Hopp til innhold

Regjeringspartiene og SV er enige om statsbudsjettet

Ap, Sp og SV er enige om neste års statsbudsjett. Oljepengebruken er ikke økt, og det blir ikke noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel neste år.

Enighet om Statsbudsjettet

Partileder Audun Lysbakken (SV), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte sitt nye statsbudsjett.

Foto: Annika Byrde / NTB

– Jeg er veldig glad for at vi etter godt arbeid i to uker pluss, inklusive timer på dag og timer på natt har blitt enige om statsbudsjett for 2022, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på pressekonferansen.

I over to uker har Ap, Sp og SV forhandlet om hvordan neste års statsbudsjett skal se ut.

Støre sier det var viktig for Ap å sikre feriepenger for de som har vært permittert i 2021, og at partene har funnet en god løsning på dette.

– Vi har nå sikret en ordning hvor det som gjaldt for de som var ledige eller permitterte i 2020 gjelder for de som var permitterte i 2021, sier Støre.

I en pressemelding fra SV skriver partiet at arbeidsløse og permitterte får feriepenger, og at forslaget om at uføre som klarer å jobbe litt skal få minstetrygd, er stanset.

I forhandlingene har blant annet et krav om feriepenger på dagpenger blitt løftet fram som en nøtt.

Sammenlignet med regjeringens forslag øker skatter og avgifter totalt med 2,1 milliarder kroner neste år. Her er noe av det SV, Ap og Sp har blitt enige om:

 • Nordmenn som er arbeidsledige eller permitterte vil få feriepenger
 • Det blir ingen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel neste år
 • CO₂-avgiften for oljebransjen økes med 28 prosent
 • Kutt i brillestøtte for barn reverseres, og kutt i barnetillegg for uføre oppheves
 • Gratis halvdagsplass på SFO for førsteklassinger
 • 21- og 22-åringer vil få rabatt på tannhelsetjenester, og den offentlige tannhelsetjenesten styrkes gjennom fylkene
 • Kollektivtrafikken får en kompensasjonspakke på 500 millioner kroner
 • Regjeringspartiene og SV endrer nivåene på inntektsskatten, primært for personer som tjener over 643.800 kroner i året. Innslagspunktet for trinn 3 og trinn 4 reduseres, slik at noen «jekkes opp» et trinn i skattesystemet. I tillegg innføres et skattetrinn 5 for personer som tjener mer enn 2 millioner kroner i året
 • Det innføres et nytt trinn i formuesskatten for store formuer, og bunnfradraget i formueskatten økes til 1,7 millioner kroner.
 • Frikortgrensen økes med 5000 kroner, fra 60.000 kroner til 65.000 kroner.
 • Stortinget ber regjeringen om å sette ned et utvalg som blant annet skal utrede hvordan private aktører i den statlig finansierte velferdssektoren kan fases ut
 • Kuttet i elavgiften blir stående

Budsjettforhandlingene på 1-2-3

Budsjettforhandlingene på 1-2-3

Ingen 26. konsesjonsrunde

På pressekonferansen hevder Støre at dette er det grønneste budsjettet på mange år.

– Dere vil se en politikk som satser på næring, klimakutt og grønn politikk, med ordentlige virkemidler, sier Støre.

I avtalen mellom SV og regjeringspartiene Ap og Sp blir det slått fast at det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022, og at CO₂-avgiften på oljebransjen økes med 28 prosent.

Både Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen foreslo en økning av CO2-avgiften på på 28 prosent, men skjermet oljebransjen som fikk en 15 prosent økning.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier avgiftstrykket totalt går ned. Han sier at for vanlige bilister i Norge vil ikke kostnadene øke. Også strømprisene er viet plass i avtalen.

– Avgiftsgrepene som er gjort for eksempel på strømavgiftene, at vi beholder en reduksjon av strømavgiftene i januar-mars. Det mener vi er riktig og viktig, sier Vedum.

Vedum sier at de tre partiene ikke har økt oljepengebruken i dette budsjettet.

Gratis SFO for første trinn

SVs partileder Audun Lysbakken takker sine motparter for gode, tøffe og fruktbare forhandlinger.

– Vi får et budsjett som setter to store viktige velferdsreformer, gratis SFO og tannhelsereform, på sporet, sier Lysbakken.

Fra skolestart blir det gratis halvdagsplass i SFO for alle landets førsteklassinger, ifølge Lysbakken.

Arbeidet med en tannhelsereform skal også sparkes i gang, gjennom billigere tannlege for unge, og mer støtte til tannregulering, ifølge SV.

Partiet lovet på forhånd tøffe forhandlinger om blant annet SFO, kutt i motorveiprosjekter, mer penger til kollektivtrafikk og mer til tannhelse.

Ap, Sp og SV har siden 15. november forhandlet om hvordan neste års statsbudsjett skal se ut. Ap og Sp, som sitter i regjering, presenterte sitt forslag tidligere i november.

Budsjettforhandlinger på Stortinget

Finanspolitikere Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Eigil Knutsen (Ap) har i flere uker forhandlet om neste års statsbudsjett.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Løftet til partilederne i helgen

Forhandlingene ble løftet til høyeste nivå, altså til partilederne, i helgen. Altså ble ikke partienes finanspolitikere, de som har vært forhandlingsledere, enige selv. Det har vært lange og omfattende budsjettmøter.

Blant nøttene som har vært harde å knekke er skatt, klimatiltak, feriepenger for permitterte og rekordhøye strømpriser.

Torsdag er den såkalte finansdebatten i Stortinget. Det hastet derfor å bli enige innen den tid, for det er i utgangspunktet da en avtale om budsjettet bør være ferdig.

Ap og Sp danner sammen en mindretallsregjering. Det betyr at de må samarbeide med andre partier i Stortinget for å få gjennom sakene sine.

SV har mange nok stortingspolitikere til å alene gi flertall til regjeringens forslag om for eksempel statsbudsjettet.

En uke ut i forhandlingene ble de parlamentariske lederne koblet på fordi Ap og Sp mente det gikk for sakte framover.

AKTUELT NÅ