Hopp til innhold

Frykter minoritetsleger presses til å nekte aborthenvisning

Religiøse miljøer kan utnytte reservasjonsordningen til å presse muslimske fastleger til å reservere seg mot å henvise pasientene til abort, advarer Venstre-politiker Abid Raja.

Abid Q. Raja

BEKYMRET: Abid Raja, som representerer Venstre på Stortinget, ber regjeringen snu i saken om reservasjonsmulighet for fastleger.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– De vil oppleve en religiøs plikt til å reservere seg. De som ikke allerede reserverer seg, kan bli utsatt for sanksjoner i sitt eget minoritetsmiljø, sier Abid Raja.

Fredag morgen fortalte NRK at Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (Nakmi) frykter at en reservasjonsordning for fastleger fører til at ressurssvake innvandrerkvinner i praksis mister retten til selvbestemt abort

Hvilket press vil disse legene oppleve fra et muslimsk miljø om å reservere seg, og hvilken ære vil man sitte igjen med i sitt miljø hvis man lar være å reservere seg, når religionen, islam, er så klar på at man er imot abort i utgangspunktet? Hvilke muligheter gir vi da innvandrerkvinner – når de allerede er undertrykket?

Abid Raja / Stortingsdebatt 27.02.14

De mener kravene regjeringen stiller for å sikre kvinners rettigheter, ikke treffer sårbare innvandrerkvinner som snakker dårlig norsk og ikke kjenner sine rettigheter.

– Jeg deler den bekymringen fullt ut, sier Raja.

– Slag i trynet

Han er særlig bekymret for at mange av legene de mest sårbare gruppene går til vil ende opp med å reservere seg dersom de får muligheten til det.

– Innvandrerkvinner fra muslimske land velger ofte kvinnelige leger med muslimsk bakgrunn. Mange av dem har da ganske få å velge mellom. Hvis disse legene reserverer seg mot å henvise til abort, vil mange innvandrerkvinner får store utfordringer med å få sine rettigheter oppfylt, sier Raja.

I høringsnotatet foreslår Helsedepartementet at lister over hvilke leger som reserverer seg offentliggjøres på internett. Hensikten er at pasientene skal kunne velge om de vil gå til en reservasjonslege eller ikke.

Men ifølge Raja kan listen også brukes av religiøse miljøer til å sjekke at «sine leger» faktisk reserverer seg.

– Legene som ikke reserverer seg, vil oppleve et press fra sitt eget miljø til å gjøre det. Dette vil være et slag i trynet på likestillingskampen innvandrerkvinner har ført så langt, sier Raja.

– Fra vondt til verre

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at én av fem fastleger i Norge er innvandrer. Godt over halvparten av disse er født i Europa, mens 30 prosent er fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Oseania.

Skal Stortinget være med på å uthule innvandrerkvinnenes rett til å bestemme over egen kropp? Vil vi virkelig det? Det vil jeg ikke at dette Stortinget skal være med på!

Abid Raja / Stortingsdebatt 27.02.14

Samtidig viser en studie fra universitetet i Bergen at innvandrere ofte velger fastleger som også er innvandrere. Fastleger med innvandringsbakgrunn har nesten dobbelt så mange innvandrere på listen sin som etnisk norske fastleger, meldte avisen Dagens medisin i fjor høst.

Men det er ikke nødvendigvis slik at de oppsøker fastleger fra samme del av verden. Studien fant at leger fra Asia, Afrika og Latin-Amerika har mange pasienter fra Øst-Europa, samtidig som leger fra Øst-Europa har en stor andel pasienter fra Afrika.

Undersøkelser fra både Norge og andre land i Europa viser at innvandrere med kort botid og språkvansker er blant dem har lavest kunnskap om sine pasientrettigheter. Mange av dem sliter med å orientere seg i helsevesenet, og bruker heller sitt eget nettverk for å be om råd.

Men i høringsnotatet fra regjeringen er ikke ordet «innvandrer» eller «minoritet» nevnt med ett ord.

– Det kan virke som om regjeringen er i ferd med å glemme innvandrerkvinnene. De er dårligst likestilt i Norge i dag, de kjenner sine rettigheter dårligst og det er de som oftest er undertrykt, sier Raja.

– Det å kunne bestemme over sin egen kropp og ha full tilgang til å kunne selv bestemme abort, er avgjørende. Vi kan ikke bidra til å uthule det.

Helsedepartementet ønsker ikke å kommentere Rajas kritikk. De viser til at saken fortsatt er på høring, og at det derfor ikke er naturlig for dem å kommentere enkeltuttalelser.

Høringsfristen til regjeringens forslag om reservasjon for fastleger går ut 30. april.

AKTUELT NÅ