Gjenopptakelseskommisjonen ser på Treholt-saken denne uken

I slutten av uka vil Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker ta stilling til om det er grunnlag for å behandle Treholt-saken på nytt.

Helen Sæter

Leder av Gjenopptakelseskommisjonen Helen Sæter sier de vil se på Treholt-saken denne uken.

Foto: NRK

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sa på en pressekonferanse i dag at han har bedt Gjenopptakelseskommisjonen om å vurdere Treholt-saken på nytt .

Busch mener de spesielt bør se på det såkalte pengebeviset.

Møtes torsdag

Kommisjonens leder Helen Sæter bekrefter overfor NRK at hun har mottatt begjæringen fra riksadvokaten:

– Vi har fått denne begjæringen i dag og har gjennomgått den, sier Sæter.

Nå skal kommisjonen ta stilling til om det finnes grunnlag for å se på saken på nytt igjen. Det kan tidligst skje denne uka.

– Kommisjonen har møte torsdag og fredag denne uka. Jeg regner med at vi tar denne begjæringen opp til behandling på dette møtet, sier Sæter.

Rask konklusjon

Hun bemerker at henvendelsen til kommisjonen har en litt uvanlig innfallsvinkel.

– Kommisjonen har ikke fått begjæring om gjenopptakelse av saken, men i stedet å ta opp igjen behandlingen av en sak vi har hatt til behandling tidligere, sier Sæter til NRK.

– Hvis vi skal gå inn i saken på grunnlaget som har kommet nå, blir det å gå tilbake til den tidligere begjæringen som ligger der.

Sæter kan ikke si noe om hvor stort tidsperspektiv en eventuell behandling vil få, men sier at de regner med å bestemme seg raskt for om Treholt-saken skal tas opp igjen på nytt.

– Jeg tror vi rimelig raskt vil ta stilling til om vi vil ta saken opp til behandling, sier Sæter.

Spesialenheten avventer

Spesialenheten for politisaker vil se an den videre utviklingen i Treholt-saken før de avgjør om de skal etterforske politiets rolle.

Spesialenhetens sjef Jan Egil Presthus har tidligere sagt at han
avventet hva påtalemyndigheten ville gjøre med saken. Han sier riksadvokatens begjæring overfor Gjenopptakelseskommisjonen ikke forandrer noe.

– Nei, vi kommer til å fortsette å følge nøye med i saken foreløpig, sier Presthus til NTB.

Han har tidligere sagt at hvis det er hold i det som er kommet fram, må Spesialenheten etterforske saken.

– Det er klart at hvis opplysningene som er kommet fram i det siste, er korrekte, har det åpenbart også funnet sted straffbare handlinger, sier Presthus, som mener flere av handlingene antakelig ikke er foreldet.

SISTE NYTT

Siste meldinger