Spår at boligprisfallet snart er over

Det meste ser rosenrødt ut for norsk økonomi i tiden som kommer, spår Nordea Markets. Eneste risikofaktor som kan true idyllen, er et kraftig boligprisfall. Men det tror ikke meglerhuset på.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea spår lyse utsikter for norsk økonomi i tiden som kommer. Bankens analytikere spår at oljeinvesteringene vil ta over for boliginvesteringene som den sterkeste driveren for norsk økonomi fremover.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Høyere fart i økonomien, lavere arbeidsledighet, og mer i lommeboka for folk flest gjør at Nordea tegner et optimistisk bilde av situasjonen i norsk økonomi i en Økonomisk analyse som ble lagt frem onsdag morgen.

Meglerhuset Nordea Markets spår at verdiskapningen på fastlandet vokser med 2,5 prosent inneværende år, og at ledigheten faller med 0,5 prosentpoeng til 3,7 prosent.

Oljeselskapene har kuttet kostnadene kraftig, samtidig som oljeprisen igjen har steget opp mot 70 dollar. Derfor ventes det at oljeinvesteringene igjen tar seg kraftig opp og igjen tar over som den kraftigste vekstmotoren i norsk økonomi.

– Boligene ikke spesielt dyre

Kun ett skjær i sjøen kan true idyllen, slik bankens tallknusere ser det. Et kraftig boligprisfall.

– Vi tror at boligprisene må falle mye mer for at den skal kunne true oppgangen i norsk økonomi, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea til NRK.

Men det tror dere ikke på?

– Nei, det tror vi ikke på. Boligprisene er godt fundert i de lave rentene og de inntektene folk har. I et historisk perspektiv er ikke bolig i dag spesielt dyrt sett i forhold til inntekt. Vi ser sannsynligheten for et kraftig fall som veldig liten, sier han.

Boligpriser

Boligprisene falt med 2 prosent for landet sett under ett gjennom 2017. Blant de største byene falt prisene mest i Oslo med 6,2 prosent.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Nordea spår at boligprisene flater ut i løpet av noen få måneder, og at prisene i gjennomsnitt for 2018 vil ligge to til tre prosent under snittprisene i 2017.

DNB: – Snur først i 2019

Også landets største finanskonsern DNB la frem økonomiske prognoser onsdag morgen. I likhet med Nordea spår DNB at størstedelen av boligprisfallet ligger nå bak oss.

– Vi venter at boligprisene fortsetter å falle gjennom 2018, og deretter en svak oppgang i
boligprisene i 2019 og 2020, skriver DNB i rapporten.

Nordeas prognosemakere er dermed noe mer optimistiske enn DNBs tallknusere, som spår at gjennomsnittlige boligpriser vil være 3,5 prosent lavere i 2018. Til sammenligning spår SSB et fall på fem prosent inneværende år.

Eiendom Norge presenterer hver måned boligprisstatistikker som ligger til grunn for alle analysene.

Siste publiserte tall derfra viser at boligprisnivået ved inngangen til 2018 lå 2,1 prosent lavere enn ved inngangen til 2017.

Boligprisene nådde en topp i mars i fjor og har siden falt seks prosent. Fordi prisene steg i årets første måneder, viser fasiten for året sett under ett et fall på 2,1 prosent.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger