Hopp til innhold

Unge gynekologer vil bli kvitt abortnemndene – de eldre er uenige

Medlemmer i gynekologforeningen ønsket å gi en samlet vurdering av abortloven. Det skulle vise seg å bli vanskelig.

Ole Erik Iversen er pensjonert gynekolog og sitter i Abortklagenemda.

Pensjonert gynekolog Ole Erik Iversen er imot nedleggelse av abortnemndene.

Foto: Haukeland universitetssykehus

Norske kvinner kan selv bestemme om de vil ta abort i løpet av de tolv første ukene av et svangerskap.

Etter dette må de søke om å få lov, og det er en såkalt abortnemnd som til slutt avgjør om aborten kan gjennomføres.

En ny undersøkelse viser at norske gynekologer er svært splittet i sine meninger om dette.

– Gynekologer har like forskjellige verdier og livssyn som andre i befolkningen, sier Kirsten Hald, leder for Norsk gynekologisk forening.

Forskjellene er særlig store blant eldre og unge gynekologer.

Unge vil fjerne nemndene

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til foreningens medlemmer i september.

Halvparten av gynekologene som har svart mener abortloven bør mykes opp. Dette ved å utvide hvor lenge en kvinne kan ta selvbestemt abort. Den andre halvparten er uenig.

Det er en generasjonskløft mellom gynekologene.

De fleste unge gynekologene ønsker en liberalisering av loven, og at abortnemndene skal vekk. Flertallet over 50 ønsker å beholde lovverket slik det er i dag.

Kun 4 prosent av de spurte gynekologene har reservert seg mot å utføre abort.

Undersøkelsen viser også at de aller fleste gynekologer ikke vil reservere seg mot abort, selv om tidsrommet for selvbestemt abort utvides.

Hjelper pressede kvinner

Ole Erik Iversen er pensjonert gynekolog og sitter i Abortklagenemda. Han uttaler seg som privatperson, og mener ikke at abortnemndene bør fjernes, men at de bør utsettes til uke 18.

Iversen mener nemndene har flere fordeler ved seg. de kvinner som ikke ønsker å ta abort, men som presses til det.

– Det er få slike saker, men de finnes. Og de gjør et enormt inntrykk, sier Iversen.

Iversen mener likevel at abortnemnder bør utsettes til uke 18.

– Et samfunn kan ikke opprettholde et så omfattende system, nå når nesten alle kvinner får innvilget abort. Mange av kvinnene vil også gjerne slippe å møte i nemnd, sier han.

Men den pensjonerte gynekologen er kritisk til å utvide selvbestemt abort ut over uke 18. Han viser til fosterets rettsvern.

– Jo eldre fosteret er i mors mage, jo mer er det et fullverdig individ, sier han.

Ikke alle er enige i dette.

Oppleves krenkende

Mette Løkeland er gynekolog og mener abortnemndene bør legges ned.

Hun er overlege ved Abortregisteret, men presiserer at hun uttaler seg som privatperson.

Løkeland har selv vært vurderende lege i abortnemnd. Hun tror nemndene kan oppleves som krenkende. Dette på tross av at hun er sikker på at de fleste leger i nemnd har stor sympati for kvinnene som havner der.

– Jeg mener at kvinner bør ha det siste ordet i en slik sak, uansett, sier Løkeland.

Gynekologen mener nemndene er unødvendige, fordi de aller fleste kvinnene får godkjent abort. Hun viser til at kun 7 av 500 kvinner som var mindre enn 22 uker på vei i svangerskapet fikk avslag hos abortklagenemnda.

Gynekologen tviler på at en liberalisering av abortloven vil føre til dårligere rettsvern for fosteret og flere aborter.

– Det beste rettsvernet fosteret har er at kvinner vanligvis har et enormt behov for å beskytte et foster, sier hun.

Mette Løkeland i Norsk gynekologisk forening

Gynekolog Mette Løkeland mener abortnemndene bør legges ned.

Foto: Christine Kongsvik / NRK