvikling hadde Oslo med en nedgang på 1,8 prosent. Også i de andre store byene i Norge har det vært nedgang i oktober.

  • Bergen: – 1,5 prosent
  • Trondheim: – 1,1 prosent
  • Stavanger: – 0,4 prosent
  • Kristiansand: – 0,6 prosent
  • Tromsø: – 0,9 prosent

Boligprisene er nå 0,7 prosent høyere enn for et år siden.

12 måneders veksten fortsetter å svekke seg vesentlig. Sterkest 12 måneders vekst hadde Moss med en oppgang på 9,2 prosent. Svakest utvikling hadde Oslo med en nedgang på 2,8 prosent.

Det tok i gjennomsnitt 40 dager å selge en bolig i oktober 2017, noe som er seks dager mer enn i oktober 2016.

– Salgstiden øker i landet under ett, og den har i løpet av året økt særlig i de tre største byene, noe som er naturlig tatt i betraktning den betydelige økningen i tilbudssiden nettopp her, sier Dreyer.

Nedgang over tid

Boligmarkedet i Norge har vært i nedgang den siste tiden. Da Eiendom Norge la fram sin boligprisstatistikk for september, var tallene svake for store deler av landet. Styrken i prisnedgangen var sterkere enn vanlig og sterkere enn under det forrige boligprisfallet, som var høsten 2013.

Boligprodusentenes Forening meldte i midten av oktober at det ble solgt 35 prosent færre nye boliger i 2017s tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i 2016.

Christian Vammervold Dreyer sa da at han forventer at boligprisene kommer til å falle ut året. Fredag var Dreyer svært forsiktig med å spå hvordan utviklingen blir over tid.

– Det er for tiden stor usikkerhet knyttet til utviklingen i boligmarkedet og hvor sterk nedgangen faktisk vil bli. Til tross for prisnedgangen holder omsetningen seg stabil i bruktboligmarkedet, noe som er positiv for boligmarkedet i seg selv og norsk økonomi, avslutter Dreyer.

AKTUELT NÅ