Hopp til innhold

Hareide åpner for å endre omstridt forslag

KrF-leder Knut Arild Hareide åpner for å endre forslaget om legereservasjon hvis samvittighetshensyn likevel ivaretas.

Knut Arild Hareide talerstol

KAN DROPPE: KrF-leder Knut Arild Hareide åpner for å droppe reservasjonsforslaget.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Knut Arild Hareide mener det er nødvendig at hensynet både til kvinnen og legen blir ivaretatt. Hvis ikke ligger reservasjonsmuligheten der, sier KrF-lederen til Vårt Land .

Det er under en uke til høringsfristen om reservasjonsordning for fastleger går ut. Forslaget fra regjeringspartiene og KrF har vakt et enormt engasjement, og de aller fleste innspillene går imot en reservasjonsmulighet for fastleger.

– Ingen retrett

I en pressemelding i kveld sier Knut Arild Hareide hans standpunkt ikke er noen retrett i spørsmålet om reservasjonsretten, og at leger ikke må presses til å handle i strid med sin samvittighet i spørsmål om omhandler liv og død.

– KrF har pekt på reservasjonsmuligheten som en løsning for å sikre dette, og jeg står fast på dette standpunktet, sier KrF-lederen i pressemeldingen.

– Samtidig er det helt naturlig at KrF og regjeringspartiene setter seg ned i etterkant av høringen for å se på departementets forslag til løsning og høringssvarene. Her vil KrF være konstruktive og løsningsorienterte for å sikre pasientens rettigheter og legens samvittighetsfrihet, heter det videre.

Vil ikke utdype

KrF og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet vil etter at høringen er avsluttet sette seg sammen for å finne en løsning. Hareide vil ikke si noe om kan bli løsningen.

– Jeg vil ikke gå inn på alternativene nå. Det gjør jeg i dialog med regjeringen og Legeforeningen, sier han.

Oslos ordfører Fabian Stang (H) har foreslått et kompromiss der fastleger som i dag reserverer seg kan fortsette med det, men at framtidige leger ikke får denne muligheten.

Knut Arild Hareide mener dette er et dårlig forslag, fordi det ikke ivaretar samvittighetsfriheten.

Usikkert i Legeforeningen

Legeforeningen ønsket i 2013 en reservasjonsmulighet knyttet til liv og død, og det er en viktig premiss for KrFs og regjeringens forslag om reservasjonsrett. Det var i fjor flertall for reservasjon blant Legeforeningens medlemmer, men en ringerunde Klassekampen har gjort viser at et flertall av lokallagene nå sier nei til reservasjonsrett.

Ketil Kjenseth

Venstres Ketil Kjenseth er fornøyd med at KrF nå kan droppe reservasjonsretten.

Foto: Margret Helland/NRK

Hareide sier Vårt Land at Legeforeningen ikke har veto i denne saken, men at det er viktig med dialog. På spørsmål om hva han vil gjøre om Legeforeningen sier nei, svarer han dette:

– Det som er viktig for oss er å sikre to hensyn. Leger skal slippe å handle mot sin samvittighet og pasientenes rettigheter skal ivaretas.

Knut Arild Hareide sier via sin pressekontakt at han ikke vil kommentere saken, men at han vil sende ut en pressemelding. Helse- og omsorgsdepartementet har heller ikke villet kommentere utspillet fra KrF-lederen.

Venstre fornøyd

Venstre mener det er gledelig dersom KrF gjør alvor av ideen om å droppe reservasjonsrett mot at legenes samvittighetshensyn ivaretas på andre måter.

– Det er gledelig dersom KrF lar hensynet til den svake part i abortsaker, pasientene, gå foran hensynet til et lite mindretall av leger, sier Ketil Kjenseth (V), som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget til NTB.

– Urokkelig punkt

Det er bare tre uker siden Hareide slo fast at reservasjonsmuligheten var et urokkelig punkt i samarbeidsavtalen mellom regjeringen og KrF, som ikke var mulig å se bort ifra. I tillegg roste han Høyre og Frp for å være tydelig i saken.

Han sa at det er uaktuelt for KrF å se bort fra dette punktet i tilleggsavtalen mellom KrF, Høyre og Frp i forbindelse med regjeringsdannelsen.

–Jeg har ikke opplevd at Høyre og Frp har tvilt i denne saken. De har stått veldig tydelig på, ikke minst i stortingsgruppene til de to partiene. Men jeg må si at jeg mener det er problematisk at partiene deres ikke har stilt opp om saken fordi opposisjonen da har vunnet frem med sitt budskap, sa Hareide.

LES OGSÅ: Får kun støtte fra én kommune i hjemfylket

LES OGSÅ: Her er Høyre-jordmoren som ber Erna snu

LES OGSÅ: Frykter minoritetsleger presses til å nekte aborthenvisning

LES OGSÅ: – De aller svakeste fratas retten til abort

AKTUELT NÅ