Hopp til innhold

Kripos: – Antall drap i Norge går nedover

Drapet på Sunniva Ødegård (13) var det 14. drapet i Norge i år. Statistikk fra Kripos viser for øvrig at antall drapssaker er på vei nedover.

Åpen kirke på Varhaug etter å ha funnet en død person på Varhaug i Rogaland.

JÆREN: Natt til mandag 30. juli ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet død på en sti i nærheten av hjemmet på Varhaug, Jæren. Det er den siste av totalt 14 drapssaker registrert hittil i år.

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Drapsstatistikken for 2018 har så langt klare fellestrekk med den øvrige drapsstatistikken for de siste ti årene:

 • Gjerningspersonene er som regel menn
 • Som regel kjenner gjerningspersonen offeret
 • Drapene har som regel skjedd i private hjem

Statistikk fra Kripos viser at hele 72 prosent av drapene fra 2008 til 2017 ble begått i offerets, gjerningspersonens eller deres felles hjem.

De 14 sakene som så langt i år etterforskes som drap, bekrefter dette bildet.

I kun et fåtall av drapssakene har det vært tilfeldige ofre, eller drapene vært utført av en person som tidligere er domfelt for drap.

Brannsted der et forkullet lik ble funnet i Maridalen i Oslo

I juli ble en person funnet forbrent og drept på en teltplass ved Maridalen i Oslo. Den tidligere drapsdømte John Edvin Lie er siktet for drap og likskjending. Politiet jobber nå med å få oppklaring i relasjonen mellom siktede og avdøde.

Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Nedgang i antall drap

I 2017 ble det registrert 25 drapssaker. Det nest laveste antallet i løpet av ett år på de ti siste årene, ifølge statistikk fra Kripos.

– Drap generelt er nedadgående, og det er positivt. 1. august i fjor hadde vi 18 registrerte drapssaker, i år på samme tid har vi 13-14, sier leder for Voldsseksjonen i Kripos, Vibeke Schei Syversen.

Vibeke Schei Syversen

Leder for Voldsseksjonen i Kripos, Vibeke Schei Syversen, sier det er svært sjelden at drapssaker i Norge omhandler barn, slik som i Sunniva-drapet på Varhaug i Rogaland.

Foto: Kripos

Hva kan være årsaken til nedgangen i antall drapssaker?

– Jeg tror det er mange ting som spiller inn. Det kan for eksempel være våpenamnesti, eller at sykehusene gjør en bedre jobb. I tillegg har vi jobbet mer aktivt med forebygging.

Schei Syversen peker også på at det begås få drap i Norge sammenlignet med andre land. I dag er drapsraten på 0,4 per 100.000 innbygger.

– Et hvert drap er et drap for mye, men Norge er et trygt land å bo i.

300 drap på ti år

Det er imidlertid én type drap som holder seg stabilt, nemlig partnerdrap.

– Det er kanskje der vi må jobbe enda mer med forebyggende. Og drapsstatistikken gir oss nødvendig kunnskap til å gjøre nettopp det.

Kondolanseprotokoll for Janne Jemtland

Janne Jemtland ble funnet død i en elv i Brumunddal i januar. Ektemannen er siktet for drap og sitter varetektsfengslet. Antall partnerdrap i Norge har holdt seg stabilt de siste ti årene.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Statistikken til Kripos viser at antall årlige drap varierer.

Stort sett ligger antallet på mellom 25 og 28 drap i året. I 2013 ble hele 42 drapssaker registrert, mens 2015 hadde det laveste antallet med 22.

I perioden 2008 til 2017 ble det registrert totalt 296 drapssaker med 311 ofre og 347 gjerningspersoner.

Da er ikke terrorangrepene 22. juli 2011, hvor 77 personer mistet livet, tatt med i beregningen.

31 uoppklarte drapssaker

En stor overvekt av gjerningspersonene er menn med norsk statsborgerskap. I de oppklarte drapssakene utgjorde kvinner kun 13 prosent av gjerningspersonene.

– Det er med drap som i kriminalstatistikken for øvrig, at gjerningspersonene er menn. Som i 2017, da menn stod bak 90 prosent av de registrerte drapene, sier Schei Syversen.

Det gjenstår fremdeles 31 uoppklarte drapssaker i Norge.

Har den teknologiske utviklingen gjort det enklere å oppklare drap?

– Datamengden er større og det er mye mer å behandle. Sånn sett kan det på mange måter være komplekst, men samtidig har man større muligheter ved hjelp av digitale spor.

Kniv vanligste drapsvåpen

I perioden 2008 til 2017 viser Kripos' statistikk blant annet:

 • Aldersspennet er stort, fra under 14 år til godt over 60 år.
 • Majoriteten var mellom 21 og 30 år.
 • Kun to gjerningspersoner var under den kriminelle lavalder, som i Norge er 15 år, på gjerningstidspunktet.
 • Drapsvåpenet i de fleste sakene var kniv og andre stikkvåpen.
 • Litt under halvparten av alle drap begås i ruspåvirket tilstand.
 • 52 prosent av gjerningspersonene var tidligere domfelt.
 • Kun tre personer var tidligere dømt for drap eller drapsforsøk.
 • Flesteparten ble begått i Oslo
To personer ble skadet da en kvinne gikk amok med kniv på Sørlandssenteret i Kristiansand.

En 16 år gammel jente ble i juni dømt til 11 års fengsel for drap og drapsforsøk med kniv på Sørlandssenteret i juli 2017. Drapsstatistikken til Kripos viser at kniv brukes som drapsvåpen i 47 prosent av tilfellene.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Det vi ikke har full oversikt over, er årsakene. Hvorfor skjer ulike drap og hvilke faktorer spiller inn, sa Håkon Johannessen, politioverbetjent og spesialist i etterforskning ved Oslo politidistrikt, til NRK august i fjor.

Til tross for omfattende statistikk, er det et behov for mer kunnskapsutvikling om drap i Norge. Siden 1960-tallet har Kripos gitt ut rapporter om drap i Norge, og siden januar 1990 har de ført oversikt over antallet.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) tok initiativ til arbeidet med å opprette et register som skal forhindre drap.

Sverige opplever en økning i antall drapssaker

I motsetning til Norge, opplevde Sverige i fjor det høyeste antallet drapssaker siden Brottsförebyggande begynte registreringen i 2002. Landet med sine 10 millioner innbyggere, hadde 116 drapssaker i 2017, inkludert terrorangrepet i Stockholm hvor fem mennesker mistet livet. Til sammenligning ble det registrert 98 saker i 2002.

Skyteepisodene i Malmö-området har fått mye oppmerksomhet, og rapporten viser at Sverige har flere drapssaker i året nå enn tidligere.

Statistikken for 2011 til 2017 viser blant annet:

 • Antall drap begått med skytevåpen har økt fra 17 til 40.
 • Flesteparten ble begått i de tre storbyregionene Stockholm, Vest og Syd.
 • Andelen kvinnelige ofre har minsket fra 31 til 24 prosent.
 • Mannlige ofre har økt fra 68 til 76 prosent.
Skyting i Malmö

TRE DREPT: Tre personer ble drept og tre andre er såret etter skyting utenfor en internettkafe i Malmö sentrum 18. juni i år.

Foto: Johan Nilsson/tt / NTB scanpix

AKTUELT NÅ