Hopp til innhold

Får kun støtte fra én kommune i hjemfylket

Kun én av kommunene i Hordaland støtter statsminister Erna Solberg og regjeringen i forslaget om å innføre reservasjonsrett for fastleger. Også lederen i Hordaland Høyre går imot forslaget.

Statsminister Erna Solberg

MØTER MOTSTAND: Kun én kommune i statsminister Erna Solbergs hjemfylke sier ja til reservasjonsretten. I tillegg mener nesten samtlige at spørsmålet ikke bør avgjøres lokalt.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Liv Kari Eskeland

FYLKESLEDER SA NEI: Liv Kari Eskeland, fylkesleder i Hordaland Høyre, sa nei til reservasjonsretten da Stord kommune behandlet saken i dag.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Det er klart etter at kommunene Fjell, Lindås og Stord behandlet saken i sine kommunestyrer i dag.

– Jeg stemte etter personlig overbevisning, sier Stord-ordfører - og leder i Hordaland Høyre - Liv Kari Eskeland, som stemte nei til å innføre reservasjonsretten.

Nå har alle kommuner i Hordaland som skal behandle saken fattet vedtak, med unntak av Austevoll og Jondal. Modalen, Fedje, Ullensvang og Fusa kommer ikke til å behandle spørsmålet, mens det er uavklart om Masfjorden tar opp saken.

Seks kommuner stiller seg nøytrale, 18 går imot forslaget, mens Samnanger kommune er alene om å ønske reservasjonsretten velkommen.

De aller fleste kommunene har i tillegg uttalt at de mener regjeringen bør avgjøre spørsmålet, i stedet for at det er opp til kommunene.

Én stemmes overvekt

Blant dem som behandlet saken i dag, ble det kanskje størst dramatikk i Lindås.

Når jeg nå falt ned på den beslutningen, var det på grunn av personlig overbevisning.

Liv Kari Eskeland, ordfører på Stord

Der fremmet Høyre et forslag om at hensynet til pasienten skal veie tyngst. KrF mente på sin side at kommunen måtte «anerkjenne samvittighetsfrihetens avgjørende betydning i et demokratisk samfunn».

Da politikerne skulle stemme, fikk KrFs støtteforslag til regjeringen 13 stemmer. Høyres fikk 16 stemmer i det 31 mann store kommunestyret, og dermed knappest mulig flertall.

– Jeg synes vi hadde en veldig ryddig og god debatt. Mange tok ordet og argumenterte for og imot reservasjonsmulighet, sier ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF).

– Stemte mot samvittighetsfriheten

Sofie Ekeland Valvatne, styremedlem i ungdomsrådet

600 UNDERSKRIFTER: Sofie Ekeland Valvatne og Stord ungdomsråd samlet inn 600 underskrifter mot reservasjonsretten.

Foto: Tale Hauso / NRK

Politikerne i Lindås gikk så enstemmig inn for at det burde være opp til staten å bestemme i saken. KrF-ordføreren presiserer at hun respekterer flertallet mot reservasjonsretten, men erkjenner at hun er skuffet.

– Jeg hadde jo selvsagt som KrF-er håpet at samvittighetsfriheten skulle veie tyngre. Men jeg er veldig glad for at vi var enstemmige i avstemningen om at staten skal avgjøre spørsmålet, sier hun til NRK.

I Fjell og Stord stemte man også for at det bør være opp til staten å bestemme reservasjonsretten.

– Vil sette grenser for selvbestemt abort

I Fjell gikk 39 imot selve spørsmålet om reservasjonsrett, mens 6 stemte for.

På Stord hadde ungdomsrådet samlet inn 600 underskrifter mot reservasjonsretten, og fikk viljen sin etter at formannskapet i kommunen tidligere hadde gått inn for å innføre reservasjonsretten.

Under avstemningen i kommunestyret gikk kun fire representanter inn for å innføre reservasjonsretten.

Flertallet la vekt på at fylkesmannen i Hordaland har gått imot innføringen, og mener reservasjonsretten vil sette grenser for retten til selvbestemt abort.

Hordaland Høyre-leder gikk imot

Stord-ordfører Liv Kari Eskeland er også leder for Hordaland Høyre. Hun gikk selv imot reservasjonsretten, og trosset dermed sitt eget parti sentralt.

Stord kommunestyre

KUN FIRE STEMTE FOR: Tre representanter fra KrF og en fra Høyre stemte for reservasjonsretten i Stord kommunestyre.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Dette er ikke noen enkel sak. Når jeg nå falt ned på den beslutningen, var det på grunn av personlig overbevisning.

– Det er stort nei i flere Høyre-kommuner. Hvorfor er dette en så vanskelig sak for partiet?

– Det handler om etikk og rettigheter, både kvinners og fastlegenes. Her ble det til slutt et spørsmål om hvem man setter først, og her ble det altså kvinnens rettigheter, sier Eskeland.

Åpnet for endring

I påsken åpnet Erna Solberg for å endre forslaget om at innføringen av reservasjonsretten skal være opp til kommunene.

– Jeg merker med interesse at kommunene sier de vil ha mer selvstyre, men når vi tilbyr dem det, så sier de nei, sa Solberg.

Hun står likevel last og brast med KrF i spørsmålet om selve reservasjonsretten, selv om hun møter motstand i lokale Høyre-lag landet rundt.

– Vi bør også ha muligheten til å gi rom for samvittighetsspørsmålet, sa Solberg om legene som ønsker å reservere seg grunnet personlige overbevisninger.