Hopp til innhold

Bombealarmen på Grønland: Forsvarer reagerer på at 17-åring fengsles på nytt

Forsvarer Javeed Shah mener retten bryter barnekonvensjonen ved å fengsle 17-åringen som ble pågrepet med sprengstoff på Grønland, i to nye uker. Retten mener guttens troverdighet er svekket etter nye opplysninger om hans forhold til religion.

Politiets bombegruppe på plass på Grønland i Oslo

DRAMA: Politiets bombegruppe uskadeliggjorde 8. april det som ble beskrevet som «en primitiv sprenganordning» på Grønland i Oslo. En 17-åring er siktet for ulovlig befatning med eksplosivt materiale etter hendelsen.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Javeed Shah

17-åringens forsvarer Javeed Shah.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

17-åringens nye forsvarer Javeed Shah sier hans klient begjærte seg løslatt og fastholder forklaringen om at han var på vei til et ikke-offentlig sted med sprengladningen.

Han reagerer kraftig på at gutten nå blir sittende i varetekt minimum fram til 19. juni.

– Det er ikke greit i det hele tatt, det er brudd på barnekonvensjonen og norsk lovgivning. Begrunnelsen er at de mener at han ikke har så sterk tilknytning til Norge, og at det derfor er unndragelsesfare, sier Shah til NRK.

Ifølge Shah har Politiets sikkerhetstjeneste bedt om å holde 17-åringen fengslet helt til en eventuell hovedforhandling. I en fersk kjennelse fra Oslo tingrett kommer det frem at påtalemyndigheten tar sikte på at denne avholdes «i slutten av september eller i oktober 2017».

– Han er 17 år gammel, og det er ikke strengt nødvendig å holde ham fengslet. Han fastholder at han hadde til hensikt å ta med seg denne gjenstanden et annet sted, sier Shah.

Et stort område ble sperret av på Grønland etter funn av en bombelignende gjenstand.

SMELL: Klokka 01.28 8. april opplyste politiet at de hadde gjennomført en kontrollert sprengning av gjenstanden.

Og slik svarer PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken:

– For at fengsling av en mindreårig skal finne sted så må det anseses som strengt nødvendig, og retten har kommet til at det vilkåret er oppfylt og har sett hen til både FNs barnekonvensjon og Den europeiske menneskrettighetskommisjonen.

Svekket troverdighet

8. april rykket bombegruppa ut til Grønland i Oslo, etter funn av en improvisert, hjemmelaget sprengladning. Situasjonen var en stund dramatisk, før sprengladningen ble detonert av politiets bomberobot og 17-åringen ble pågrepet etter tips fra publikum.

17-åringen er siktet etter en paragraf i straffelovens terrorkapittel, som omhandler sprengstoff. Han ble varetektsfengslet første gang 10. april.

Fordi den russiske statsborgeren er under 18 år kan han kun fengsles i to uker av gangen.

Fredag kom Oslo tingrett til at han kan holdes fengslet i to nye uker, og viser blant annet til at det ikke har kommet til nye forhold som svekker mistanken mot 17-åringen. Tvert imot mener tingretten at det har fremkommet nye opplysninger om guttens forhold til religion som svekker troverdigheten i hans forklaringer.

NRK har tidligere fortalt at personer i kretsen rundt 17-åringen varslet PST om gutten flere ganger mens han bodde et sted i Nord-Norge.​ 17-åringen har i avhør nektet straffskyld og avvist at han skal ha hatt kontakt med ekstreme islamister.

Spiker eller ståltråd

Tingretten stiller også spørsmål ved 17-åringens tilknytning til Norge, og mener det finnes en risiko for at han vil forsøke å forlate landet om han ikke holdes fengslet.

17-åringens forrige forsvarer, Aase Karine Sigmond, uttalte tidlig at hun mente både politi og presse hadde gått for høyt ut i saken, og kalte det 17-åringen hadde gjort for «guttestreker».

Politiadvokat i PST, Kathrine Tonstad, uttalte til NRK i forbindelse med den første fengslingen i april at «bomben» besto av lightergass og spiker. Sigmond anklaget PST for å ha kommet med unyanserte opplysninger om sprengladningen, og hevdet det ikke var snakk om spiker, men ståltråd.

Fuat Bas viser hvor han så 17-åringen med en hjemmelaget bombe lørdag kveld.

Fuat Bas viser hvor han så 17-åringen med en hjemmelaget bombe i april.

.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger