Hopp til innhold

- Hele påtalemyndigheten er inhabil

Advokaten til Arne Treholt, Harald Stabell, har i dag levert et formelt krav om at både Tor-Aksel Busch og Lasse Qvigstad skal erklæres inhabile i den videre behandlingen av Treholt-saken.

Brevet er oversendt riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Harald Stabell har i dag oversendt et krav om at Tor-Aksel Busch og Lasse Qvigstad erinhabile i Treholt-saken.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Arkivbilde fra 9. april 1985 fra Treholt-saken

Lasse Qvigstad (t.v.) og Tor-Aksel Busch var aktorer i Treholt-saken i 1985.

Foto: Thorberg, Erik / Scanpix

- Ettersom riksadvokat Tor-Aksel Busch anses som inhabil i Treholt-saken, innebærer det at ingen andre i påtalemyndigheten er habile, mener Arne Treholts advokat Harald Stabell.

Les brevet fra Stabell

Grundige drøftelser

Han sier de har hatt grundige drøftinger av spørsmålet før erklæringen ble oversendt i dag. Her blir det blant annet krevd at Busch og Qvigstad ikke får behandle nye opplysninger i Treholt-saken.

I et intervju med NRK sier Harald Stabell at de to selv burde ha stilt spørsmål om egen habilitet i saken.

Justisminister Knut Storberget har fått en kopi av brevet advokatkontoret sendte, men han vil ikke foreta seg noe før riksadvokaten har sagt sitt.

Vurderingen kan få to utfall. Enten erklærer riksadvokaten seg inhabil og trer til side, eller han erklærer seg habil. Da kan justisdepartementet ta den endelige vurderingen.

Setteriksadvokat

Justis- og politidepartementet må derfor utnevne en setteriksadvokat som kan opptre som påtalemyndighet, skriver Stabells advokatfirma i et brev til Busch, førstestatsadvokat Lasse Qvigstad og justisminister Knut Storberget.

Brevet er en formell klage på riks- og førstestatsadvokatens habilitet , og viser til straffeprosesslovens paragraf 60 og 61, som blant annet sier at dersom en tjenestemann er inhabil, er også hans underordnede inhabile.

En ny setteriksadvokat må eventuelt være en uavhengig jurist, som velger andre uavhengige jurister til å bistå i saken.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Lasse Qvigstad har blitt bedt av flere om å trekke seg fra arbeidet med Treholt-saken, siden begge var aktorer da Treholt ble dømt i 1985.

Busch ville avvente

Busch sa mandag at han vil avvente en formell inhabilitetserklæring fra Treholts advokat før han foretar seg noe i saken. Nå er altså denne erklæringen oversendt.

Statsadvokat Stein Vale valgte å trekke seg fra jobben med å granske påstandene om bevisjuks etter at det ble sådd tvil om hans habilitet.

Justisminister Knut Storberget (Ap) sa mandag til NRK at regjeringen vurderer å åpne en granskning av metodene til de hemmelige tjenestene etter påstandene som har kommet fram i Treholt-saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ