Hopp til innhold

Regjeringen utreder grunnlag for å innføre portforbud

Justisdepartementet har siden november jobbet med å utrede det juridiske grunnlaget for å innføre portforbud i Norge. Det fortalte justisminister Monica Mæland på en pressekonferanse onsdag.

Portrettbilde av Monica Mæland foran en vegg med Justisdepartementets logo

UTREDER: Justisminister Monica Mæland har bedt norske ambassader i utlandet om å rapportere om hvordan portforbud er håndhevet og innført i flere europeiske land. Flere departementer er også bedt om å svare på hvilke konsekvenser portforbud vil få for den sektoren de har ansvar for.

Foto: Rolf Petter Olaisen

Flere land i Europa har på ulike tidspunkter under pandemien innført ulike former for portforbud. Norge har ennå ikke gjort det.

Justisdepartementet har bedt norske ambassader i utlandet om å rapportere om hvordan portforbud er håndhevet og innført i flere europeiske land. Flere departementer er også bedt om å svare på hvilke konsekvenser portforbud vil få for den sektoren de har ansvar for.

Hensikten med arbeidet er å ha det juridiske grunnlaget på plass, hvis portforbud må innføres. Overlege Preben Aavitsland i FHI bekrefter at de har kommet med sine innspill, men vil ikke si noe om hvilket råd de har gitt.

– Vi håper vi vil være i stand til å la være å innføre portforbud selv om mange andre land i Europa har hatt det, sier statsminister Erna Solberg til DN.

Mæland ønsker en bred debatt om et så inngripende tiltak velkommen, og har derfor sendt et lovforslag til Stortinget.

– Per i dag er det ikke aktuelt å innføre et portforbud eller noe som ligner. Det er bare aktuelt i ekstreme tilfeller, som hvis det er veldig høy smittespredning og et sprengt helse- og omsorgssystem, sier Mæland på en pressekonferanse i ettermiddag.

– Skal svært mye til

Spørsmålet er hvor langt unna Norge er en situasjon med blant annet portforbud.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NRK at det skal svært mye til for at portforbud vil bli aktuelt.

– Da landet stengte ned 12. mars ble det ikke innført portforbud. Tvert imot oppfordret vi folk til å bevege seg utendørs hver dag, men med god avstand til andre. Mobiliteten i samfunnet ble kraftig redusert gjennom nedstengningen den gangen og smittetallene falt like raskt i Norge som i land med portforbud, sier Nakstad.

Han sier portforbud ikke er et tiltak som vil være formålstjenlig slik situasjonen er nå eller forventes å kunne bli utover vinteren.

– Men hvis virusets sykdomsfremkallende egenskaper endrer seg vesentlig, og etterlevelsen i samfunnet blir vesentlig lavere, vil det være aktuelt å vurdere denne type tiltak, sier Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Avslag på innsyn

NRK har fått avslag på så godt som alle dokumenter om saken som vi har bedt om innsyn i. Dokumentene har blant annet titler som viser at det handler om innspill til «en eventuell situasjon med portforbud» og muligheten for et 5. nedstengingsnivå.

Etter det NRK erfarer vil Justisdepartementet legge fram det juridiske grunnlaget om kort tid.

Helse- og omsorgsdepartementet ba i november fagmyndighetene om å utrede behov for videre innstramminger og nedstenging av samfunnet, hvis smitten øker.

Nedstengingsnivå 5, slik fagmyndighetene har definert det, betyr:

  • Ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet.
  • Akselererende insidens utenom kjente utbrudd. (Det vil si at man ikke har kontroll på smittespredningen)
  • Mer enn 30-40 prosent har ukjent smittesituasjon. (Det betyr at de ikke vet hvor de har fått smitten)
  • Smittesporing er ikke gjennomførbart for mange tilfeller pga. kapasitetsmangel.

I en slik situasjon med ukontrollert spredning er det aktuelt å blant annet stenge virksomheter som ikke kan ha hjemmekontor, og vurdere portforbud hele eller deler av døgnet, går det fram et dokumentet fra Helsedirektoratet, skrevet i november.

.

AKTUELT NÅ