Hopp til innhold

Bomsjefen i Oslo hyret eks-kollega som konsulent – betalte millionhonorar uten anbud

Norges største bomselskap tidoblet konsulentbruken på to år. En av de største utgiftspostene var toppsjefens nære eks-kollega, som ble hyret inn uten anbud. - Slikt skal ikke skje hos oss, innrømmer selskapet.

HYRET EKS-KOLLEGA: Anne-Karin Sogn betalte 2 millioner i honorar til tidligere kollega uten anbud.

HYRET EKS-KOLLEGA: Anne-Karin Sogn betalte 2 millioner i honorar til tidligere kollega uten anbud.

Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Høsten 2017 stiger prisene i bomringen i Oslo.

Kundene er forbannet. Samtidig slutter kommunikasjonssjefen.

Fjellinjen-direktør Anne-Karin Sogn gjør som hun stadig oftere har gjort de siste årene: Hun hyrer inn en konsulent.

Valget faller på Karen Johanne Strømstad, som fra 2000 til 2007 var kommunikasjonssjef for Sogn i Telenor-systemet. Kontrakten legges ikke ut på anbud.

– Hun har jobbet for meg tidligere, så vi har gode relasjoner i arbeidslivet. Men vi er absolutt ikke omgangsvenner. Det har vi aldri vært. Hun er en jeg stoler på, sier Sogn til NRK.

Fakturerte opptil 280.000 kroner måneden

NRK har gått gjennom Fjellinjens tall for konsulentbruk de siste årene. Gjennom høsten 2017 og våren 2018 jobber Strømstad tilnærmet fulltid for Fjellinjen. Fakturabeløpene vokser. På det meste fakturerer Strømstad 280 000 kroner i måneden for sine tjenester, i flere andre måneder fakturerer hun for 225 000 kroner.

Karen Johanne Strømstad

KONSULENT: Gjennom høsten 2017 og våren 2018 jobber Strømstad tilnærmet fulltid for Fjellinjen. På det meste fakturerer Strømstad 280 000 kroner i måneden for sine tjenester.

Foto: Tore Linvollen / NRK

På et knapt år ender Strømstad med å fakturere Fjellinjen for til sammen 1,9 millioner kroner. Penger som dekkes inn av bilistenes bompenger i hovedstaden.

Fjellinjen er eid av Oslo Kommune og Akershus Fylkeskommune, og dermed pålagt å følge reglene om offentlige anskaffelser.

Reglene har to formål:

  • Det ene er å sikre at fellesskapets penger utnyttes best mulig.
  • Det andre er å hindre korrupsjon.

Har du gitt en bekjent en kontrakt på 2 millioner kroner?

Nei, det har jeg ikke. Hun har fått den kontrakten som du ser, men det er ikke slik at jeg hyrer inn venner og bekjente. Det er ikke min måte å jobbe på, sier Sogn.

«Vi har holdt kontakten»

Karen Johanne Strømstad er enig i at kontrakten burde vært ute på anbud, men sier hun ikke trodde oppdraget skulle få et så stort omfang.

– Hadde vi visst den gangen det vi vet i dag om behovet, så ville det vært naturlig med en anbudsprosess, sier Strømstad.

Hun sier hun har holdt kontakten med Sogn, men at kontakten ikke har vært privat.

– Vi har truffet hverandre opp gjennom årene. En kaffe innimellom, snakket om hverandres arbeidssituasjoner og utvekslet erfaringer, sier Strømstad.

Hun sier de to også har møtt hverandre på sommeravslutninger eller sosiale sammenkomster med tidligere kolleger fra Telenor.

– Vi har hatt en arbeidssosial kontakt.

Advokat: – I strid med regelverket

Advokat Marianne Dragsten i advokatfirmaet Vaar mener konsulentavtalen er ulovlig.

– Dette mener jeg er i strid med regelverket. Alle anskaffelser over 100.000 kroner skal det være konkurranse om, og er det over 1,3 millioner kroner så skal det også være en formell kunngjøring. Det har det ikke vært her, sier Dragsten.

Hun sier det ikke er straffbart å bryte regelverket, men at selskapene som gjør det risikerer gebyr eller annullering av kontrakten.

Dragsten sier det er viktig å følge regelverket ettersom det dreier seg om offentlige midler.

– Det er viktig at offentlige midler brukes riktig. Det er hele formålet med loven, og det viktigste er konkurranse. Når man ikke bruker konkurranse, får man heller ikke åpenhet. Det er alvorlig ettersom åpenhet blant annet hindrer korrupsjon, sier Dragsten.

Advokaten sier det ikke er noe i veien for å gi kontrakter til folk man har en relasjon til, men at det stiller enda høyere krav til at innkjøpet er korrekt og etter boka.

Etter at NRK var i kontakt med Fjellinjen om bruken av konsulenttjenestene til Strømstad, har Fjellinjen avsluttet oppdraget. I en e-post til NRK skriver selskapet:

Advokat Marianne Dragsten

ULOVLIG: Advokat Marianne Dragsten i advokatfirmaet Vaar mener konsulentavtalen er ulovlig.

Foto: Ketil Kern / NRK

«Vi gjør mange anskaffelser hvert år og er svært opptatt at disse gjøres etter regelverket. Denne avtalen har ikke vært anskaffet korrekt og det beklager vi. Slikt skal ikke skje hos oss. (...) Anne-Karin Sogn og Karen Johanne Strømstad har jobbet sammen tidligere, men har ingen relasjon utover dette. Avtaleforholdet mellom Fjellinjen og Karen Johanne Strømstad er nå avsluttet.»

Halvparten av konsulentpengene til tre personer

Fra 2016 til 2018 steg konsulentbruken i Fjellinjen fra omlag 1 million kroner i året til omlag 10 millioner kroner.

I 2017 og 2018 brukte selskapet sammenlagt 14 millioner kroner på konsulenter.

Halvparten av pengene gikk til Strømstad og to andre konsulenter.

Geir Kjønigsen var i 17 år seksjonsleder i Statens vegvesen før han startet konsulentselskapet Segur, der han er eier og eneste ansatt.

I 2018 fakturerte han Fjellinjen for nær 1,9 millioner kroner.

– Jeg har bidratt med teknisk drift og innkjøp på bompengesiden, sier Kjønigsen til NRK.

– Har du brukt kunnskapen din fra Statens Vegvesen til å tjene gode penger som konsulent?

– Jeg har sett at det var et behov i bompengemarkedet i forbindelse med bompengereformen. Så har jeg vunnet anbud, og da forholder jeg meg til det.

Sogn sier årsaken til at valget falt på Kjønigsen, var at de trengte hans kompetanse raskt.

– Geir er jo et menneske som har jobba med dette i mange år og kan mye. Så er vi usikre på hvordan fortsettelsen skal være, og hvordan ting blir når alt har kommet på plass. Derfor er Geir her nå også, for å være med på innføring av nye bomstasjoner, sier Sogn.

Jo Inge Stubbe begynte å gjøre oppdrag for Fjellinjen da han jobbet i Cap Gemini. Etterhvert gikk han over til konsulentselskapet Bragd. Stubbe fortsatte å ta oppdrag for Fjellinjen gjennom det nye selskapet.

Gjennom sin tid i Cap Gemini og Bragd har Stubbe fakturert bompengeselskapet for rundt 2,8 millioner kroner.

– Jo Inge har en spesiell kompetanse innenfor det produksjonssystemet vi bruker nå. Det er det ikke så mange som har, for den er jo laget spesielt for oss, så vi har valgt å bruke han i det perspektivet, sier Sogn.

Jo Inge Stubbe har ikke besvart NRKs henvendelser.

I tillegg har Bragd fakturert litt over 400.000 kroner for en annen konsulent som har tatt oppdrag for Fjellinjen.

Advokat Marianne Dragsten sier hun ikke kjenner disse to tilfellene godt nok til å kommentere dem, men begge oppdragene har vært kunngjort i Doffin-databasen.

Bil på vei gjennom bomringen

STOR ØKNING: Norges største bomselskap, Fjellinjen, tidoblet konsulentbruken på to år. En av de største utgiftspostene var toppsjefens nære eks-kollega, som ble hyret inn uten anbud.

Foto: Nadir Alam / NRK

– En omstillingstid

Ingen av de andre fire regionale bompengeselskapene har en konsulentbruk som er i nærheten av Fjellinjen i Oslo, heller ikke bomselskapet Ferde i Bergen, som er på omtrent samme størrelse som Fjellinjen.

– Når det gjelder konsulentbruk er det klart jeg gjerne skulle sett at det beløpet hadde vært lavere. Vi har vært inne i omstillingstid der man skal gå fra en måte å drive på til en annen måte å drive på. Den omstillingen medfører at man må bruke mer penger i overgangsperioden, sier Sogn.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger