Hopp til innhold

Dette vet vi om statsbudsjettet så langt

Torsdag legger Høyre/Frp-regjeringen frem sitt første statsbudsjett for det nye Stortinget. Satsing på Forsvaret, mer penger til yrkesfag og øremerkede midler til undervisning i norsk kultur og norske verdier – dette er noen av budsjettlekkasjene.

Finansminister Siv Jensen sitter i stortingssalen før hun legger frem statsbudsjettet for 2017

LEGGER FREM STATSBUDSJETTET: Finansminister Siv Jensen legger frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 i Stortinget klokken 10 torsdag. Her er hun avbildet før hun la frem statsbudsjettet i fjor høst.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Mens de store nøkkeltallene for neste års statsbudsjett offentliggjøres klokken 8 torsdag, går finansminister Siv Jensen (Frp) på Stortingets talerstol klokken 10 for å legge frem detaljene i regjeringens forslag til statsbudsjett.

 • Følg fremleggingen av statsbudsjettet direkte på NRK.no, NRK1 og Alltid Nyheter fra klokken 9.30 torsdag.

Først da får vi se helheten i regjeringens politikk.

Da regjeringen var samlet til årets første budsjettkonferanse på Hurdal i mars, og begynte arbeidet med neste års statsbudsjett for alvor, varslet Siv Jensen at det blir tøffe prioriteringer.

Hun har flere ganger gjentatt at regjeringen vil ha en lavere oljepengebruk i neste års statsbudsjett enn i de foregående årene.

Det meste av pengene i statsbudsjettet er allerede bundet opp i faste utgifter, som lønn, pensjon og så videre, som ikke kan flyttes på, uavhengig av hvilken regjering som styrer.

Det er imidlertid noen områder hvor regjeringen kan sette sitt stempel på prioriteringene.

Statsminister Erna Solberg har i Aftenposten varslet at det blir en kraftig satsing på Forsvaret i årene som kommer, og sa også at det er behov for å være kritisk til pengebruken i velferdsordningene.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 legges fram for Stortinget i dag.

DIREKTE: Følg presentasjonen av statsbudsjettet for 2018 på NRK.no.

Dette er noen av budsjettlekkasjene.

Skatt og avgifter

 • Skatteklasse 2 forsvinner: I forslaget til statsbudsjett vil regjeringen etter det NRK erfarer fjerne skatteklasse 2. Skatteklasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav eller ingen inntekt. Etter det NRK forstår gjør regjeringen dette for å fremme integrering. Skatteklasse 2 ble foreslått fjernet i Statsbudsjettet for 2014, men ble reddet av KrF.
 • Hever momssatsen: Den laveste momssatsen økes etter det NTB erfarer fra 10 prosent til 12 prosent i statsbudsjettet for 2018. Det vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner.

Helse

 • Radiumhospitalet: Regjeringen setter av i overkant av 2,7 milliarder kroner i investeringslån til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i Oslo. Bygget på 16.000 kvadratmeter, skal etter planen stå klart i 2022.
 • Kreftscreening: Regjeringen vil øke bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet med 18 millioner kroner i neste års statsbudsjett, slik at det kan innføres over hele landet fra 2019. Med denne foreslåtte økningen, vil programmet utgjøre 62,8 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018. Screeningen innebærer en kikkertundersøkelse som ser etter forstadier til kreft, og en avføringsprøve hvor man ser etter blod.
 • Nytt sykehus i Molde: Regjeringen lover penger til byggestart for et nytt sykehus på Hjelset i Molde. Høyre og Frp vil i statsbudsjettet innvilge lånesøknaden fra Helse Midt-Norge og komme med en bevilgning. Det er foreløpig ikke klart nøyaktig hvor mye av pengene som blir lagt inn i budsjettet for 2018.
 • Opprusting av sykehus: Det er også bekreftet at regjeringen vil gi 200 millioner kroner til opprusting av sykehusene i Ålesund og Volda, ifølge Sunnmørsposten.

Arbeid, næringsliv og innovasjon

 • Styrker havnæringen: 30 millioner kroner øremerkes til innovasjonsprogrammet «DemoHav» for å støtte nye prosjekter i marine og maritime bedrifter langs hele kysten.
 • Psykisk syke i jobb: Regjeringen ønsker å gjøre Nav-ordningen Individuell jobbstøtte (IPS), som skal hjelpe folk med psykiske problemer i jobb, varig og dobler støtten fra 100 til 200 millioner kroner, skriver Nettavisen.
 • Kjøp av skip fra norske verft: Låneordningen for kjøp av skip fra norske verft når disse skal brukes i Norge, utvides. Regjeringen foreslår en låne- og garantiramme på 10 milliarder i 2018.
Statsminister Erna Solberg besøker Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund

BAK OFFSHORE-SPAKENE: Statsminister Erna Solberg besøkte Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund før valget og prøvde Norges største offshore simulator. Under besøket kunngjorde Solberg at regjeringen øremerker 30 millioner kroner til utvikling for havnæringene.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Kunnskap og oppvekst

 • Flere IT-studenter: Regjeringen vil bevilge midler for å få 500 flere IT-studieplasser hvert år i fire år. Samlet antall nye studieplasser blir dermed 2000, opptrappingen er ferdig i 2021. Regjeringen vil bevilge 21,3 millioner kroner til opptrappingen av studieplassene innen IT, skriver Khrono.
 • Tidlig innsats: Kommunene får 300 millioner kroner til tidlig innsats i skole og barnehage- 100 millioner av disse pengene er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter, ifølge Dagbladet.
 • Flere fagskoleplasser: Kunnskapsministeren har varslet økt satsing på yrksesfagene, og regjeringen setter av 25 millioner kroner til nye studieplasser i fagskolene, ifølge Dagbladet.
 • Mer til yrkesfag: Regjeringen vil presentere en pakke for yrkesfag på totalt 65 millioner kroner, melder NTB. Regjeringen vil blant annet å sette av 13,6 millioner kroner til lokalt rekrutteringsarbeid og til videreutvikling av digitale verktøy som skal gjøre det enklere å identifisere og rekruttere nye lærebedrifter.
Tord Engebø på tømrarlinja

SATSING PÅ YRKESFAG: Regjeringen vil ha økt satsing på yrkesfagene og setter av penger til flere studieplasser i fagskolene. Dette bildet er tatt på Mo og Øyrane videregående skole i Førde i Sogn og Fjordane under fylkesmesterskapet i yrkesfag tidligere i år.

Innvandring og integrering

 • Norsk kultur og norske verdier: Regjeringen ønsker å sette av 6,7 millioner kroner til kommunene, som skal brukes til opplæring i norsk og norsk kultur og verdier. Pengeforslaget, som ble presentert av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) da hun selv underviste i temaet «norsk kultur og norske verdier» på voksenopplæringen i Steinkjer like før valget, henger sammen med regjeringens forslag om å innføre en plikt for kommunene til å tilby slik opplæring.

Utvikling og bistand

 • Støtte til religiøse minoriteter: Regjeringen vil foreslå å øke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner, til i alt 78 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende til Vårt Land.

Justis

 • Dobbelt statsborgerskap: Regjeringen åpner for dobbelt statsborgerskap i Norge. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug varsler at forslaget skal sendes på høring i høst. Norge er det eneste nordiske landet med forbud mot dobbelt statsborgerskap. Det er riktignok mange unntak, men prinsippet har stått fast. Nå åpner altså regjeringen for en endring.
 • Sivilforsvaret: Regjeringen setter av 9,4 millioner kroner for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret, skriver Nettavisen. – Mange som tjenestegjør i Sivilforsvaret, har ikke fått kompensert lønnen for sin vanlige jobb tilstrekkelig, sier justisminister Per-Willy Amundsen.

Forsvar

 • Sjøforsvaret: Regjeringen foreslår å bevilge 4096 millioner kroner til Sjøforsvaret, noe som er en reell økning på 84,5 millioner kroner, ifølge Dagbladet. Regjeringen mener pengene skal sikre høyere beredskap og bedre vedlikehold av flåten.
 • Sikring: 87 millioner kroner settes av til sikring av Forsvarets bygninger og til infrastruktur, som fiberkabler.
Fregatten KNM «Fridtjof Nansen» på vei opp Oslofjorden

SJØFORSVARET: Fregatten KNM «Fridtjof Nansen» ble overlevert til det norske Sjøforsvaret i 2006. Nå vil regjeringen gi mer penger til Sjøforsvaret, blant annet for å sikre bedre vedlikehold av flåten.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

By og land

 • Kutter krisepakker: De siste årene er det bevilget 9 milliarder kroner til de delene av landet som var hardest rammet av oljekrisen. Bevilgningene blir ikke videreført i budsjettet for 2018, skriver E24.

Energi, miljø og klima

 • Skogbevaring: Støtten til skogbevaring, det såkalte Regnskogfondet, økes med 42 millioner til 3 milliarder kroner.
 • Bilavgift rammer Tesla-kjøpere: Regjeringen vil gjøre tunge elbiler opptil 70.000 kroner dyrere, ifølge TV 2 og Aftenposten. I statsbudsjettet for 2018 vil regjeringen legge inn en vektkomponent i pris- og avgiftsfastsettelsen. Tesla er den eneste elbilen som er så tung at den rammes av avgiften, som vil variere fra 7000 til 70.000 kroner avhengig av vekt. De andre insentivene for elbiler skal videreføres, og lettere elbiler skal ifølge Aftenposten fortsatt være fritatt for engangsavgift.
 • Drivstoffavgiften: Etter det NRK erfarer gjør regjeringen ingen endringer i drivstoffavgiften i forslaget til statsbudsjett for 2018 som kommer torsdag. Avgiften blir utelukkende prisjustert. Drivstoffavgiftene ble det heteste temaet i fjorårets budsjettforhandlinger mellom regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF. Den gang økte Høyre-Frp-regjeringen på eget initiativ avgiften med 35 øre for diesel og 15 øre for bensin i sitt forslag til statsbudsjett. Dette var langt fra nok for samarbeidspartiene, og budsjettforhandlingene var flere ganger nære ved å bryte sammen som følge av at regjeringen, i sær Frp, nektet å etterkomme Venstres krav om å gjøre bensinen minst en krone dyrere.
 • Kutt i jernbane: Satsingen på jernbane kuttes etter det NTB erfarer med 12 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Ifølge NTB er det satt av drøyt 23 milliarder kroner til jernbaneformål i budsjettet.
Regjeringen vil gjøre tunge elbiler opptil 70.000 kroner dyrere. Det bekrefter kilder til NRK. Se hvordan Tesla-eiere NRK har snakket med reagerer.

BLIR DYRERE: Se hvordan Tesla-eiere reagerer på Tesla-avgiften.

AKTUELT NÅ