Hopp til innhold

Nobeldirektøren om Hagen-innstilling: – Vitner om liten respekt for Nobelkomiteens arbeid

NOBELINSTITUTTET (NRK): Olav Njølstad, sekretær for Nobelkomiteen og direktør ved Nobelinstituttet, reagerer på at Fremskrittspartiet vil sette Carl I. Hagen inn i Nobelkomiteen.

Olav Njølstad sitter inne på kontoret sitt på Nobelinstituttet

– LITEN RESPEKT OG FORSTÅELSE: Olav Njølstad mener Frp utviser manglende forståelse for Nobelkomiteens arbeid når de vil sette inn Carl I. Hagen i komiteen. Hagen er vararepresentant til Stortinget og kan komme til å måtte møte i Stortinget de kommende årene.

Det vakte reaksjoner da Frps stortingsgruppe i går innstilte Carl I. Hagen (Frp) som nytt. fast medlen av Nobelkomiteen.

Årsaken er at Hagen i dag er vararepresentant til Stortinget for Frp i Oslo.

Det er ikke noe formelle vedtak som sier at Stortingets representanter ikke kan sitte i Nobelkomiteen, men de siste 40 årene har det vært tradisjon for at sittende stortingsrepresentanter ikke kan velges til medlemmer av komiteen for å sikre komiteens uavhengighet.

Carl I. Hagen

INNSTILT: Frp innstilte onsdag Carl I. Hagen som nytt medlem av Nobelkomiteen.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Som varamedlem til Stortinget er det en sjanse for at Carl I. Hagen kan kunne komme til å møte i Stortinget denne perioden.

– Helt uholdbar situasjon

Nobeldirektør Olav Njølstad reagerer derfor på Frps beslutning om å foreslå Carl I. Hagen som nytt medlem i Nobelkomiteen.

– Hvis man vil opprettholde prinsippet om Nobelkomiteens uavhengighet, bør ikke en sittende stortingsrepresentant sitte i komiteen. Da blir det veldig uklart og vanskelig hvis man skal lage unntak for vararepresentanter som med stor sannsynlighet vil måtte møte på Stortinget i løpet av perioden, sier Njølstad til NRK.

– Det vitner også om liten forståelse og respekt for Nobelkomiteens arbeid å velge et medlem som med stor sannsynlighet i kortere eller lengre perioder ikke vil kunne delta i komiteens arbeid og løpende diskusjoner når man møter på Stortinget.

Njølstad sier det er helt utelukket at man kan sitte i Nobelkomiteen samtidig som man møter på Stortinget.

– Det vil være en helt uholdbar situasjon dersom en stortingsrepresentant samtidig skal være med i diskusjoner om valg av fredsprisvinner – mens man vil insistere overfor omverdenen på at komiteen er helt uavhengig av Stortinget og norske myndigheter. Det går rett og slett ikke, det tror jeg de fleste er innforstått med, sier han.

– Så da kan man i ytterste konsekvens få den absurde situasjon at representanten må møte på Stortinget samtidig som resten av Nobelkomiteen fatter beslutning om hvem som skal få årets Nobels fredspris.

Hans Andreas Limi og resten av Frps stortingsgruppe er samlet

AVGJORDE: Hans Andreas Limi og resten av Frps stortingsgruppe besluttet onsdag å innstille tidligere partiformann Carl I. Hagen som nytt medlem i Nobelkomiteen.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Avviser at Nobelinstituttet har gitt grønt lys

På oppdrag fra Frp har Stortingets konstitusjonelle avdeling utredet om vararepresentanter kan velges inn i Nobelkomiteen.

Dette påpekte også Frps parlamentariske leder Hans Andras Limi da han begrunnet valget av Hagen i går.

– Det er ikke noe formelt galt i det. Vi har fått vurderinger både fra Stortingets administrasjon og fra Nobelinstituttet, og det er ikke noe galt i å velge et varamedlem til Stortinget inn i Nobelkomiteen, sa Limi i Dagsnytt 18 på NRK.

Njølstad korrigerer imidlertid dette og påpeker at det ikke står noe slikt i Nobelinstituttets vurdering.

– Det eneste Nobelinstituttet har tatt stilling til, er om det er et formelt reglement som sier at sittende stortingsrepresentanter ikke kan velges som medlem av Nobelkomiteen. Vår konklusjon var at Stortinget aldri har fattet noe formelt vedtak om dette, men at det siden 1978 har vært tradisjon for at stortingsrepresentanter ikke kan velges til medlemmer av komiteen, sier Njølstad.

– Hvis Frps spørsmål til Nobelinstituttet hadde vært om dette prinsippet også bør gjelde for vararepresentanter, ville vårt svar ha vært på linje med den vurderingen partiet har fått fra Stortingets konstitusjonelle avdeling. Den slår fast at det ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter når det gjelder valgbarhet til Nobelkomiteen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger