Hopp til innhold

Bekymret for import av mutert virus: Vil fjerne 24-timersgrense for testing

Norske helsemyndigheter frykter import av mutert koronavirus. Justisminister Monica Mæland vil pålegge alle som kommer til Norge å teste seg umiddelbart.

Monica Mæland holder pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge

BEKYMRET: Justis – og beredskapsminister Monica Mæland vil innføre obligatorisk testing ved grensen. Frem til nå har det vært anledning til å ta koronatesten i hjemkommunen innen 24 timer etter ankomst til Norge.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi ser at mange reagerer på at folk reiser inn uten å teste seg. Vi ser også at risikoen for importsmitte øker, og vi iverksetter flere tiltak for å begrense importsmitten så mye som mulig, sier justisminister Monica Mæland (H).

Ved nyttår ble det innført obligatorisk koronatesting ved innreise til Norge.

Av dem som testet positivt for korona i Norge i uke 1, var 15 prosent av de kjente tilfellene smittet i utlandet. Uken før var andelen 7 prosent, skriver FHI i sin ukesrapport.

Mæland reagerer kraftig på meldinger om at enkelte ikke tester seg innen 24 timer etter ankomst og understreker at dette er straffbart.

– De som ikke tester seg risikerer saftige bøter på opp mot 20.000 kroner for brudd på reglene. Utlendinger som kommer med falske attester på covid-19 blir ikke bare bortvist, de risikerer også bøter.

LANGE KØER: Nye testregler fører til store oppsamlinger med folk på Gardermoen flyplass.

Den siste tiden har det blitt meldt om lange køer for å teste seg for koronasmitte ved Norges største flyplass.

Foto: Markus Liebold / Privat

Vil få ned ventetiden

Per i dag er det åpning i regelverket for å ta en koronatest i hjemkommunen innen et døgn etter ankomst til Norge.

Nå vil justisministeren stramme grepet ytterligere for å hindre importsmitte.

– Vi ønsker at alle som kommer skal teste seg på grensen, og jobber derfor med å styrke testkapasiteten. Målet er at det skal være obligatorisk test ved grensene på sikt. Det betyr at 24-timers regelen fjernes, og at alle skal testet umiddelbart, sier Mæland.

På landets største flyplass har det den siste tiden blitt meldt om lange køer for å gjennomføre koronatesting. For mange har det derfor vært en naturlig løsning å teste seg i hjemkommunene.

Mæland sier at hun har forståelse for at norske kommuner synes det er krevende å kontrollere om reisende har testet seg og går i karantene.

Derfor bevilger regjeringen nå 650 millioner kroner for å dekke kommunenes kostnader til testing. Dette dekker også testing ved karantenehotell.

– Det gjøres med det mål at ventetiden blir under en time, sier Mæland.

I tillegg har kommunene fått om lag 320 millioner kroner for å drive kontrollvirksomhet. Mæland sier hun oppfordrer alle kommunene til å ta stikkprøver, for å sjekke om reisende tester seg og går i karantene.

OPPTAK: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt onsdag pressekonferanse om koronasituasjonen. Til stede var også helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

Frykter mutert virus

For å bistå kommunene vil regjeringen derfor opprette et eget nasjonalt telefonsenter, som skal følge opp alle reisende.

– Senteret skal beherske flere språk og lette kommunenes arbeid med å redusere importsmitte og hindre spredning av mutert virus, sier Mæland.

NRK skrev tidligere onsdag at FHI øker testkapasiteten for å avdekke om to muterte virusvarianter kan være etablert i Norge. I en oppdatert risikovurdering fra Folkehelseinstituttet om heter det at det er «høy risiko» for at virusvariantene fra Storbritannia og Sør-Afrika skal spre seg i Norge.

– De variantene som har størst spredningsevne, altså høyest R-tall, vil etter hvert dominere. Siden slike varianter sprer seg bedre, kreves det mer effektive tiltak for å holde dem under kontroll, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI i en pressemelding.

FHI har fått i oppdrag å opprette testsenteret, og skal nå ansette om lag 160 personer som trengs i arbeidet, sier Mæland.

Både nordmenn og utenlandske statsborgere som passerer den norske grensen skal som hovedregel registrere seg i et digitalt reiseregister.

Mæland sier for få som kommer til grensen har fylt ut dokumentasjon før innreise, og at for mange bruker papirskjemaer. Begge deler skaper køer.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap jobber nå med å se på hvordan registreringen skal gjøres elektronisk for alle reisende. Det jobbes også med å gjøre skjemaet tilgjengelig på flere språk (seks i dag).

Helseminister Bent Høie på pressekonferanse om koronasituasjonen

Helseminister Bent Høie sier nordmenn må være forberedt på at de strenge koronatiltakene forlenges neste uke.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Må være forberedt på at tiltak forlenges

Ifølge den nye ukesrapporten ble det registrert 4.589 smittede i uke 1. Det er en økning på 19 prosent fra foregående uke.

Samtidig har rekordmange personer testet seg. Matematisk modellering gir derfor et R-tall på 1,2 for perioden etter 27. desember. R-tallet indikerer hvor mange hver koronasmittet smitter videre.

Mer oppdaterte analyser som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser, tyder på at R har vært synkende gjennom perioden, og at tallet 4. januar lå på 1,0.

Helseminister Bent Høie (H) sier at nye tall fra Helsedirektoratet viser at de strenge smitteverntiltakene som ble innført for halvannen uke siden, kan ha hatt effekt på smitten.

Befolkningen må likevel være forberedt på at de strenge koronatiltakene kan bli videreført etter denne perioden, som varer til og med førstkommende mandag.

– Smitten ligger på et nivå der risikoen for nye utbrudd fortsatt er høy, sier Høie.

– Begynner med dose to neste uke

I romjulen startet vaksinekappløpet, også her til lands. Selv om fremdriften har vært dårlig så langt, kunne FHI onsdag opplyse at 25.249 nordmenn, eller 0,5 prosent av befolkningen, har fått første dose av vaksinen fra Pfizer og Biontech.

Norge har valgt å spare vaksine til den andre vaksinerunden, i stedet for å bruke alt på en gang, som for eksempel Danmark.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg

FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Neste uke har vi bygd opp det lageret vi trenger. Fra da behøver vi ikke å holde av ytterligere doser. Da begynner vi også å sette dose nummer to på dem som allerede har blitt vaksinert. Det betyr flere doser til kommunene de neste ukene, sier Høie.

Lageret skal være på 60.000 doser.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier vaksineringen i Norge går etter planen.

– Det betyr at det er kontrollert, det er effektivt, og det er raskt. Det har gått langsommere enn i noen andre land de første ukene. Framover vil vi bruke alle dosene, og vi vil være trygge på at vi kan gjennomføre hele veien fordi vi har et beredskapslager, sier Stoltenberg.

Over 500 koronadødsfall

Norske helsemyndigheter har advart mot stigende smitte etter jul og nyttår. 3. januar ble koronatiltakene strammet inn på nytt.

Et av de mest inngripende tiltakene som gjelder nå er rådet om å ikke ha besøk hjemme. I tillegg ble det innført full skjenkestopp, og en regel om å være maks fem personer på private arrangement utenfor eget hjem.

Tiltakene varer til 19. januar, dagen etter at statsminister Erna Solberg skal redegjøre for situasjonen og tiltakene i Stortinget.

Onsdag nådde Norge en dyster milepæl, etter at Folkehelseinstituttet oppjusterte tallet for koronadødsfall. Dermed er det registrert 509 dødsfall blant personer med bekreftet koronasmitte i Norge.

Tallet er likevel langt lavere enn i en del sammenlignbare land. Sverige, med om lag dobbelt så mange innbyggere, nærmer seg 10.000 koronadødsfall.

Det er nå 156 koronasmittede pasienter lagt inn ved norske sykehus, det høyeste tallet siden 20. april. På det verste i vår var det imidlertid over 300 innlagte.

FHI-direktøren sier flere kommer til å trenge innleggelse og intensivbehandling fremover.

– Vi forventer en stigning fremover etter den raske smitteøkningen vi har sett den siste tiden. Samtidig ser vi at fordelingen av aldersgrupper indikerer at vi har samme type forsinkelse som vi hadde i høst, og det er bra, mener Stoltenberg.

Ikke aktuelt med portforbud

NRK meldte i forrige uke at regjeringen har utredet grunnlaget for å innføre portforbud i Norge. Dette er sendt på høring, med en frist på tre uker.

Monica Mæland sier at dette – som ventet – har skapt mye debatt. Mæland påpeker at hun hele tiden har vært tydelig på at et portforbud ikke er aktuelt per i dag.

– Det er heller ikke gitt at vi sender lovforslaget til Stortinget, men det er viktig at vi er forberedt, og at vi utreder verktøy som kan måtte bli brukt i kampen mot pandemien, sier Mæland på dagens pressekonferanse.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger