Hopp til innhold

FHI gjorde ikke risikovurdering før åpning av cruisetrafikk langs norskekysten

Folkehelseinstituttet sier de aldri ble direkte spurt om det var forsvarlig å åpne for cruise langs norskekysten. – Vi oppfattet det ikke som sentralt da, svarer helseministeren.

Hurtigruten MS Roald Amundsen 24.07.2020

60 personer om bord Hurtigrutens MS Roald Amundsen er smittet av koronaviruset.

Foto: Fabian Ubeda/NRK

Da smitteskipet «MS Roald Amundsen» var ved Svalbard, takket Hurtigruten embetsverket og regjeringen for at de fikk fortgang i cruisenæringen igjen.

«Jeg vil uttrykke en stor takk til embetsverket og de politiske kreftene via regjeringen og helse- og -omsorgsministeren for at de har prioritert dette arbeidet som er så viktig for at vi skal få våre skip ut igjen,» sa Hurtigrutens Karin Strand, som var ekspedisjonsleder for «MS Roald Amundsen» i en video.

10. juni fastslo regjeringens korona-utvalg at det snart skulle åpnes for kystcruise langs norskekysten.

Det var Filter Nyheter som først omtalte saken.

Bilder med tillatelse fra Filter Nyheter.

Takket for politisk fortgang

Videoen ble sendt til helsemyndighetene 27. juli – to dager før det ble kjent at det var koronasmitte om bord på skipet.

«Det er vanskelig, ting skjer veldig fort, men jeg har opplevd et embetsverk og en politisk ledelse som virkelig har tatt roret og jobbet raskt. Jeg trodde det var kun det private næringslivet som jobbet i helge- og kveldsøkter, men jeg har konkludert kraftig med at det var feil», sier Strand videre.

I en e-post-utveksling NRK har fått innsyn i mellom Hurtigruten og Samferdselsdepartementet i perioden 13. og 26. mai, legger Hurtigruten gjentatte ganger stor vekt på hvor viktig selskapet er for næringslivet langs kysten som et argument for at de bør få starte opp igjen.

Fra: Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten
Til: Knut Arild Hareide, samferdselsminister
Sendt: 14. mai 2020
Emne: Oppfølging av møte om den finansielle situasjonen og behov for tiltak for oppstart
(...) Hurtigruten er Norges største maritime lærebedrift. (...) Hurtigrutens aktivitet skaper ringvirkninger for to mrd. kr langs kysten, det er 50 prosent høyere sysselsetting i reiselivet i Nord-Norge der Hurtigruten har anløp og selskapets aktivitet bidrar direkte og indirekte til flere tusen arbeidsplasser langs kysten. (...)

I et annet brev fra Hurtigruten sendte til samferdselsdepartementet 16. mai skriver de:

Fra: Torleif Ernstsen, Hurtigruten
Til: Ingvild Ofte Arntsen, statssekretær i Samferdseldsdepartementet
Sendt: 16. mai 2020 18:51
Emne: Oppfølging etter møte mellom SD og Hurtigruten
(...) Vi ønsker også å være med å tilby den Norgesferien nordmenn nå planlegger for. Sist, men ikke minst; dette vil få folk tilbake i arbeid, og er grunnen til at også LO og fagforeningene har engasjert seg. Dette vil bidra til å understøtte regjeringens ønske om å skape vekst for det mangfoldet av små og mellomstore selskaper som nå har fått en bråstopp av kronakrisen, få folk ut av permitteringer og over i arbeid og skape aktivitet i alle små og store lokalsamfunn kystruten er innom. (...)

Var involvert i alle andre åpninger av samfunnet

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, sier de var involvert i arbeidet med en smittevernveileder i forkant, men at de aldri har fått noe oppdrag fra departementet med å vurdere om man skal åpne for kystcruise langs norskekysten etter at virksomheten ble stengt på grunn av koronapandemien.

– Det er ikke sikkert at vurderingene våre hadde blitt annerledes enn det det ble landet på, men vi har ikke hatt noe oppdrag med å se spesifikt på å åpne for kystcruise.

– Burde dere ikke ha vært involvert i det?

– Det ville kanskje vært naturlig om vi var involvert, ettersom vi har vært involvert i all annen åpning av samfunnet med hensyn til det smittevernfaglige, men så kan man si at vi har vært involvert i den forstand at vi har vært med i utarbeidelse av veilederen for cruisetrafikk.

Ifølge Vold fikk folkehelsa knapp tid til å vurdere den allerede eksisterende smittevernveilederen opp mot åpning av trafikk langs norskekysten.

– Vi skulle nok ønske at vi hadde fått bedre tid, men det har vært stor grad av hast med mange oppdrag, og dette er et eksempel på dette.

SV: – Veldig alvorlig

SV-representant Torgeir Knag Fylkesnes sier saken gir et inntrykk av at departementet har lagt press på prosessen og satt hensynet til Hurtigrutens økonomi framfor helse.

– Hvis det stemmer at departementet har satt i gang ei åpning for kystcruise uten å spørre om ei smittevernfaglig veiledning fra FHI, så er det en veldig alvorlig situasjon, sier Fylkesnes.

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes i SV mener regjeringen har satt hensynet til Hurtigrutens økonomi foran smittevern.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Høie avviser kritikken

Helseminister Bent Høie (H) medgir at det har vært et høyt arbeidspress knyttet til å få virksomheter på beina igjen etter at Norge stengte, men avviser kontant at behandling av åpning av cruisevirksomheten var hastverksarbeid.

– Det ble gjort et tett og grundig arbeid med retningslinjene for kystcruise sammen med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i forbindelse med åpning for cruise rundt Svalbard.

– Men FHI opplyser at de ikke ble spurt om det var tilrådelig å åpne for kystcruise langs norskekysten. Hvorfor ba dere ikke om en vurdering fra dem da?

Da vi skulle åpne for kystcruise langs norskekysten, så var det nettopp arbeidet som ble gjort i forbindelse med Svalbard som ble lagt til grunn. Da var vi også i en annen situasjon, så vi oppfatta ikke at det var et sentralt spørsmål da, fordi den store jobben var allerede gjort knytta til Svalbard.

Han sier det allerede forelå et grundig, faglig arbeid og detaljerte smittevernveiledere, og at den knappe fristen FHI fikk til å vurdere smittevernveilederen opp mot den andre åpninga, egentlig kun handlet om gjenbruk av arbeidet som allerede var gjort av Folkehelseinstituttet i forrige omgang.

– Så det handler ikke om at departementet har bukket under for et press for å åpne igjen?

– Nei, smittevernveilederen ble laget med veldig strenge regler.

– Jeg aksepterer ikke at det nå forsøkes å skape et inntrykk av at det som nå skjer med Hurtigruten handler om myndighetenes håndtering av regelverket, når det i realiteten handler om et selskap som ikke har fulgt reglene, mener Høie.

Hurtigruten ønsker ikke å kommentere saken.

60 smittet om bord MS Roald Amundsen

Onsdag 29. juli fikk Hurtigruten beskjed om at en passasjer som hadde vært om bord i Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen var smittet.

Først på fredagen startet selskapet å varsle passasjerer som hadde vært om bord på samme skip.

Over 60 personer om bord MS Roald Amundsen har blitt smittet av koronaviruset.

Reaksjonene på smitteutbruddet, og Hurtigrutens håndtering av det, har vært mange. Flere granskinger av utbruddet er igangsatt, blant annet av politiet.

Koronautbrudd på Hurtigruten

71 personer som har vært om bord på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen» er smittet av koronaviruset covid-19.

FHI ble også varslet om den smittede passasjeren onsdag 29. juli, men det ble besluttet å la selskapet informere passasjerene selv. Folkehelseinstituttet har opplyst at avtalen var at Hurtigruten skulle varsle dem, men at avtalen ble brutt

Lyspunkt

AKTUELT NÅ