Hopp til innhold
Analyse

Derfor ser den nye Nobelkomiteen slik ut

Nobelkomiteen har etter fredagens valg bare fire faste medlemmer, mens det egentlig skal være fem. Dermed kan Frp fortsatt få inn en «av sine» dersom de finner en valgbar kandidat på et senere tidspunkt. Forvirret? Her er forklaringen på hvordan Nobelkomiteen nå ser ut.

Anne Enger, Berit Reiss-Andersen, Thorbjørn Jagland, Henrik Syse, Kristin Clemet

FIRE FASTE OG EN VARA: Den nye Nobelkomiteen består per i dag av Berit Reiss-Andersen (i midten), Anne Enger (f.v.), Thorbjørn Jagland, Henrik Syse og Kristin Clemet.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix/Berit Roald / NTB scanpix/Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

 • Berit Reiss-Andersen er gjenvalgt til en ny periode i Nobelkomiteen
 • Første varamedlem Kristin Clemet skal møte i den plassen Frp ønsket å sette Carl I. Hagen inn i
 • Høyre gir en av sine plasser til Senterpartiet og Anne Enger

Nobelkomiteen består av fem faste medlemmer som velges for seks år av gangen.

Det er partienes oppslutning på Stortinget som avgjør sammensetningen av Nobelkomiteen og hvordan komitéplassene fordeles på de ulike partiene.

Ved dette årets begynnelse besto Nobelkomiteen av følgende faste medlemmer:

 • Kaci Kullmann Five (valgt av Høyre)
 • Henrik Syse (valgt av Høyre)
 • Berit Reiss-Andersen (valgt av Ap)
 • Thorbjørn Jagland (valgt av Ap)
 • Inger-Marie Ytterhorn (valgt av Frp)

Høyre hadde altså to plasser, Ap to plasser og Frp én plass i komiteen.

Nobelkomiteen med leder Kaci Kullmann Five samlet rundt bordet på Nobelinstituttet

SLIK SÅ DEN UT: Blant Nobelkomiteens medlemmer Kaci Kullmann Five, Berit Reiss-Andersen, Inger-Marie Ytterhorn, Henrik Syse og Thorbjørn Jagland var det egentlig bare plassene til Ytterhorn og Reiss-Andersen som sto på valg i år. Fives bortgang gjør imidlertid at også hennes plass må fylles av et nytt, fast medlem de tre årene som gjenstår av perioden.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

To plasser var på valg

Perioden som både Reiss-Andersen og Ytterhorn var valgt inn i komiteen for, gikk ut i år, og disse to plassene var derfor på valg. Men partienes nåværende oppslutning på Stortinget gjør at det i utgangspunktet fortsatt er Ap og Frp som har de to plassene, og som derfor skulle finne personer de ønsket å sette inn.

Så er det Stortinget i plenum som foretar den endelige «godkjenningen» gjennom avstemning.

Det har normalt vært tradisjon for at partiene godtar hverandres kandidater, og avstemningene i Stortinget er oftest mer en formalitet enn en reell vurdering. I år ble situasjonen imidlertid annerledes.

Ap ønsket å renominere Berit Reiss-Andersen til en ny periode i Nobelkomiteen, en avgjørelse det ikke har vært noen strid om. Reiss-Andersen ble da også gjenvalgt da Stortinget voterte fredag.

Lar fast plass «stå tom»

Striden har stått om den andre plassen som var på gjenvalg, som altså er Frps plass. Frps stortingsgruppe innstilte Carl I. Hagen, som i dag er vararepresentant til Stortinget, som sin kandidat i Nobelkomiteen.

Det har de siste 40 årene vært tradisjon for at sittende stortingsrepresentanter ikke kan velges inn i Nobelkomiteen, for å sikre komiteens uavhengighet. Flertallet på Stortinget mener av samme grunn at heller ikke vararepresentanter til Stortinget kan sitte i Nobelkomiteen og gikk derfor imot Frps kandidat-ønske.

De andre partiene erkjenner imidlertid at det fremdeles er Frp som «eier» den andre ledige plassen i Nobelkomiteen. Da Stortinget stemte over hvem som skal sitte i Nobelkomiteen fremover i formiddag, ble derfor den faste plassen til Frp, plassen etter Inger-Marie Ytterhorn, stående tom.

Carl I. Hagen sitter i Stortingssalen under valg av medlemmer til Nobelkomiteen

TAPTE: Flertallet i Stortinget mener Carl I. Hagen ikke er valgbar til Nobelkomiteen så lenge han også er vararepresentant til Stortinget. Da Hagen overvar voteringen i Stortinget fredag, måtte han innse at slaget var tapt.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Clemet – første vara – rykker opp

Men ettersom det fortsatt er fem medlemmer som skal sitte rundt Nobelkomiteens bord, må første varamedlem rykke opp og delta i komiteens arbeid inntil videre. Det er Kristin Clemet.

Frp «eier» fortsatt plassen i Nobelkomiteen og kan når de måtte ønske i løpet av perioden, enten det skulle være allerede før Nobelkomiteen har sitt første møte neste år eller senere, fremme en ny kandidat til den faste plassen. Personen må i så fall velges av Stortinget gjennom et såkalt suppleringsvalg.

Men frem til det eventuelt skjer, er det altså Kristin Clemet, i kraft av å være første vara, som fyller den femte plassen i Nobelkomiteen – noe hun potensielt kan gjøre i seks år, dersom Frp ikke fremmer noen ny kandidat i løpet av perioden.

Høyre gir Fives plass til Senterpartiet

I år var det ytterligere én faktor som gjorde situasjonen spesiell. De resterende tre medlemmene av Nobelkomiteen var egentlig valgt til 2020, men ettersom Kaci Kullmann Five døde tidligere i år, må plassen hennes fylles av en annen person de resterende tre årene frem til 2020.

Five var Høyres kandidat i Nobelkomiteen. I 2020 ville imidlertid fordelingen av plassene i komiteen ha sett annerledes ut. For når vi legger det siste stortingsvalget til grunn, skulle det i 2020 tilsi at Høyre mister én av sine to faste plasser i komiteen til Senterpartiet.

I stedet for at Høyre setter inn sin kandidat i Kaci Kullmann Fives plass frem til perioden utløper i 2020, har Høyre valgt å legge det ferske styrkeforholdet på Stortinget til grunn og gi plassen til Senterpartiet, i stedet for å vente til 2020.

Derfor ble Senterpartiets kandidat, Anne Enger, i dag valgt inn i Nobelkomiteen i den faste plassen etter Kaci Kullmann Five.

Dermed ser den nye Nobelkomiteen nå slik ut:

 • Berit Reiss-Andersen (fast medlem, valgt av Ap)
 • Henrik Syse (fast medlem, valgt av Høyre)
 • Thorbjørn Jagland (fast medlem, valgt av Ap)
 • Anne Enger (fast medlem, valgt av Sp)
 • Kristin Clemet (fast møtende vara, valgt av Høyre)

AKTUELT NÅ