Hopp til innhold

Dette er Vedums regjeringsplan

Senterpartiet lover «lavere skatte- og avgiftstrykk» for den jevne nordmann hvis partiet kommer i regjering, ifølge partiets maktplan.

Trygve Slagsvold Vedum i forkant av landsmøtet.

REGJERING: Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum vil i regjering med Arbeiderpartiet etter høstens valg.

Foto: Berit Roald / NTB

I går kveld satte partiets sentralstyre et endelig godkjentstempel på den såkalte regjeringsresolusjonen, som skal vedtas på Sps landsmøte i helga.

NRK har fått tilgang til denne maktuttalelsen.

Som NRK allerede har fortalt, nevnes ikke SV med ett ord i planen. Om selve samarbeidsspørsmålet heter det ganske enkelt:

«Senterpartiets landsmøte mener at en Senterparti-/Ap basert regjering er den beste plattformen for en regjering som ser hele Norge.»

– Vi har vært krystallklare på hva vi vil. Vi har sagt det samme siden 2016, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Heller ikke Vedums eventuelle statsministerkandidatur nevnes i regjeringsresolusjonen.

Muntlig spørretime i Stortinget

SAMMEN: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum (t.h.) vil regjere sammen med Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre.

Foto: Lise Åserud / NTB

Gjenkjennelig

Meningsmålingene har i lang tid tydet på at det blir et maktskifte til høsten.

Vedums maktplan inneholder ingen store overraskelser. Det handler om nærhet til tjenester og kamp mot sentralisering.

«Det er viktig for landet å sikre nasjonalt eierskap til naturressursene, lokal verdiskapning og en god lokal og nasjonal beredskap. Nasjonalstaten er den beste rammen for en velfungerende velferdsstat,» heter det.

Sp vil «løfte grupper med lave og middels inntekter».

«En ny regjering må ha som mål at den jevne nordmann får et lavere skatte- og avgiftstrykk».

Samtidig skal kampen mot sentralisering føres videre fra regjeringskontorene, håper Vedum.

Sps prioriteringer er også oppsummert i en punktliste. Sp tar blant annet til orde for «en omlegging til produksjon og foredling av fornybare naturressurser for derved å skape ny industri og grønne arbeidsplasser.»

Partibarometer juni 2021

Periode 25/5–31/5. 953 intervjuer. Feilmarginer fra 12–34 pp.
R
5,9 %
+1,5
SV
7,3 %
−1,5
AP
24,5 %
+1,4
SP
17,0 %
−0,5
MDG
4,2 %
+0,2
KRF
3,0 %
−1,2
V
3,1 %
+0,0
H
21,2 %
+0,1
FRP
10,7 %
−0,6
Andre
3,0 %
+0,6
Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. Tallene er sammenliknet med stortingsvalgmålingen for mai. 953 intervjuer er gjennomført, hvorav 703 har oppgitt partipreferanse.

Sprik om regjering

Det er sentralstyret som har ført regjeringsplanen i pennen, og som vil legge den fram for landsmøtet.

Under selve landsmøtet er det bare partileder Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad som kan fremme endringsforslag til uttalelsen.

Slik sikrer partiledelsen regi rundt maktuttalelsen, som skal vedtas lørdag.

Flere fylkeslag har ytret ønske om at Sp sentralt må ta til orde for at Vedum bør bli statsminister i en rødgrønn regjering. Ønsket er ikke tatt til følge i resolusjonen.

Når det gjelder regjeringsspørsmålet, er det nærmest full sprik på rødgrønn side:

  • Arbeiderpartiet vil ha en rødgrønn reprise og drømmer om en flertallsregjering med SV og Sp.
  • SV ønsker bred samling på sentrum-venstre, men har vedtatt at en framforhandlet regjeringsavtale skal legges til uravstemning blant partiets medlemmer.
  • I Senterpartiets utkast til maktuttalelse nevnes altså ikke SV.
  • I tillegg kan både Rødt og MDG komme over sperregrensen og få innflytelse etter valget.

Overfor NRK vil Vedum heller ikke svare konkret på om han ser for seg å hente budsjettstøtte hos SV i Stortinget, hvis det skulle bli aktuelt.

– Poenget er hva vi ønsker. Vi ønsker en Senterpartiet og Ap-basert regjering. Og så får vi se da, hvilken styrke vi får, sier han.

Stor kontrast

Kontrasten er stor til sommeren 2005, da de tre rødgrønne partiene sist sto på terskelen til å overta makten.

Den gang la Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fram en felleserklæring med 155 enighetspunkter og gikk til valg som ett regjeringsalternativ. En slik felles plattform er uaktuell nå.

Og styrkeforholdet er dessuten helt annerledes. Tilbake i 2005 var Ap dobbelt så stort som SV og Sp til sammen.

Maktuttalelsen Sps landsmøte nå skal vedta, er den tydeligste indikasjonen så langt på at Vedum mener alvor med at han ikke vil sitte i regjering med SV.

– Vi er tydelig på hva vi vil, vi. Vi vil bytte ut dagens regjering og sette inn, hvis folk gir oss tillit, en regjering bestående av Senterpartiet og Ap, for da kan vi få til en bedre industripolitikk, sier han, og gjentar også Sps politikk om å få ned avgifter, og å benytte naturressurser, sier Vedum.

– Er du åpen for å forhandle med SV?

– Vi ønsker en Senterpartiet-Ap basert regjering for at vi mener det er det aller beste, sier han, før han går over til å snakke om å utvikle kysten i Norge, kortbane, ferge og industri, avgifter.

– Men forhandle med SV, er du åpen for det?

– Vi ønsker en Senterpartiet og Ap-basert regjering. Og vi mener det er det aller beste, sier Vedum.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger