Hopp til innhold

Stortinget hastebehandler nye Nobel-regler

Jonas Gahr Støre fremmet forslag som kan hindre at Carl I. Hagen blir valgt inn i Nobelkomiteen. Hagen opplever forslaget «i meget stor grad» som en kamp mot ham personlig.

Carl I. Hagen til NRK: – Intet er avgjørt før alt er avgjort.

Klokken ti gikk Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på talerstolen i Stortinget og fremmet et forslag om å hindre at stortingsrepresentanter og varaer kan velges til Nobelkomiteen.

Forslaget kommer etter at Frps stortingsgruppe har innstilt Carl I. Hagen som nytt fast medlem av Nobelkomiteen. Hagen er vararepresentant på Stortinget.

– Jeg har aldri knyttet dette til Hagen som person, men til prinsippet om at en stortingsrepresentant eller vararepresentant ikke kan sitte i Nobelkomiteen. Det har alle partiene vært enige om, også Fremskrittspartiet. Men til nå har det vært basert på tradisjon, svarer Støre på spørsmål fra pressen i Stortingets vandrehall.

Carl I. Hagen på FrPs landsmøte 2017

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen ønsker seg inn i Nobelkomiteen. Det har skapt floker, både på Stortinget og Nobelinstituttet.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Carl I. Hagen selv er ganske ordknapp om saken.

– Jeg velger å ha ingen kommentar til denne påstanden fra Støre, sier Hagen.

Opplever du det som en kamp mot deg?

– Jeg personlig opplever det sånn i meget stor grad.

Hagen sier at han ser frem til debatten og avgjørelsen i morgen. Frp-nestoren har tenkt til å følge debatten i Stortinget.

– Jeg følger dagene som kommer med stor spenning. Intet er avgjort inntil alt er avgjort, sier han.

Hastebehandles

Fra Stortingets talerstol ba Jonas Gahr Støre om at saken skal hastebehandles, noe som er uvanlig. Dette fikk han flertall for med støtte fra Kristelig Folkeparti, Venstre, SV og Senterpartiet. Stortinget vedtok hastebehandling med 59 mot 45 stemmer.

Saken vil dermed med all sannsynlighet bli behandlet allerede i morgen tirsdag.

Hans Andreas Limi

– URYDDIG: Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi mener at Stortinget opptrer uryddig i denne saken.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det mener Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi handler om Carl I. Hagen, og ikke om prinsipper. Han mener Stortinget opptrer uryddig i denne saken.

– At Stortinget velger å hastebehandle denne saken, underbygger det vi tidligere har sagt: At for opposisjonen dreier dette seg mer om Carl I. Hagen enn om prinsipper, sier Limi til NTB.

Det har vært usikkerhet om det ville komme opp en votering i Stortinget før det skal stemmes over kandidatene til Nobelkomiteen fredag.

– Valgkomiteen skal behandle innstillingen til de åpne plassene i komiteen på onsdag. Det er viktig at vi får avklart dette før valgkomiteen møtes, sier Støre til NRK.

Forslag om internasjonale lederverv

Forslaget som kommer fra Jonas Gahr Støre (Ap), Marit Arnstad (Sp), Audun Lysbakken (SV), Trine Skei Grande (V) og Knut Arild Hareide (KrF), inneholder også en andre del som handler om kandidater til Nobelkomiteen og internasjonale verv.

Støre fremmet forslag

Det var Ap-leder Jonas Gahr Støre som fremmet forslaget i Stortinget.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I tillegg til å foreslå at representanter og vararepresentanter til Stortinget ikke kan bli valgt inn, foreslår forslagsstillerne at det skal utredes om det er andre grunner til å nekte kandidater å sitte i komiteen:

«Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som ikke skal velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder hvilke avgrensninger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner. Utredningen bør foreligge i løpet av 2018».

– Det siste tiåret har ytterligere understreket betydningen for uavhengighet. Vi har sett hvordan utlandet har vurdert Nobelkomiteen og hvordan vi internt har vurdert Nobelkomiteen, sier Støre.

Dette forslaget ville i praksis ha ført til at Thorbjørn Jagland ikke kunne blitt gjenvalgt til komiteen da han ble generalsekretær i Europarådet. Jagland ble i 2015 gjenvalgt som komitémedlem frem til 2020.

Jonas Gahr Støre vil ikke kommentere Jaglands verv i lys av det nye forslaget.

AKTUELT NÅ