Hopp til innhold

Carl I. Hagen innstilles av Frp til Nobelkomiteen

Partiveteran Carl I. Hagen innstilles som Frps representant til Nobelkomiteen. Det bestemte partiets valgkomite i dag.

Carl I. Hagen i Høyesterett

Carl I. Hagen er nå innstilt som sitt partis kandidat til Nobelkomiteen.

Foto: Trude Bakke

Frps valgkomite foreslo i dag at Hagen skulle erstatte Inger-Marie Ytterhorn i Nobelkomiteen. Saken ble behandlet på partiets gruppemøte i Stortinget og stortingsgruppa besluttet å innstille Hagen til komiteen.

Det er naturlig at Hagen ikke vil møte i Nobelkomiteen dersom han er møtende stortingsrepresentant, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

Partiet mener det ikke foreligger formelle hinder for at Hagen kan velges til komiteen.

Meldt sin interesse

Carl I. Hagen meldte tidligere i høst sin interesse for å få en plass i Nobelkomiteen på Fremskrittspartiets «kvote».

I 2011 ble Frp-veteranen vraket til fordel for Inger-Marie Ytterhorn.

Den gang uttalte Hagen at han følte seg «ydmyket», og den tidligere partiformannen pakket seg straks ut av kontoret og trakk seg som partiets eldregeneral.

Problemet for Hagen nå er at han også er Fremskrittspartiets første vararepresentant på Stortinget. Dette kan hindre en plass i Nobelkomiteen.

Endret i 1977

I mange år het komiteen Det norske Stortings Nobelkomite. For å markere uavhengighet fra Stortinget ble navnet senere endret til Den norske Nobelkomite. Og i 1977 ble det bestemt at sittende stortingsrepresentanter ikke kan velges inn i komiteen.

Usikkerheten nå er om denne begrensningen kun gjelder sittende representanter.

Støre-brev

I dag har Jonas Gahr Støre skrevet brev til de parlamentariske lederne på Stortinget der han oppfordrer til å følge den årelange praksisen at stortingsrepresentanter ikke velges som medlemmer av Nobelkomiteen, og at dette også gjelder vararepresentanter til Stortinget.

Han grunngir oppfordringen blant annet med at behovet for å markere et tydelig skille mellom norske myndigheter og Nobelkomiteen ikke har avtatt. Tvert i mot.

Etter vårt syn gir det et feil signal dersom et varamedlem til Stortinget velges til medlem av Nobelkomiteen, skriver Støre i brevet.

Stortinget utreder

Nobelinstituttets direktør, og Nobelkomiteens sekretær, Olav Njølstad sa til NTB i oktober:

– All den stund en vararepresentant vil kunne komme til å møte på Stortinget, kan han eller hun ikke være medlem av Nobelkomiteen.

Stortingets konstitusjonelle avdeling har på oppdrag fra Frp utredet om vararepresentanter kan velges.

Ifølge Aftenposten har utrederne kommet til samme forståelse som Nobel-direktøren: Ingen krystallklar konklusjon, men en klar føring om at stortingsrepresentanter ikke kan velges til komiteen.

Velges for seks år

Nobelkomiteens fem faste plasser og tre varaplasser gjenspeiler partienes styrke på Stortinget. Dagens komitéfordeling er to faste medlemmer fra Høyre, to fra Arbeiderpartiet og ett fra Fremskrittspartiet, mens varamedlemmene kommer fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

Det er Stortinget i plenum som til slutt oppnevner medlemmene av Nobelkomiteen, men partiene kommer med en innstilling på «sine» navn.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ