Direktør i Eiendom Norge er bekymret for Oslo-prisene

Boligmarkedet utvikler seg moderat i landet, bortsett fra i Oslo, noe som bekymrer direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Se dagens pressekonferanse med fremleggingen av boligprisutviklingen her.

– Vi er bekymret for utviklingen i Oslo og er overrasket over hvor sterkt Oslo-markedet går nå. Dette hadde vi ikke trodd på forhånd, og det tror jeg få andre hadde også, sier administrerende direktør for Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer til NRK.

Torsdag formiddag la han frem boligprisstatistikken for mars 2018, hvor boligprisene i Oslo har gått opp med 5,8 prosent siden nyttår. Dreyer mener boligmarkedet i Norge har endret karakter de siste årene.

– Tidligere utviklet de regionale markedene seg likt, men nå er det store forskjeller. Nå ser vi at Oslo etter et veldig svakt 2017 har fått en kraftig prisvekst i 2018. Det er fortsatt et spørsmål hva som er årsaken, men vi ser at investorene nå er tilbake i småleilighetsmarkedet.

Prisene opp tredje måned på rad

Christian Vammervold Dreyer

Administrerende direktør for Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer

Foto: Mohammad Mnawar / NRK

Boligprisene går nå opp for tredje måned på rad, der boligprisene i februar steg med 1,1 prosent, og 2,0 prosent i januar. I mars steg boligprisene med 0,5 prosent for hele landet. Korrigert for sesongvariasjoner steg den med 0,2 prosent.

Den svakeste utviklingen hadde Kristiansand med en nedgang på 1,1 prosent.

Den sterke tolvmånedersveksten var i Hamar med oppgang på 5,6 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, mens Oslo hadde en nedgang på 6,6 prosent.

– Vi ser et nesten paddeflatt marked prismessig i første kvartal i Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Kristiansand. Det er egentlig bare Oslo som har gått fra et rekordhøyt tilbud og falt kraftig.

– Sånn som resten av landet utvikler seg nå er egentlig et ganske ønsket marked. Nemlig en moderat, flat utvikling hvor det er trygt å kjøpe og selge.

Antall solgte boliger i mars var 6632, 18 prosent færre enn i samme tid fjor. Antall boliger lagt ut for salg var 7731, 21 prosent færre enn samme periode for ett år siden. Dreyer understreker at tallene påvirkes av en påskeeffekt.

– Mars er en måned hvor vi ofte har prisoppgang, men siden påsken stort sett landet i mars i år vil dette ha innvirkning, sier han.

Moderat trend i markedet

Selv om det hittil i år har vært en oppgang, sier Dreyer at dette etterfølger nedgangen fra 2017.

– Vi må tilbake til 2008 for å finne svakere start på året prismessig, sier han.

Dreyer tror denne utviklingen vil fortsette fremover i 2018.

– Når vi også vet at vi ofte tar du det vi får av prisstigning etter første kvartal, så er det all grunn til å beskrive dette som en moderat utvikling. Denne trenden med moderat utvikling som vi beskriver her hvor vi har gått fra nedgang i prisene til mer en utflating på de nasjonale tallene, og den trenden er også veldig tydelig i de sesongkorrigerte tallene, sier han.

Har endret metode

Ved starten av året var det knyttet spenning til hvordan boligmarkedet ville starte etter et år hvor prisene falt på brukte boliger, spesielt i Oslo.

Eiendom Norge har for 2018 endret metoden for boligprisstatistikken.

Metoden er helt ny, og gjør at prisene i de store byene vil svinge mer enn tidligere, noe som igjen gjør at man bør være ekstra varsom med å tolke for mye inn i tallene, mener ekspertene.

Nordea tegnet tidligere i år et optimistisk bilde av situasjonen i norsk økonomi som ble lagt frem i en Økonomisk analyse. Det eneste som da ble spådd som kunne true idyllen var et kraftig boligprisfall.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger