Hopp til innhold

Ny rekordpris på strøm: Vedum skryter av avgiftskutt på 10 øre

En kilowattime kommer til å koste over 3 kroner og 80 øre i morgen. Finansministeren skal se på tiltak, og skryter av kommende kutt i strømavgiften på 10 øre.

Strøm, Strømpriser, høyspent, mast, elektrisitet

NY REKORD: I morgen setter strømprisen i Sør-Norge ny rekord. En kilowattime vil for forbrukerne koste over 3 kroner og 80 øre. Prisene i Midt og Nord-Norge blir nesten like høye.

Foto: Paul Kleiven / NTB

Forbrukere i Sør-Norge må betale rekordmye for strøm mandag. De siste ukene har strømprisene i landet gått fra rekord til rekord. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum liker ikke utviklingen.

– Det liker jeg selvfølgelig svært dårlig. Strøm er et fellesgode vi alle er avhengige av i Norge, og regjeringen er opptatt av å få ned prisene, sier han til NRK.

Tidligere denne måneden ble det kjent at regjeringen vil bruke 2,9 milliarder kroner på kutt i strømavgiften.

Kuttene innføres 1. januar, og i de tre første vintermånedene reduseres avgiften ifølge regjeringen med ca. 48 prosent.

Trygve Slagsvold Vedum på Stortinget

LIKER DET IKKE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at han ikke liker måten prisene nå øker. – Strøm er et fellesgode vi alle er avhengige av i Norge, og regjeringen er opptatt av å få ned prisene

Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Vedum sier til NRK at han vurderer det som en tung satsing og et stort kutt i statsbudsjettsammenheng. For forbrukeren vil reduksjonen tilsvare ca. 10 øre pr. kilowattime.

– Det er et bidrag. Uten tvil et bidrag. 3 milliarder kroner mer fra regningen til folk. Selvfølgelig har det noe å si for folk og næringsliv, sier han.

Kurve over strømprisanslaget mandag 29. november, hvor strømprisen havner godt over fem kroner per kwh.

DYRT: Slik vil strømprisene se ut mandag.

Foto: Tibber

Tenke langsiktig

Reduksjonen som innføres etter nyttår er et kortsiktig virkemiddel, sier Vedum. De skal også se på mer langsiktige virkemidler for å forhindre økende strømpriser.

– Denne regjeringen har et ønske om lavere strømpris, sier finansministeren.

Som NRK tidligere har meldt, har Norge så langt i år eksportert strøm tilsvarende årsforbruket til 800.000 norske husstander til utlandet.

Flere har hevdet at utenlandskablene har noe av skylden for strømprisene norske forbrukere nå opplever.

Stina Johansen i Nord Pool
Foto: Audun Torsdalen / NRK

Fremskrittspartiet krever reforhandling av kabelkontraktene som gjør at norsk strøm automatisk går til kontinentet så lenge prisen er høyest der.

– Kablene betyr selvfølgelig en del for Sør-Norge, for det kommer inn som et kjøp i disse områdene. Det er også med å påvirke prisene, Stina Johansen, kommunikasjonsdirektør i Nord Pool til NRK.

På direkte spørsmål om regjeringen ønsker å gå i forhandlinger, svarer finansministeren verken ja eller nei.

– Vi skal sette i gang et arbeid for å se «hva er de lure grepene»? Da må vi gå helt systematisk inn, hvilke grep er de viktigste for å klare å stabilisere strømprisene og få ned disse strømpriskostnadene for folk. Det er ikke noe vi kan gjøre over natta. Det vi kan gjøre over natta, er det vi har gjort. Det er å redusere avgiften, og det vil folk merke allerede i januar til mars at avgiften reduseres med nesten 50 prosent, sier Vedum.

AKTUELT NÅ